Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Gabinet fizjoterapii – jak założyć?

Gabinet fizjoterapii

Bierny styl życia oraz zerowa aktywność fizyczna powoduje, że rośnie zapotrzebowanie na korzystanie z usług gabinetów fizjoterapii. Osoby po tych studiach, posiadające odpowiednie kwalifikacje mogą podjąć decyzję o założeniu własnej działalności. Jak zatem tego dokonać? Oto kilka praktycznych informacji.

Działalność gabinetu fizjoterapeutycznego

Działalność ta jest oparta na świadczeniu usług zdrowotnych w cyklach dopasowanych do potrzeb zdrowotnych pacjenta, który został skierowany na leczenie rehabilitacyjne czy fizjoterapeutyczne. Może być realizowana w ambulatoriach, warunkach domowych, ośrodkach dziennego pobytu oraz stacjonarnych ośrodkach. W zakres rehabilitacji leczniczej wchodzą takie zabiegi fizjoterapeutyczne jak kinezyterapia, masaż, elektrolecznictwo, światłolecznictwo, termoterapia oraz hydroterapia. Są one wykonywane w specjalistycznych ośrodkach zdrowia bądź przez prywatne podmioty lecznicze, które muszą być zarejestrowane w rejestrze wojewody.

Świadczenia w trakcie wizyt domowych muszą odbywać się pod nadzorem magistra fizjoterapii. Zabiegi fizjoterapeutyczne są wykonywane tylko i wyłącznie przez osoby, posiadające tytuł magistra fizjoterapii/rehabilitacji bądź ukończyła wyższe studia na AWF oraz specjalizację z rehabilitacji ruchowej. Zabieg fizjoterapeutyczny, masaż leczniczy czy operacje fizjoprofilaktyczne mogą być przeprowadzane przez zarejestrowanych fizjoterapeutów, posiadających certyfikat „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”.

Wymagania

Zabiegi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne wchodzące w zakres świadczeń opieki zdrowotnej oraz masaży leczniczych są realizowane w formie indywidualnej bądź grupowej praktyki fizjoterapeutycznej lub jako podmiot leczniczy. Prowadząc gabinet działający na zasadzie podmiotu leczniczego trzeba być w posiadaniu miejsca i urządzeń, spełniających odpowiednie wymagania, wykorzystywać wyroby medyczne zgodne z ustawą oraz posiadać umowę ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej. Ponadto trzeba zarejestrować działalność w rejestrze podmiotów leczniczych. By tego dokonać należy złożyć wniosek do wojewody właściwego dla siedziby podmiotu bądź miejsca zamieszkania lub drogą elektroniczną w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

W przypadku prowadzenia prywatnego gabinetu fizjoterapeutycznego trzeba posiadać prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Dokument ten uzyskuje się w Krajowej Radzie Fizjoterapeutów po uprzednim wpisie do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. Tutaj również konieczne będzie posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

fizjoterapeuta

Wyposażenie – sklep fizjoterapeutyczny

Każdy gabinet bez odpowiedniego sprzętu nie będzie mógł funkcjonować. Konieczne będą zakupy urządzeń do rehabilitacji w takim miejscu jak sklep fizjoterapeutyczny. W wyposażeniu powinny znajdować się takie przedmioty jak stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, rotory do ćwiczeń kończyn górnych i kończyn dolnych, stół lub tablicę do ćwiczeń manualnych, zestaw do elektroterapii z osprzętem, lampa do naświetleń promieniowaniem widzialnym, podczerwonym lub ultrafioletowym, zestaw do magnetoterapii, zestaw do terapii falą ultradźwięków oraz zestaw do biostymulacji laserowej.