Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Jakie są koszty faktoringu?

faktury

Faktoring to usługa finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstwa, która pomaga utrzymać płynność finansową. Jej koszt zależny jest od oferty firmy faktoringowej. Może zawierać opłaty za prowizję, odsetki, usługi dodatkowe. Na co więc warto zwrócić uwagę, decydując się na współpracę z faktorem?

Jakie są główne koszty faktoringu?

Wśród podstawowych kosztów faktoringu znajduje się:

  • prowizja przygotowawcza,
  • prowizja faktora,
  • odsetki.

Warto jednak pamiętać, że opłaty dla faktorów różnią się w zależności od konkretnej oferty i nie każdy wyżej wymieniony koszt zawsze występuje.

Prowizja faktoringowa

Prowizja to opłata w postaci procentowej wartości od kwoty brutto na fakturze, której dotyczy usługa typu faktoring bądź od wysokości wypłaconej zaliczki. Zazwyczaj jest to wartość od 0,2% do 3% w skali miesiąca. W niektórych przypadkach prowizja jest naliczana codziennie, a faktorant uiszcza opłatę jedynie za rzeczywisty czas korzystania z finansowania. W tym przypadku stawka zależy od obrotów faktoranta, liczby faktur, kontrahentów, limitu faktoringowego, wiarygodności kredytowej faktoranta, a także jego dłużników.

Prowizja przygotowawcza

Opłata, którą pobiera faktor za przygotowanie umowy oraz sprawdzenie wiarygodności kredytowej zarówno faktoranta, jak i jego kontrahentów. Zazwyczaj stawka waha się od 0,1% do 3% wartości przyznanego usługobiorcy limitu faktoringowego. W niektórych przypadkach może być to opłata stałej w danej kwocie. Warto pamiętać, że nie każda firma faktoringowa pobiera prowizję przygotowawczą.

Odsetki dla faktora

Zadaniem faktora jest wypłacenie faktorantowi zaliczki w wysokości zależnej od wartości brutto faktury. Wartość ta wynosi od 80% w przypadku faktoringu tradycyjnego, aż do 100% w przypadku mikrofaktoringu lub faktoringu online. Od tej zaliczki naliczane są najczęściej odsetki. Może jednak zdarzyć się, że faktor naliczy ich wysokość od wartości brutto całej faktury.

To rąk faktora trafiają odsetki kapitałowe, które stanowią wynagrodzenie za możliwość korzystania z kapitału firmy faktoringowej oraz odsetki za nieterminowe regulowanie płatności. Odsetki ustawowe stosowane są w momencie finansowania, a także w okresie finasowania, określanego jako dodatkowe. Wysokość maksymalnych ustawowych odsetek wynosi 7,2% w skali roku.

Faktoring a naliczanie odsetek

Odsetki w faktoringu mogą być naliczane na dwa sposoby. W przypadku faktoringu pełnego naliczane są one z góry, przy wypłacie zaliczki. Niektóre firmy faktoringowe naliczają jednak odsetki z dołu, czyli dziennie, w postaci procentu od zaliczki. Faktura za odsetki tego typu wystawiana jest pod koniec miesiąca. Faktorant ma możliwość uregulowania ich samodzielnie lub wysokość kwoty może być pobrana podczas rozliczania faktury.

Koszty faktoringu – od czego zależą?

Koszt usług faktoringowych nie jest taki sam we wszystkich firmach, proponujących te usługi finansowania. Ich wysokość uzależniona jest m.in. od polityki finansowej przedsiębiorstwa. Niektóre z nich pobierają niższe odsetki, a wyższą prowizję, inne z kolei decydują się na rezygnację z opłat stałych. Koszt faktoringu jest więc uzależniony od:

  • liczby kontrahentów, których dotyczy usługa faktoringu – im jest ich więcej, tym niższe ryzyko oraz same opłaty,
  • liczba faktur związanych z usługą faktoringu – duża liczba faktur związana jest z dużą ilością pracy, którą musi wykonać faktor. Opłaty mogą więc być wyższe,
  • wiarygodność usługobiorcy oraz jego kontrahentów – koszty rosną wraz z ryzykiem.

Niektóre firmy faktoringowe pobierają tylko opłaty podstawowe. Są jednak instytucje, które wymagają zapłaty za usługi dodatkowe. Mogą nimi być m.in. obsługa prawna, opłata za niedotrzymanie terminu płatności czy niewykorzystany limit, ubezpieczenie pełne, opłata za koszty windykacyjne etc.

Choć wysokość kosztów wykonania usługi jest istotna, wybierając potencjalnego faktora warto zwrócić uwagę na warunki finansowania, proces weryfikacji faktoranta, limity faktoringowe oraz warunki udzielenia finansowania. Należy dokładnie porównać oferty i zdecydować się na tę, która wypada najkorzystniej.