Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Jak uzyskać kredyt dla spółki?

kredyt dla spółki?

Kredytobiorcą może być zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca. Kredyty są dostępne dla różnych rodzajów przedsiębiorstw, w tym dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (spółek z o.o.). Jednak aby ubiegać się o kredyt dla spółki z o.o., należy spełnić określone warunki i przejść przez odpowiedni proces udzielania takiego zobowiązania. Jak uzyskać kredyt dla spółki?

Czym wyróżnia się kredyt dla spółki? 

Kredyt dla spółki, jak sama nazwa wskazuje, to rodzaj kredytu dla firm. Z tego rozwiązania mogą skorzystać przedsiębiorcy, jednak muszą wykazać, że spółka ma dochód, który pochodzi z tytułu  prowadzonej działalności gospodarczej. Wśród kredytów dla spółki możemy wyróżnić kilka różnych opcji, w tym kredyty gotówkowe, obrotowe, odnawialne na koncie firmowym czy inwestycyjne. 

Warto przy tym wiedzieć, że głównym założeniem kredytu dla spółki jest finansowanie zakupów firmowych. Oznacza to, że dodatkowe środki możesz przeznaczyć na zaopatrzenie przedsiębiorstwa w różne towary i surowce niezbędne do prowadzenia działalności. Co więcej, warto podkreślić, że ten specyficzny produkt został stworzony z myślą o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak kredyt bankowy może być również dostępny dla innych rodzajów spółek, takich jak spółka cywilna, partnerska czy jawna. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania kredytu przez spółkę akcyjną, komandytowo-akcyjną oraz komandytową.

Kto może ubiegać się o kredyt dla spółki? 

W większości przypadków o kredyt dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą wnioskować wspólnicy. Ponadto, jeśli kwota finansowania nie przekracza połowy kapitału zakładowego, to prezes może podjąć samodzielną decyzję odnośnie do zaciągnięcia zobowiązania. W takiej sytuacji prezes nie ma obowiązku pozyskiwania od kogokolwiek formalnej zgody. Natomiast jeśli kwota pożyczki przekracza wartość połowy kapitału zakładowego, to konieczne jest uzyskanie formalnej zgody od wszystkich członków zarządu spółki lub wspólników. 

Już wiesz, kto odpowiada za kredyt w spółce z o.o., a jak wygląda kwestia zaciągania kredytu w innych rodzajach spółek? W przypadku spółki jawnej, pomimo braku osobowości prawnej, posiada ona zdolność do czynności prawnych. Dlatego możliwe jest zaciągnięcie kredytu bezpośrednio na firmę. Natomiast w przypadku spółki cywilnej, nie ma takiej opcji, gdyż kredyt dla spółki cywilnej muszą zaciągnąć jej wspólnicy. Podobnie jest w przypadku spółki komandytowej, gdzie odpowiedzialność jest dzielona między właścicieli spółki.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby ubiegać się o kredyt dla spółki?

Aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mogła zaciągnąć kredyt w banku, musi spełnić szereg warunków. Jakich? Przede wszystkim powinna złożyć wniosek, a szanse na jego pozytywne rozpatrzenie będą większe, jeśli:

  • Wykaże stabilne i wysokie obroty.
  • Nie generuje znaczących strat z prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Regularnie opłaca składki w ZUS-ie oraz podatki w Urzędzie Skarbowym.
  • Posiada dobrą historię kredytową, czyli wcześniej terminowo spłacała zobowiązania kredytowe.
  • Przedstawi wystarczające i solidne zabezpieczenie spłaty kredytu, na przykład w postaci nieruchomości, zastawu na aktywach firmy lub poręczenia.
  • Ma odpowiedni staż działalności.