Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Eventy

Szczyt „World for Ukraine 2023. The Roadmap to Freedom and Recovery”

W4UA summit

Szczyt „World for Ukraine 2023. The Roadmap to Freedom and Recovery”:
już ponad 60 liderów i ekspertów potwierdziło swój udział w panelach dyskusyjnych

Anatolii Fedoruk, burmistrz Buczy pod Kijowem, John Hewko, sekretarz generalny i prezes Rotary International,MatthewBooth, doradca rządu Ukrainy ds. strategicznej komunikacji w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Kijowie, Valeriia Palii, prezeska Narodowego Ukraińskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także Michael Capponi, założyciel i prezes organizacji charytatywnej Global Empowerment Mission – to tylko niektórzy z ponad 60prelegentów i prelegentek, którzy potwierdzili już swoją obecność na szczycie „World for Ukraine 2023. The Roadmap to Freedom and Recovery”. Druga edycja wydarzenia poświęconego niesieniu pomocy humanitarnej dla Ukrainyi jej odbudowy odbędzie się w dniach 28-29 września w G2A Arenie w Rzeszowie-Jasionce.

Szczyt „World For Ukraine” (W4UA) powstał z myślą o integracji społeczeństwa obywatelskiego, które odgrywa kluczową rolę we wspieraniu Ukrainy. Jednym z najważniejszych wyzwań w kontekście działań pomocowych jest koordynacja działań wielu niezależnych podmiotów. W pierwszej edycji szczytu W4UA uczestniczyłoponad 100 organizacji pozarządowych z całego świata, a także reprezentantów władz, samorządów i biznesu z Ukrainy, Polski i wielu innych państw. Na grudniowym szczycie w Jasionce pojawiło sięm.in. aż 33 burmistrzów i samorządowców z Ukrainy.

W4UA jest unikalnym wydarzeniemze względu naswojąinkluzywność, brak agendy politycznej,a także międzynarodowycharakter. Wstęp na szczyt jest bezpłatny dla wszystkich uczestników. Wydarzenie w Jasionce zyskało już renomę miejsca, gdzie zawiązują się realne partnerstwa, owocujące rzeczywistymi działaniami na rzecz Ukraińców i Ukrainy. Wokół wydarzenia powstała społeczność ekspertów i aktywistów z całego świata.

Podobnie jak w zeszłym roku, w tegorocznej edycji szczytu „World for Ukraine”wystąpi wielu uznanych prelegentów i prelegentek z całego świata – powiedział Bartosz Staniszewski, rzecznik W4UA. –Będziemy mieli zaszczyt gościć przedstawicieli rządów i parlamentarzystów, prezesów największych organizacji humanitarnych niosących pomoc mieszkańcom Ukrainy, międzynarodowych ekspertów ds. mediów, zdrowia psychicznego i praw człowieka, a także reprezentantów szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego. Wspólnym mianownikiem są dla nas wszystkich nasze działania mające na celu niesienie pomocy mieszkańcom Ukrainy, a także starania w celu zapewnienia im lepszej przyszłości.

 Wśród ponad 60 prelegentów i prelegentek, którzy już potwierdzili swoją obecność na wrześniowym szczycie (https://w4ua.com/summit-2023/speakers-2023/), znaleźli się:

 • Anatolii Fedoruk, burmistrz miasta Bucza pod Kijowem, które stało się symbolem zarówno zbrodni wojennych popełnionych na początku wojny, jak również skutecznego programu odbudowy, za który został odznaczony Państwowym MedalemZasług III i II Stopnia;
 • Oleg Dunda, deputowany do Rady Najwyższej (Parlamentu) Ukrainy, członek parlamentarnej Komisji ds. Organizacji Władzy Państwowej, Samorządu Lokalnego, Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego, a także przewodniczący Podkomisji ds. Budownictwa i Projektowania;
 • John Hewko, sekretarz generalny i prezes Rotary Internationali Fundacji Rotary, członek rady powierniczej Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie i członek Rady ds. Stosunków Zagranicznych;
 • MatthewBooth,brytyjski doradca rządu Ukrainy ds. komunikacji strategicznej, oddelegowany przez Ambasadę Wielkiej Brytanii w Kijowie do wspierania walki z dezinformacją na Ukrainie;
 • Michael Capponi, założyciel i prezes organizacji humanitarnej Global Empowerment Mission (GEM), obecnej w Ukrainie od drugiego dnia rosyjskiej agresji, gdzie oprócz niesienia bieżącej pomocy dla mieszkańców miast i wsi w całym kraju zaangażowała się również m.in. w odbudowę Buczy pod Kijowem (program „Nadzieja dla Buczy”) oraz dostarczanie wody pitnej i artykułów pierwszej potrzeby ofiarom powodzi spowodowanej zniszczeniem tamy w Kachowce;
 • Valeriia Palii, prezeska Narodowego Ukraińskiego Towarzystwa Psychologicznego, która wspólnie ze swoimi kolegami i koleżankami udziela wsparcia psychologicznego mieszkańcom Ukrainy za pośrednictwem telefonu zaufania działającego zarówno w kraju, jak i w 21 innych państwach europejskich;
 • Brock D. Bierman, prezes organizacji charytatywnej „Ukraine Focus” z Waszyngtonu, która dociera z bezpośrednią pomocą do społeczności lokalnych na terenie całej Ukrainy we współpracy z ukraińskimi władzami na wszystkich szczeblach administracji publicznej;
 • ShamsAsadi, Komisarz ds. Praw Człowieka i kierowniczka miejskiego Biura ds. Praw Człowieka w Wiedniu, której zadaniem jest wielopoziomowe zarządzanie kwestiami dotyczącymi praw człowieka a także ich promocja i budowanie kompetencji w zakresie w administracji lokalnej oraz edukacja na temat praw człowieka;
 • Oksana Savytska, wiceprezeska Ukraińskiego Instytutu Rozwoju Edukacji, doradczyni ministra w Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy;
 • EoinO’Shea, dyplomowany psycholog kliniczny i główny doradca ds. zdrowia psychicznego i wsparcia psychologicznego w DIGNITY – Duńskim Instytucie Przeciw Torturom, konsultant lokalnych organizacji partnerskich DIGNITY – w tym Grupy ds. Ochrony Praw Człowieka w Charkowie (KHPG) – udzielający wsparcia ich pracownikom, by mogli skutecznie nieść pomoc w obliczu stojących przed nimi wyzwań;
 • Jean-Christophe Bonis, założyciel Team4ua i HIT (HumanitarianInnovative Technologies), globalnej fundacji humanitarnej, której misją jest wykorzystanie przełomowych technologii w reagowaniu na kryzysy humanitarne. Jest twórcą idei zastosowania technologii druku 3D do odbudowy domów i budynków zniszczonych w trakcie działań wojennych w Ukrainie, którego pierwszym przykładem jest ukończony już projekt odbudowy szkoły we Lwowie.