Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma Startupy

Wdrażasz PPK? Wybierz właściwą instytucję finansową

instytucja ppk

Największe polskie przedsiębiorstwa mają już za sobą pierwsze kroki związane z wdrażaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jednak za kilka miesięcy do wprowadzenia PPK muszą przygotować się mniejsze firmy, zatrudniające poniżej 250 pracowników. Wdrożenie programu wiąże się z wyborem i zawarciem umów z instytucją finansową.

Program Pracownicze Plany Kapitałowe wiąże się z wprowadzeniem różnych zmian w firmach. Większość obowiązków z nowym systemem oszczędzania została ustawowo nałożona na pracodawcę. Do najistotniejszych czynników związanych z wprowadzeniem PPK większość przedsiębiorców (61%) badanych przez firmę doradczą KPMG zaliczyła przystosowanie systemów IT do obsługi programu, 41% respondentów uznało, że ważne jest również uzyskanie wsparcia od instytucji finansowej na etapie wdrożenia i realizacji programu. 40% ankietowanych stwierdziło, że istotnym elementem jest zapewnienie właściwych zasobów i mechanizmów obsługi programu PPK, a 34% jako kluczowe uznało poprawne stworzenie i wewnętrzne uregulowanie funkcjonowania systemu w firmie.

Jednym z głównych obowiązków pracodawcy związanym z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi jest wybór instytucji finansowej. Za najważniejszy czynnik podczas selekcji organizacji 60% przedsiębiorców uznało doświadczenie w zarządzaniu funduszami na polskim rynku. 58% ankietowanych przez KPMG zwróciło uwagę przede wszystkim na efektywność w zarządzaniu aktywami, a 48% – na wysokość opłat za zarządzanie. Natomiast 43% pracodawców za czynnik decydujący o wyborze instytucji uznało oferowane narzędzia IT dla pracowników i firmy, a 31% – zakres i jakość wsparcia dla przedsiębiorstwa.

– Pracownicze Plany Kapitałowe to program oszczędnościowy, który ma wesprzeć miliony Polaków w odkładaniu pieniędzy na jesień życia – wyjaśnia ekspert portalu ppk.info. – W ramach tego systemu dla każdego pracownika zostanie utworzone prywatne konto, na które będą wpływać środki z jego wynagrodzenia, a także pieniądze od pracodawcy i państwa. Za prowadzenie i zarządzanie rachunkami będzie odpowiedzialna instytucja finansowa wybrana przez przedsiębiorcę, który w tej sprawie musi się porozumieć z zatrudnionymi – dodaje ekspert.

Instytucje finansowe, które mogą prowadzić PPK

Wdrożenie PPK w firmie wiąże się z wyborem instytucji finansowej, która będzie odpowiedzialna za prowadzenie i zarządzanie kontami uczestników programu. Obowiązek znalezienia i podpisania umów z daną organizacją należy do pracodawcy, który swoją decyzję powinien skonsultować ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników. W sytuacji, gdy podmiot zatrudniający nie dojdzie w tej sprawie do porozumienia z zatrudnionymi, wtedy może samodzielnie dokonać wyboru instytucji finansowej.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych określa dokładnie, jakie organizacje mogą zajmować się zarządzaniem środkami zgromadzonymi w ramach PPK. Instytucje te muszą znaleźć się w ewidencji Polskiego Funduszu Rozwoju. Prowadzeniem i zarządzaniem PPK mogą zajmować się fundusze inwestycyjne prowadzone przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), fundusze emerytalne zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE), a także Pracownicze Towarzystwa Emerytalne (PrTE) oraz Zakłady Ubezpieczeń.

Instytucja, która będzie zarządzała oszczędnościami pracowników, musi spełnić określone przez ustawodawcę warunki. Przede wszystkim musi posiadać przynajmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku Zakładów Ubezpieczeń – minimum trzyletnie doświadczenie w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Dodatkowo instytucja taka powinna posiadać kapitał własny, natomiast w przypadku Zakładów Ubezpieczeń dopuszczalne są środki własne w wysokości co najmniej 25 mln zł, w tym minimum 10 mln zł musi być ulokowane w środkach płynnych jak lokaty określone dla rynku pieniężnego. Podmiot zgłaszający się do PPK musi również zarządzać odpowiednią liczbą funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty. Więcej na ten temat można się dowiedzieć na stronie ppk.info.

Czym się kierować, wybierając instytucję finansową do PPK?

Obecnie w ewidencji PFR znajduje się dwadzieścia instytucji oferujących prowadzenie i zarządzanie kontami PPK. To spośród nich każdy pracodawca zobowiązany do wdrożenia programu musi wybrać jeden podmiot, który będzie odpowiedzialny za rachunki i zgromadzone przez pracowników środki.

Przed dokonaniem wyboru przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na staż funkcjonowania podmiotu na rynku, czyli przeanalizować jego doświadczenie w zarządzaniu funduszami oraz możliwość wykazania stopy zwrotu wyższej od średniej rynkowej. Dodatkowo warto poszukać opinii na temat danej instytucji finansowej i sprawdzić, jakie oferuje zaplecze technologiczne i dostosowanie do programów kadrowo-księgowych. Bardzo ważną sprawą są również opłaty, którymi będą obciążeni uczestnicy PPK – nie mogą być wyższe niż określone w Ustawie o PPK, ale powinny być także konkurencyjne wobec oferty innych instytucji. Dobrze również, gdy podmiot zarządzający kontami PPK wesprze pracodawcę w szkolenia pracowników na temat programu i w informowaniu, jak duże mogą być ich oszczędności. Już teraz można obliczyć, ile odłożysz z PPK, korzystając z kalkulatorów dostępnych w Internecie.

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych wiąże się między innymi z zawarciem umowy o prowadzenie i zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową. Do tego obowiązkiem pracodawcy jest przystosowaniem działu kadrowo-księgowego, a także przeprowadzenie szkoleń wśród pracowników. Dobre przygotowanie do tych procesów, a szczególnie do wyboru instytucji finansowej, pozwoli sprawnie zrealizować harmonogram wdrożenia PPK zgodnie z określonymi przez państwo terminami.