Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Kiedy udać się po pomoc do komornika?

komornik

Nie możesz odzyskać swojego długu i zastanawiasz się, co zrobić, skoro liczne prośby o zapłatę nie przyniosły żadnego skutku? Może ci w tym pomóc komornik Gliwice, którego zdecydujesz się poprosić o pomoc w uzyskaniu należności.

Komornik sądowy – kiedy skorzystać z jego pomocy?

Zdarza się, że wierzyciele nie są w stanie odzyskać długu dobrowolnie. Kiedy wielokrotne prośby i wezwania do zapłaty nie przynoszą żadnego skutku, warto skorzystać z innego rozwiązania, które może pomóc ci w odzyskaniu długu. W takich przypadkach, pomocy jest w stanie udzielić kancelaria komornicza, do której warto udać się po pomoc. Musisz jednak pamiętać, że zanim zlecisz komornikowi egzekucję długu, w pierwszej kolejności musisz dopełnić niezbędnych formalności. Dopiero wtedy możliwe będzie wszczęcie postępowania.

Jak zgłosić sprawę do komornika?

Jeżeli ostatnie nadzieje na odzyskanie długu pokładasz w komornikach sądowych, w pierwszej kolejności musisz posiadać tytuł wykonawczy, który stanowi podstawę do wszczęcia jakichkolwiek działań. Jego treść ma charakter informacyjny na temat rodzaju świadczenia, dłużnika oraz osoby bądź instytucji, która może żądać egzekucji. Do podjęcia postępowań egzekucyjnych niezbędny jest tytuł wykonawczy z sądową klauzulą wykonalności, czyli oficjalnym potwierdzeniem przez sąd, że w danym przypadku możliwe jest użycie tak zwanych środków przymusu, aby odzyskać należność.

Kiedy będziesz posiadać tytuł wykonawczy, możesz przejść do wyboru osoby, która przeprowadzi egzekucję komorniczą. Możesz w tym celu skorzystać z pomocy kancelarii, która mieści się przy sądzie rejonowym w twojej miejscowości – na przykład, jeżeli mieszkasz w Gliwicach lub bliskiej okolicy, twoim wsparciem może zostać komornik sądowy przy sądzie rejonowym w Gliwicach. Chociaż komornicy działają zazwyczaj w obrębie konkretnego rewiru, zdarzają się wyjątki od tej zasady, dlatego też zanim złożysz wniosek, upewnij się, że wybrany przez ciebie komornik Gliwice będzie w stanie poprowadzić sprawę, która wykracza poza jego rewir.

Wniosek o wszczęcie egzekucji możesz dostarczyć przy pomocy poczty, kuriera bądź osobiście. Wybierając się do kancelarii komornika osobiście sprawdź najpierw, kiedy komornik przyjmuje interesantów – możesz też zdecydować o uzgodnieniu terminu telefonicznie, dowiadując się, kiedy kancelaria czynna jest dla interesantów. Odwiedzając komornika sądowego, należy mieć również przy sobie oryginał tytuły wykonawczego, który w rozumieniu kodeksu cywilnego, w wyjątkowych przypadkach, mogą złożyć również Rzecznik Praw Obywatelskich, inspektor pracy, powiatowy rzecznik konsumentów, organizacja pozarządowa oraz prokurator. Komornik będzie mógł wtedy wszcząć egzekucję i zająć między innymi rachunek bankowy dłużnika, odzyskując w ten sposób twoją należność.