Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Jak zorganizować wywóz odpadów w firmie?

wywoz odpadow z firmy

Zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie odpady inne niż komunalne należy składować i transportować według określonych procedur. Zasady te dotyczą zarówno osób prywatnych, jak i firm. Ich nieprzestrzeganie grozi wysokimi karami, które są szczególnie dotkliwe dla przedsiębiorców – w skrajnych przypadkach urzędy mogą nałożyć grzywnę w wysokości 1 000 000 zł. Jak zatem zaplanować wywóz odpadów, by cały proces odbył się sprawnie i zgodnie z prawem?

BDO – ogólnopolski system ewidencji odpadów 

Wszystkie podmioty, które wytwarzają odpady lub też je transportują, odbierają, czy składują na swoim terenie – powinny być zarejestrowane w Bazie Danych Odpadowych (BDO). To specjalny system, w którym gromadzone są informacje o odpadach wytwarzanych i transportowanych na terenie kraju (dotyczy to także ich importu). System ma przeciwdziałać nieprawidłowościom związanym z – na przykład – niebezpiecznym dla środowiska składowaniem śmieci, ich nielegalnym gromadzeniem (tworzeniem dzikich wysypisk), czy nieprawidłową utylizacją (np. z pominięciem recyklingu, choć jest to możliwe).

W BDO są zarejestrowane przede wszystkim przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy budowlane, importerzy odpadów, firmy transportowe, ale także sklepy i niektóre działalności usługowe, zwłaszcza te, które wytwarzają odpady niebezpieczne (np. medyczne). W BDO nie muszą rejestrować się typowe podmioty biurowe, których działalność zakłada powstawanie „zwykłych” odpadów komunalnych w niewielkich ilościach.

Specjalne zasady dotyczą firm i osób prywatnych

W Polsce nie jest prowadzony system ewidencji odpadów dla osób fizycznych, jednak i w tym przypadku śmieci tzw. kłopotliwych (czyli na przykład gruzu budowlanego, gabarytów, sprzętu RTV i AGD, materiałów izolacyjnych) nie wolno wyrzucać do przydomowych śmietników. Osoby prywatne mogą na własną rękę dostarczyć odpady do PSZOK-ów (gminnych punktów zbiórki) lub wynająć kontener od firmy zajmującej się obrotem takimi odpadami. Jako że takie usługi świadczone są często w formie B2B, osoby fizyczne mogą to zrobić za pośrednictwem swojej ekipy remontowej.

Rejestracja w BDO, formalności i zaplanowanie logistyki kontenerów

Jak wspomnieliśmy, większość przedsiębiorstw, które w ramach swojej działalności wytwarza odpady, powinna być zarejestrowana się w bazie BDO i prowadzić ewidencję za pomocą udostępnionego systemu teleinformatycznego. Firmy mogą jednak zlecić formalną stronę obrotu odpadami podmiotowi zewnętrznemu. Tego typu outsourcing BDO na terenie całego kraju prowadzi firma Gruznet.

Usługi obejmują między innymi rejestrację w systemie BDO, tworzenie dokumentacji dla każdego transportu (w tym kart przekazania odpadów), opracowywanie sprawozdań okresowych i rocznych oraz wiele innych formalności.

Jak wygląda proces odbioru odpadów?

Obok formalności i prowadzenia ewidencji BDO, kluczową kwestią w organizacji obrotu odpadami jest zaplanowanie całej logistyki kontenerów. W ramach współpracy B2B firmy mogą liczyć na dostosowanie terminów podstawienia i odbioru pojemników do kalendarza prowadzonych inwestycji, a także dodatkowe udogodnienia: np. odbiór o nietypowych porach czy uproszczenie procedury zamówienia (na to mogą liczyć przede wszystkim stali klienci).

Kontenery na gruz można wynająć, korzystając z usług firmy Gruznet. Firma specjalizuje się w organizacji obrotu odpadów dla przedsiębiorstw z wielu branż, w tym budowlanej i produkcyjnej, również od strony formalnej.