Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Audyt w firmie – kto i jak powinien go przeprowadzić?

Audyt w firmie

Jednym z kluczowych aspektów dla rozwoju biznesu jest kontrola nad procesami organizacyjnymi. Audyty wewnętrzne pozwalają na utrzymanie wysokiego poziomy efektywności firmy. Jak to wygląda w praktyce? Kto jest odpowiedzialny za wykrywanie błędów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa? Poznaj korzyści, które przyniosą Twojej firmie działania audytora wewnętrznego!

Na czym polega audyt w firmie?

Audyt to obiektywna i niezależna ocena nie tylko organizacji, ale i produktów, procesów i innych elementów mających wpływ na efektywność biznesu. Celem tego procesu jest ustalenie, czy działalność firmy przebiega zgodnie z odpowiednimi standardami branżowymi i normami (m.in. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001). W ten sposób można zapobiec sytuacji, w której zarządzanie organizacją nie przebiega sprawnie i wymaga usprawnienia, a w przypadku zagrożenia – wyeliminowania ryzyka.

Audyt w firmie może dotyczyć różnych obszarów, takich jak:

  • finanse,

  • zasoby ludzkie,

  • systemy zarządzania jakością,

  • zgodność regulacyjna,

  • bezpieczeństwo informacji.

Kto przeprowadza audyt wewnętrzny?

Funkcję audytora wewnętrznego w firmie pełni specjalista, który posiada odpowiednie kwalifikacje. Można je zdobyć na różne sposoby, dlatego że nie ma jasno określonych wymagań co do wykształcenia w tym zawodzie. W przypadku audytów liczy się nie tylko wiedza teoretyczna, ale i praktyczna – z tego powodu jedną z najbardziej popularnych i jednocześnie skutecznych metod zdobywania wiedzy jest uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach dedykowanych audytorom wewnętrznym. Zdobycie uprawnień nie jest wystarczające, a zawód ten wymaga ciągłego podnoszenia własnych kompetencji ze względu m.in. na zmiany w obowiązujących przepisach.

Jak przebiega audyt wewnętrzny?

Nie ma jednego uniwersalnego sposobu przeprowadzania audytu wewnętrznego, choć każdy proces ma kilka wspólnych elementów. Po pierwsze – audytor sprawdza dokumentację oraz weryfikuje tego, czy dany proces przebiega zgodnie z określonymi normami. W niektórych przypadkach przeprowadza się również wywiady środowiskowe z innymi pracownikami. Na podstawie zebranych informacji audytor ocenia ryzyko, a następnie sporządza raport, w którym wskazuje obszary wymagające ulepszenia. Co więcej, bierze również udział przy wdrożeniu planu naprawczego mającego na celu poprawę systemu kontroli.

Audytor wewnętrzny a korzyści dla firmy

Doświadczony audytor wewnętrzny przynosi biznesowi wiele korzyści, a jego niezależna perspektywa skutkuje obiektywną, konstruktywną oceną i zaproponowaniem skutecznych rozwiązań. Jeśli w Twojej firmie występują mało produktywne procesy, które wpływają negatywnie na efektywność organizacji, audyt pozwoli je zidentyfikować, a następnie wyeliminować. Optymalizacja procesów wewnętrznych prowadzi do długofalowego rozwoju przedsiębiorstwa, dzięki czemu możesz poprawić wydajność i zredukować koszty operacyjne. Firma spełniająca międzynarodowe standardy ISO o wiele łatwiej zyska zaufanie klientów i potencjalnych partnerów biznesowych. Rola audytorów jest niezwykle ważna, a poszerzanie ich kompetencji niezbędne do poprawy reputacji organizacji, a także zdobycia przewagi nad konkurencją. Każdy przedsiębiorstwa, któremu zależy na odniesieniu sukcesu, powinien zainwestować w wykwalifikowanych specjalistów i dbać o to, aby w świadomy sposób zarządzać organizacją.