Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma Technologie

Jak przyciągnąć pracownika, gdy lokalizacja firmy nie jest już głównym atutem?

sztuczna inteligencja

Pandemia przyspieszyła transformację cyfrową przedsiębiorstw i adaptację nowych technologii. Firmy zwiększyły wydatki na technologie w sumie o ok. 15 mln USD tygodniowo. Inwestowano zwłaszcza w bezpieczeństwo. Wiele instytucji i przedsiębiorstw deklaruje, że po ustaniu pandemii nie zamierzają rezygnować z pracy zdalnej – co prawda zakres ten ma nie być aż tak szeroki, jak w czasie COVID-19, ale transformacji cyfrowej nie da się już zatrzymać. Firmy, które przegapiły ten moment, mogą więc już nigdy nie odrobić strat.

W ciągu kilku miesięcy pandemii do wirtualnej rzeczywistości przeniosło się większość firm, urzędów i uczelni, a powszechną formą komunikacji stała się ta za pośrednictwem Teamsa, Skype’a czy Zooma. Online rozstrzygane są także spory sądowe – w Polsce prowadzą je arbitrzy jednego z najważniejszych w tej części Europy sądu polubownego, czyli Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Zanim masowo zaczęliśmy funkcjonować w wirtualnej rzeczywistości firmy intensywnie inwestowały w nowe technologie. Z corocznego badania KPMG i Harvey Nash, w którym udział wzięło ponad 4200 liderów działów IT z firm, których łączne wydatki na technologie przekraczają 250 mld USD, wynika, że podczas pierwszej fali pandemii COVID-19 firmy wydawały dodatkowo około 15 mld USD tygodniowo więcej na technologie. Liderzy działów IT, pytani o kluczowe obszary technologiczne, w które inwestują organizacje, wymieniali bezpieczeństwo i prywatność (47%), zarządzanie doświadczeniami i zaangażowaniem klientów (44%) oraz infrastrukturę i rozwiązania chmurowe (35%).

Blisko połowa badanych odpowiedzialnych za IT w firmach na świecie jest zdania, że pandemia przyspieszyła transformację cyfrową i adaptację nowych technologii, w Polsce ten odsetek jest nieco większy i wynosi 52%.

Badanie wskazuje jednak, że mimo iż wydatki firm przeznaczane na technologie w związku z pandemią COVID-19 znacznie wzrosły, w nadchodzącym roku budżety na technologie będą bardziej obciążone. Tuż przed pandemią 51% liderów działów IT spodziewało się wzrostu budżetu w ciągu najbliższych 12 miesięcy, natomiast kilka miesięcy później liczba ta spadła do 43%. Może to wynikać przede wszystkim z dużego obciążenia budżetów w ostatnich miesiącach. O strategicznej roli technologii świadczyć może fakt, że blisko połowa badanych firm spodziewa się wzrostu zatrudnienia specjalistów z tego obszaru w ciągu najbliższego roku.

– Spadek odsetka respondentów spodziewających się wzrostu budżetu IT o 8 pkt proc. może być spowodowany ogólną tendencją do redukcji kosztów w organizacji podczas spowolnienia. Presja na redukcję kosztów nie omija działów IT, mimo zwiększonych oczekiwań w stosunku do nich. Aby temu sprostać, organizacje IT muszą zmniejszać dług technologiczny, dokonać transformacji bazy kosztowej oraz wdrożyć zwinny model dostarczania usług, pozwalając na skalowanie kosztów działania i tym samym lepiej dostosować się do biznesu – komentuje Andrzej Gałkowski, Partner, Financial Services Advisory, Head of Banking, KPMG w Polsce.

Nie ulega jednak wątpliwości, że zarządzający firmami będą musieli ponownie przemyśleć sposób, w jaki przyciągają i angażują swoich pracowników w świecie, w którym fizyczna lokalizacja nie jest już głównym atutem – aż 43% respondentów uważa bowiem, że po ustaniu pandemii ponad połowa pracowników z ich organizacji nadal będzie pracowała z domu.

Wprowadzenie trybu online i generalnie współpracy zdalnej pozwala łatwiej działać na odległość i współpracować z klientami z innych regionów, co – nawet w czasach, gdy nie zmagaliśmy się z pandemią – było utrudnione. Przedsiębiorcy, decydujący się na współpracę z naszym sądem, zgadzają się na e-postępowanie, ponieważ tego typu rozwiązanie jest bardzo wygodne, bezpieczne i szybkie – mówi Agnieszka Durlik, dyrektor generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, w którym od początku pandemii zorganizowano już 34 rozprawy wideo, 23 telekonferencje i 13 posiedzeń hybrydowych.

Dlatego SA KIG nie zamierza rezygnować z tej formy pracy nawet po pandemii. – Naszym celem jest, by po ustaniu pandemii koronawirusa część spraw nadal mogła być rozpatrywana na odległość. Nawiązaliśmy więc współpracę  z regionalnymi oraz branżowymi Izbami KIG. W jej ramach klienci naszego sądu, którzy nie mają możliwości połączenia się z SA KIG online, mogą korzystać z należących do tych Izb pomieszczeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu już dziś postępowania online są dostępne dla szerszej grupy klientów SA KG i będą mogły być organizowane także w przyszłości, po ustaniu pandemii  – dodaje Durlik.

Deklaracje te pokrywają się z opinią liderów działów IT, według których po pandemii praca zdalna może wręcz zostać standardem – 86% liderów działów IT wprowadziło dla swoich pracowników pracę w trybie zdalnym, a 43% oczekuje, że po pandemii ponad połowa zatrudnionych nadal będzie pracować w domu. Co ciekawe, spośród respondentów z Polski aż 10% przewiduje, że po pandemii wszyscy pracownicy z ich organizacji będą pracować zdalnie.

Powiązane artykuły

Cyfrowa Transformacja w Biznesie – Bezpłatna Konferencja ONLINE

teoriabiznesu.pl

Specjaliści branży IT odpowiedzią na potrzeby przyspieszającej digitalizacji

teoriabiznesu.pl

Czy Dyrektorzy Finansowi mogą być liderami cyfrowej transformacji?

teoriabiznesu.pl