Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Magazyn i jego rodzaje oraz optymalne wyposażenie

Magazyn

Magazyn stanowi swoisty przystanek dla surowców krążących w łańcuchu dostaw. Dodatkowo często mówi się, że magazyn jest doskonałym punktem obserwacyjnym, odzwierciedlającym wydajność przedsiębiorstwa, sytuację finansową w firmie, poziom zarządzania, administrację czy zaawansowanie produkcji. Z tego względu warto się dowiedzieć czym w istocie jest. Czym jest magazyn i jakie funkcje spełnia? Jakie rodzaje magazynów wyróżniamy? Co wchodzi w skład wyposażenia magazynowego? Zapraszamy do lektury.

Co to jest magazyn i jakie są jego funkcje?

Magazyn to wydzielony fizycznie obszar przeznaczony do przechowywania zapasów. To szczególnie wyznaczone miejsce lub budynek, zorganizowane w celu ochrony i zabezpieczenia czasowo składowanego w nim mienia. Oprócz tego w tej przestrzeni realizowane są następujące procesy:

 • przeładunek,
 • rozładunek i lokacja towarów,
 • ewidencja i bieżąca kontrola stanów magazynowych,
 • planowanie zamówień i ustalanie dostaw,
 • transport wewnątrzmagazynowy,
 • kompletacja,
 • załadunek i wysyłka.

Magazyn pełni kluczową rolę w dystrybucji surowców oraz w ich fizycznym sprawnym i wydajnym przepływie, to istotne miejsce z punktu widzenia pomyślnie przeprowadzonych operacji biznesowych.

Rodzaje magazynów

Istnieje wiele różnych kryteriów podziału obiektów magazynowych. Zważywszy na rodzaj budowli, wyróżniamy następujące rodzaje magazynów:

 • magazyn otwarty – obiekt wymagający najmniejszych nakładów finansowych, posiadający utwardzoną powierzchnię, ogrodzony, przeznaczony do składowania ładunków odpornych na warunki atmosferyczne, najczęściej są to place, składowiska i terminale kontenerowe; w takich miejscach najczęściej składuje się odporne na deszcz materiały budowlane, części do ogrodzeń, elementy stalowe lub żeliwo,
 • magazyn półotwarty – obiekt częściowo zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi, najczęściej z dachem wspartym na podporach lub zbudowany z trzech ścian i dachu jak w przypadku wiat czy zasieków magazynowych; taki rodzaj magazynu przeznaczony jest dla ładunków odpornych na zmiany temperatury, wymagających dopływu świeżego powietrza, ale jednocześnie potrzebujących ochrony od deszczu,
 • magazyn zamknięty – trwała i całoroczna budowla posiadająca podłogę, dach i ściany; daje możliwość przechowywania różnorodnych towarów poprzez ustawienie preferowanych parametrów wewnątrz budynku, takich jak wilgotność czy temperatura.

Wyposażenie magazynowe

Aby magazyn był miejscem bezpiecznego składowania, musi zostać wyposażony w odpowiednie elementy wyposażenia magazynowego. Właściwie dobrane narzędzia pomogą przyjmować i transportować ładunki, odkładać je w wyznaczone punkty, efektywnie nimi zarządzać oraz przyczyniać się do usprawnienia procesów kompletacji i wysyłki.

Podstawowe elementy wyposażenia magazynowego stanowią:

 • meble magazynowe – umożliwiają bezpieczne przechowywanie ładunków; należą do nich systemy regałów, które z jednej strony pomagają zmaksymalizować przestrzeń magazynowania, z drugiej zaś dają możliwość dostępu do każdej składowanej jednostki; wybór konstrukcji zależy od składowanej jednostki ładunkowej oraz indywidualnego zapotrzebowania dotyczącego np. chęci uzyskania bezpośredniego dostępu do towaru, stopnia wykorzystania kubatury magazynu, redukcji ilości wózków widłowych czy planów wprowadzenia automatyzacji procesu składowania,
 • wózki widłowe – pojazdy transportu wewnętrznego, umożliwiają ruch ładunków pomiędzy kolejnymi strefami w magazynie; wśród tych urządzeń wyróżniamy m.in. popularne wózki widłowe paletowe, wózki widłowe czołowe oraz wózki widłowe przeznaczone do obsługi regałów wysokiego składowania; to maszyny z elektrycznym lub spalinowym napędem, najprostsze z nich obsługiwane są ręcznie,
 • elementy zautomatyzowane fizyczne – znacznie przyspieszające transport ładunków w magazynie i maksymalizujące wydajność; wśród nich wyróżniamy system automatycznego załadunku i rozładunku naczep i kontenerów Q-Loader, który przyczynia się do wzrostu przepustowości w strefie przyjęć i wysyłek, czyli w miejscu, w którym często dochodzi do przestojów i opóźnień; Q-Block jest automatycznym systemem gęstego składowania wykorzystującym regały Radio Shuttle, pozwala na bezobsługowe przejęcie ładunku, transport i odłożenie go w określone miejsce w układzie regałowym; mechanizm maksymalizuje dostępną przestrzeń; kolejnym elementem są automatyczne przenośniki: rolkowe, taśmowe i łańcuchowe, które przyspieszają transport ładunków znajdujących się na paletach oraz kontenerów, skrzyniopalet, pudełek, zgrzewek, bardzo poprawiają bezpieczeństwo osób zatrudnionych w magazynie,
 • elementy automatyczne cyfrowe – wewnętrzne oprogramowanie zarządzające magazynem – WMS – oraz urządzenia zbierające, przesyłające i analizujące dane; na podstawie informacji zebranych np. przez czujniki i bramki skanujące osoby zarządzające pracą w obiekcie logistycznym widzą faktyczny przepływ towarów w magazynie, mają dostęp do stanu zapasów i mogą efektywniej zarządzać planami kolejnych dostaw.

Magazyn – podsumowanie

Łańcuch logistyczny to skomplikowany proces składający się z wielu połączonych ze sobą punktów, które powinny działać bezbłędnie, by produkt końcowy szczęśliwie dotarł do konsumenta. Jednym z nich jest magazyn. Dobrze zorganizowany i zarządzany przyczynia się do zachowania terminów dostaw, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie konkurencyjności oraz realne oszczędności wynikające np. z zmniejszenia strat magazynowych. Posiadanie wydajnego magazynu jest niezbędne do rozwoju przedsiębiorstwa, dlatego też decyzje dotyczące wyboru miejsca inwestycji czy wyposażenia intralogistycznego nie mogą być kwestią przypadku.

Sprawdź przewodnik logistyczny WDX i dowiedz się czym jest magazyn: https://wdx.pl/2020/10/09/magazyn-w-logistyce-kompendium/.