Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Eventy Firma

Budowanie autorytetu menedżera – od czego zacząć?

autorytet menadżera

Artykuł sponsorowany

O sukcesie menedżera decydują nie tylko jego pomysły i decyzje, ale również praca jego podwładnych oraz działania współpracowników, dostawców i klientów. Dlatego też każdy skuteczny szef dba o umiejętne budowanie autorytetu. Bez niego nie mógłby efektywnie zarządzać zespołem i realizować swoich oraz powierzonych mu celów.

Dobry menedżer potrafi skutecznie zarządzać ludźmi, określać cele oraz delegować i egzekwować zadania. Posiada także umiejętność motywowania i inspirowania. Ponieważ jest w hierarchii ważności wyżej od pracownika, nie tyle może, co po prostu musi go kontrolować, szkolić, rozliczać, czy też planować i organizować jego pracę. Te przywileje i obowiązki wynikają ze stanowiska jakie piastuje (autorytet formalny), ale trzeba pamiętać, że „menedżer” to nie tyle funkcja, co przede wszystkim rola. Choć szef ma do wykonania określony zestaw zadań, to jednak, by móc skutecznie z nich się wywiązywać, musi również stanowić autorytet nieformalny (merytoryczny, wewnętrzny, osobisty). Jak zacząć budowanie autorytetu tego typu?

Na początek: analiza własnych cech i określenie wizji samego siebie

Nikt nie rodzi się z umiejętnością bycia dobrym menedżerem czy przywódcą. Takich ról trzeba się nauczyć, podpatrując przełożonych, korzystając ze wskazówek najlepszych, czy też rozwijając własne, przydatne cechy i kompetencje menedżerskie. By móc dobrze przygotować się do nowych wyzwań, należy przeprowadzić pogłębioną analizę samego siebie. Pozwoli to wychwycić mocne strony i wskazać te, które wymagają jeszcze poprawy. Cechy osobowości w dużym stopniu determinują sposób bycia liderem, tak więc konieczne trzeba je uwzględnić przy określaniu własnej wizji i stylu zarządzania.

Cechy dobrego lidera, czyli niezbędne kompetencje menedżerskie

Menedżerowie mogą działać w bardzo różnych branżach, ale zestaw cech osobowości, które pomagają im w budowaniu autorytetu jest zawsze taki sam. Dobry lider powinien być przede wszystkim:

  • pełen entuzjazmu – bez tego nikogo nie zmotywuje do działania i osiągania celów;
  • pewny siebie – chodzi tu o świadomość własnej wartości i wiarę we własne siły;
  • stanowczy – dobry menedżer podejmuje stanowcze decyzje, potrafi odmawiać i jest odporny na przeciwności;
  • wymagający – wobec siebie i podwładnych, ale tam, gdzie to uzasadnione, okazujący wyrozumiałość;
  • sprawiedliwy – czyli powinien wykazywać bezstronność i oceniać pracę bez faworyzowania;
  • uczciwy i szczery – bo tylko w ten sposób zdobędzie prawdziwe zaufanie pracowników i partnerów biznesowych;
  • pokorny – czyli słuchać innych, wyciągać wnioski i nie mieć wygórowanego ego.
  • w pełni zaangażowany – dobry lider angażuje w swoją pracę również serce, a więc do tego co robi podchodzi z pełnym zaangażowaniem.

Nie wszystkie wspomniane cechy osobowości można łatwo nabyć, ale znając je, łatwiej jest pracować nad swoimi zachowaniami i doskonalić się w roli lidera.

Budowanie autorytetu wśród pracowników – wizja zespołu i expose szefa

Rozpoczynając pracę na stanowisku menedżera można czuć się niepewnie – zwłaszcza, jeśli mowa o awansie i konieczności wyjścia z roli kolegi. By możliwie najszybciej odnaleźć się w nowym położeniu, warto od razu zaplanować cały proces „stawania się” szefem. Dobrze jest określić wizję zespołu, priorytety swoje oraz podwładnych, czy też nieakceptowane zachowania. Co istotne, nie należy przy tym zakładać, że pracownicy wiedzą, czego się od nich wymaga i na co mogą sobie pozwolić. Podjęte ustalenia zawsze warto im jasno zakomunikować, najlepiej korzystając z tak zwanego expose szefa. Stanowi ono bardzo ważny i tak naprawdę pierwszy etap budowania autorytetu nieformalnego wśród pracowników.

Podczas expose menedżer komunikuje ustalone reguły szefowskie, dzięki czemu podwładni mogą poznać jego intencje oraz zasady współpracy. Może je wygłosić nie tylko po objęciu funkcji, ale również wówczas, gdy w firmie pojawią się nowi pracownicy, albo kiedy zostanie wytyczony nowy istotny cel. Co ważne, reguły nie są dane raz na zawsze – zmieniają się wraz z potrzebami firmy i w miarę dojrzewania menedżera. Ważne jest jednak, aby spotkania, na których są one przekazywane, były krótkie i poświęcone wyłącznie nim. Pracownicy muszą otrzymać jasny przekaz i mieć świadomość, że mają do czynienia z ważnymi informacjami.

Akademia Menedżera – nauka budowania autorytetu i nie tylko

Budowanie autorytetu nie jest łatwe, ale żaden przyszły czy obecny menedżer nie jest skazany na intuicyjne działania i uczenie się wyłącznie na własnych błędach. Może skorzystać ze wsparcia i doświadczeń ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą na specjalnych warsztatach i szkoleniach. Organizuje je między innymi wiodąca firma szkoleniowa EY Academy of Business w ramach 5-dniowego programu „Akademia Menedżera”. Jest on przeznaczony dla osób chcących poznać różnorodne techniki zarządzania, tworzenia i motywowania zespołu, czy też budowania autorytetu. Będzie zatem przydatny zarówno dla obecnych liderów, jak i tych, którzy chcą dobrze przygotować się do objęcie stanowiska związanego z zarządzaniem ludźmi.

Akademię Menedżera wyróżniają: warsztatowy charakter zajęć, ćwiczenia bazujące na aktywności zawodowej, a także możliwość natychmiastowego zastosowania nabytych umiejętności w codziennych działaniach. Podczas szkolenia uczestnicy mogą poznać kluczowe kompetencje menedżerskie, a także przećwiczyć umiejętności niezbędne w kontekście wykonywania podstawowych zadań menedżera, takich jak określanie wizji, budowanie zespołu, kreatywne rozwiązywanie problemów, czy też delegowanie zadań, monitorowanie oraz motywowanie pracowników. Mają również okazję poznać swoje słabe i mocne strony w roli liderów, a także wymienić się doświadczeniami ze sobą oraz ekspertami prowadzącymi warsztaty.

Więcej o szczegółach i dostępnych terminach szkolenia EY można przeczytać pod adresem: https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/akademia-menedzera,125/