Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Technologie

Co to jest system SCADA i do czego służy?

Systemy SCADA

System SCADA to sieć oprogramowania i sprzętu, która umożliwia użytkownikom monitorowanie i kontrolowanie zdalnego sprzętu w czasie rzeczywistym. System SCADA jest wykorzystywany w wielu branżach, w tym w produkcji, przemyśle naftowym i gazowym, transporcie, gospodarce komunalnej, górnictwie i innych. Może być stosowany do wszelkich operacji, które wymagają monitorowania czujników lub innych urządzeń zlokalizowanych zdalnie od miejsca pracy użytkownika.

Co to jest system SCADA?

System SCADA to komputerowy system monitorowania i kontroli dla systemów przemysłowych, użytkowych i kontroli procesów. Wykorzystuje on sieć do komunikacji z różnymi komponentami obiektu przemysłowego i może być używany przez wszystkie rodzaje organizacji, w tym rafinerie ropy naftowej, zakłady chemiczne i inne zakłady produkcyjne.

Systemy SCADA mają za zadanie zbierać dane z czujników umieszczonych w różnych miejscach obiektu i wyświetlać je na monitorach lub ekranach, aby dać operatorom wgląd w czasie rzeczywistym w to, co dzieje się na każdym kroku. Dodatkowo pozwalają one operatorom na dokonywanie niezbędnych zmian w celu zapewnienia, że procesy przebiegają bezproblemowo, bez konieczności ręcznego regulowania każdego elementu niezależnie.

Jak działa system SCADA?

System SCADA to system komputerowy, który zbiera dane z czujników i wysyła polecenia do urządzeń wykonawczych, takich jak zawory, włączniki/wyłączniki urządzeń lub inne urządzenia. Może być używany do monitorowania i sterowania wieloma urządzeniami w czasie rzeczywistym.

Na przykład, jeśli masz fabrykę z maszynami, które wymagają stałego nadzoru, aby utrzymać je działa gładko i wydajnie, system może zawierać kilka różnych typów czujników, które mierzą rzeczy, takie jak temperatura, poziom ciśnienia, poziom zużycia energii itp., jak również wiele różnych typów siłowników, takich jak silniki i zawory, które mogą być używane do kontroli tych części fabryki.

System SCADA będzie zbierał informacje z tych różnych źródeł w celu zapewnienia pełnego obrazu tego, co dzieje się w każdym z nich, dzięki czemu operatorzy będą mogli podejmować świadome decyzje o tym, jak najlepiej zareagować, gdy coś pójdzie nie tak lub będzie wymagało regulacji, a także upewnić się, że nic nie stanie się niespodziewanie.

Kto korzysta z systemu SCADA?

System SCADA jest wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu, w tym w elektrowniach, rafineriach, zakładach chemicznych i innych obiektach przemysłowych. Współpracuje również z systemami transportowymi, takimi jak koleje, lotniska i porty. System SCADA jest również od lat wdrażany przez agencje państw zachodnich do kontroli krajowej sieci energetycznej i infrastruktury telekomunikacyjnej.

Jakie są plusy i minusy korzystania z systemu SCADA?

Jeśli rozważasz system SCADA dla swojej firmy, ważne jest, aby zważyć zarówno korzyści, jak i wady przed zobowiązaniem się do projektu.

Korzyści: Systemy SCADA mogą pomóc w zmniejszeniu przestojów i zwiększeniu produktywności na miejscu poprzez dostarczanie w czasie rzeczywistym informacji o tym, co dzieje się w Twoim zakładzie. Daje to możliwość natychmiastowego rozwiązania wszelkich pojawiających się problemów, co ostatecznie prowadzi do obniżenia kosztów związanych z konserwacją i naprawami.

Konsekwencje: Koszt wdrożenia takiego systemu może wydawać się stromy na pierwszy rzut oka, ale inwestowanie w wysokiej jakości rozwiązanie SCADA pozwoli zaoszczędzić pieniądze w dłuższej perspektywie poprzez zmniejszenie przestojów i zwiększenie wydajności. Ponadto, ponieważ wiele z tych systemów wymaga doświadczonego personelu i szkoleń, mogą one nie być właściwe dla każdej firmy lub branży, w której jest wielu pracowników odpowiedzialnych za obsługę sprzętu zdalnie w wielu miejscach (takich jak górnictwo).

Podsumowanie

Systemy SCADA są niezwykle cennym narzędziem dla firm, które muszą monitorować i kontrolować swoje działania w czasie rzeczywistym. Choć ich wdrożenie może być kosztowne, zapewniają one wiele korzyści w porównaniu z bardziej tradycyjnymi metodami monitorowania, takimi jak zdalne czujniki. Jeśli potrzebujesz pomocy w rozpoczęciu tego projektu lub masz pytania dotyczące tego, jak system SCADA mógłby działać w Twojej firmie, skontaktuj się z nami już dziś!