Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Biznesplan to klucz do sukcesu. Poznaj jego wytyczne.

model biznesowy

Chcesz założyć firmę? Masz pomysł na biznes, ale boisz się o jego skuteczność? Wizja prowadzenia własnej działalności na rynku gospodarczym może wzbudzać przerażenie. Jest to szczególnie często zjawisko wśród osób stawiających pierwsze kroki w świecie przedsiębiorcy. Biznesplan to klucz do sukcesu. Co powinien zwierać i czym się charakteryzować? Poznaj główne wytyczne i elementy dobrego biznesplanu!

Czym jest biznesplan? 

Biznesplan to nic innego jak dokument, który pozwala przeanalizować najważniejsze aspekty dotyczące rodzącej się koncepcji przedsiębiorstwa. Dotyczy to przede wszystkim rozpatrzenia najistotniejszych kwestii związanych z prowadzeniem działalności, które w racjonalny sposób pozwalają ocenić szanse rozwoju oraz sukces danej firmy.

Po co nam biznesplan?

Do czego właściwie potrzebny jest biznesplan i jakie są jego cele? Przeanalizowanie wszystkich istotnych czynników tj.: sytuacji rynkowej, potencjalnych zagrożeń, mocnych oraz słabych stron, pozwalają na wyciągnięcie niezwykle ważnych wniosków, które zobrazują pierwszy szkic dotyczący przyszłości naszej firmy. Jest to bardzo ważne, jeśli chcemy, aby nasza inicjatywa zakończyła się sukcesem i nie przyniosła strat.

Biznesplan – przykład krok po kroku jak przygotować biznesplan

Od czego zacząć biznesplan? Przykład prawidłowo sporządzonego biznesplanu powinien składać się z kilku, szczególnych elementów. Zaliczają się do nich:

 1. Analiza rynku – analiza rynku pozwala określić i przede wszystkim scharakteryzować obszar gospodarki, na której będzie funkcjonowało nasze przedsiębiorstwo. Do głównych celów analizy rynku należą:
 • analiza konkurencji
 • oszacowanie wielkości oraz wartości rynku docelowego
 • badanie poszczególnych trendów rynkowych

Przygotowanie analizy rynku nie należy do zadań prostych. Jest jednak niezbędne, aby w racjonalny sposób oszacować pomyślność oraz sukces biznesu.

 1. Plan działania – plan działania powinien obejmować przede wszystkim:
 • plan marketingowy – dotyczy strategii marketingowej, tzn. oferowanego asortymentu, produktów lub usług jakie mają być dostępne w naszej firmie
 • plan zatrudnienia oraz organizacji firmy – określa ilość wykfalifikowanych pracowników, skład zespołu itp.
 1. Charakterystyka przedsięwzięcia – ogólny opis naszego pomysłu, to czego będzie on dotyczył, do jakiej grupy docelowej jest on kierowany, a także określenie sposobu jego realizacji to jeden z podstawowych elementów biznesplanu.
 2. Analiza SWOT (akronim z języka angielskiego utworzony od słów: S – strengths, W – weekneses, O – opportunities, T – threats) – jest to jeden z podstawowych elementów wchodzących w skład biznesplanu. Dzieli się ją na czynniki: zależne od nas:
 • mocne strony firmy – są to cechy szczególne, które wyróżniają naszą działalność na tle innych organizacji
 • słabe strony firmy – należą do nich np. niskie kompetencje pracowników, nieumiejętność wykorzystywania najnowszych technologii

oraz czynniki obiektywne, czyli te na które nie mamy wpływu:

 • szanse – w odróżnieniu od mocnych stron, są to generowane przez czynniki zewnętrzne możliwości, które mogą przyczyniać się do rozwoju firmy
 • zagrożenia – polityka cenowa konkurencji, brak odpowiednio wykfalifikowanych pracowników na rynku pracy, recesja, nadchodzące zmiany w prawie itp.

Biznesplan – podsumowanie najważniejszych wiadomości

Nie istnieje jeden wzorzec odpowiedniego biznesplanu dla wszystkich podejmowanych przedsięwzięć. Jednak podsumowując, skuteczny biznesplan powinien przede wszystkim:

 • zbierać potrzebne informacje odnośnie: rynku, produktów, konkurencji, preferowanej grupy docelowej, zagrożeń
 • przekształcać zebrane wnioski w model finansowy – pozwala on określić założenia cenowe oraz finansowe jakie muszą zostać zrealizowane, aby cały plan zakończył się sukcesem.

Powiązane artykuły

Model biznesowy a schemat Business Model Canvas

teoriabiznesu.pl