Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Proces PPAP – na czym polega i czemu ma służyć? 

ppap produkcja

Skrót PPAP jest bardzo często stosowany w branży automotive i oznacza proces zatwierdzania części do produkcji seryjnej. PPAP jest szczególnym wymogiem stosowanym w branży motoryzacyjnym, a składająca się na niego dokumentacja musi zostać dostarczona klientowi zamawiającemu komponenty przez dostawcę części. Służy on potwierdzeniu wymagań klienta, któremu dany dostawca gwarantuje dostarczania komponentów spełniających wszystkie jego wymagania.

Czemu służy proces PPAP? Jakie dokumenty i etapy się na niego składają?

Proces PPAP jest standardem stosowanym we współczesnej branży motoryzacyjnej. Bazuje na amerykańskim systemie QS-9000, a jego głównym celem jest potwierdzenie, że zamówione części i komponenty produkcyjne są w pełni zgodne z wymaganiami klienta oraz ustaleniami pomiędzy nim, a dostawcą. Dostawca składając dokumentację wchodzącą w skład PPAP tym samym gwarantuje stałą produkcję umówionych części, która spełniają wymagania ich odbiorcy.

Najważniejszym dokumentem, jaki wchodzi w skład PPAP jest PSW, czyli Gwarancja Przedłożonej Części. Jej podpisanie i dostarczenie do klienta jest ostatnim etapem procesu PPAP oraz jego formalnym zwieńczeniem. Cały proces dzieli się natomiast na kilka poziomów dowodów. Wymienia się ich pięć, a wybór konkretnego z nich zależy o preferencji klienta. Najczęściej stosowany jest poziom trzeci, który obejmuje PSW z próbkami wyrobu i ograniczonymi danymi potwierdzającymi.

Cały proces PPAP zawiera 18 punków – od zapisu z projektu (np. rysunku technicznego) poprzez plan kontroli i wyniki pomiarowe, a kończąc na zaakceptowaniu i podpisaniu PSW. Jest najczęściej wykorzystywany w sytuacji planowania uruchomiania nowej dostawy, wprowadzenia istotnych zmian technologicznych w procesie produkcji, powrocie do produkcji po dłuższej przerwie (ponad 12 miesięcy), a także kiedy zmianie ulega dostawca komponentów lub stosowana metoda produkcji.

Proces PPAP

Proces PPAP i jego rola w branży motoryzacyjnej

Proces PPAP jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania firm z branży automotive. Jego rola staje się tym istotniejsza, że wymagania ustawowe nakładają na producentów obowiązek dokładnego sprawdzenia komponentów swoich wyrobów przed wprowadzeniem ich do powszechnego obrotu. W branży motoryzacyjnej rolę tę pełni właśnie PPAP, który jest obowiązkowym elementem procesu produkcyjnego. Podręczniki referencyjne mają potwierdzać, że dana część lub komponent są w pełni zgodne z wymaganiami klienta i tym samym zagwarantować ich wysoką, dostosowaną do współczesnych realiów jakość.

Proces PPAP jest złożony i skomplikowany, a jego prawidłowe przeprowadzenie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy i know-how z zakresu procesu zatwierdzania części do produkcji. Specjalnie z myślą o organizacjach, które planują jego wdrożenie, powstały profesjonalne szkolenia, które uczą zastosowania PPAP w praktyce. Szkolenia z zakresu PPAP są skierowane do kadry kierowniczej, pracowników badań i rozwoju, inżynierów jakości oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za proces zatwierdzania części. Szkolenia zwykle kończą się testem, a uczestnicy, którzy go zdali, otrzymują pisemne i elektroniczne certyfikaty.