Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Six Sigma – klucz do optymalizacji procesów produkcyjnych i usługowych w Twojej organizacji

Six Sigma

Six Sigma to metoda zarządzania, której głównym celem jest uzyskanie najwyższego poziomu jakości poprzez minimalizację błędów i zbudowanie systemu kontroli przebiegu realizacji procesów. Jest to podejście, mające na celu zidentyfikowanie i wyeliminowanie przyczyn wad i błędów w procesach i wyrobach. Poprzez zastosowanie między innymi narzędzi statystycznych oraz cyklu DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), Six Sigma pomaga organizacjom w osiąganiu wysokiej jakości produktów i usług. Co warto wiedzieć jeszcze o tej metodzie? Zachęcamy do lektury.

Historia metody Six Sigma

Historia Six Sigma rozpoczyna się w latach 80. XX wieku, kiedy to została ona opracowana przez inżynierów w firmie Motorola. Celem było zwiększenie jakości produktów poprzez systematyczne zmniejszanie liczby wad produkcyjnych oraz kontrolę przebiegu procesu. Inicjatywa ta była odpowiedzią na rosnącą konkurencję oraz potrzebę poprawy jakości i efektywności procesów.

W latach 90. XX Six Sigma zyskała popularność, szczególnie dzięki jej zastosowaniu przez General Electric pod kierownictwem Jacka Welcha i zintegrowaniu z Lean Manufacturing, który skupia się na minimalizacji marnotrawstwa i maksymalizacji wartości dla klienta. W rezultacie powstała hybryda łącząca zalety obu metod zarządzania –  Lean Six Sigma, która łączy dążenie do eliminacji marnotrawstwa wraz z rygorystycznym podejściem do jakości.

Kluczowe zasady i narzędzia Six Sigma

Doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych powinno przede wszystkim bazować perspektywie strategicznej i jasno określonych celach (KPI) oraz na zrozumieniu potrzeb Klienta. Six Sigma kładzie nacisk na precyzyjne zdefiniowanie oczekiwań i wymagań Klientów, co jest kluczowe dla określenia standardów jakości i efektywności. Dążenie do spełnienia tych oczekiwań jest podstawą wszelkich działań w ramach Six Sigma.

Drugą zasadą jest wykorzystanie danych do podejmowania decyzji. Six Sigma opiera się na szczegółowej analizie danych, co umożliwia zrozumienie przyczyn wad i problemów w procesach. To, co wnosi Six Sigma, to dodanie do kanonu narzędzi do identyfikacji przyczyn  źródłowych takich jak Diagram Ishikawy oraz 5WHY narzędzi do statystycznej analizy danych.  Dzięki temu możliwe jest opracowanie matematycznego modelu zależności pozwalającego ocenić znaczenie i siłę wpływu poszczególnych przyczyn na wyniki procesu i jakość.  Testy hipotez, pozwalają na podstawie relatywnie niewielkiej próbki danych uzyskać wierny obraz zależności i powiązań w procesie.

Trzecią zasadą jest ciągłe doskonalenie. Six Sigma promuje kulturę ciągłego poszukiwania sposobów na usprawnienie procesów i eliminację wad. To podejście jest realizowane poprzez zastosowanie cyklu doskonalenia DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), który prowadzi przez wszystkie etapy projektu Six Sigma, od zdefiniowania problemu po wdrożenie usprawnień i utrzymanie kontroli procesu po wdrożeniu.

Czwartą zasadą jest zaangażowanie i rozwój pracowników. Six Sigma wymaga zaangażowania pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Szkolenia, takie jak Black Belt, Green Belt, Yellow Belt, White Belt, oraz dla szkolenia Championów (Sponsorów projektów usprawniających), są kluczowe z jednej strony dla budowania świadomości możliwości jakie daje przedsiębiorstwu zastosowanie Six Sigma, a z drugiej dla rozwijania umiejętności i kompetencji związanych z jej zastosowaniem do rozwiązywania problemów.

Optymalizacja procesów produkcyjnych i usługowych z OPEN HORIZON Consulting

Firma Open Horizon Consulting, poprzez swoje szkolenia i usługi doradcze, pomaga firmom w optymalizacji procesów produkcyjnych i usługowych z zastosowaniem Lean Six Sigma. Kluczowym efektem wprowadzanych usprawnień jest oszczędność kosztów, która wynika z eliminacji marnotrawstwa i redukcji zmienności w procesach ale także trwałe zbudowanie kompetencji związanych z ciągłym doskonaleniem procesów w przedsiębiorstwie. 

Misja firmy Open Horizon Consulting to inspirowanie, edukowanie i wspieranie osób oraz przedsiębiorstw na każdym etapie ich podróży z zarządzaniem procesami, oraz usprawnianiem procesów z wykorzystaniem Lean Six Sigma. Firma oferuje wysokiej jakości usługi szkoleniowe, doradcze i wdrożeniowe oraz buduje globalną społeczność entuzjastów ciągłego doskonalenia.

Open Horizon Consulting wyróżnia się profesjonalizmem, indywidualnym podejściem do klienta, innowacyjnością, elastycznością oraz budowaniem długotrwałych relacji opartych na zaufaniu i partnerstwie.

Podsumowanie

Six Sigma to metoda pomocna w optymalizacji procesów produkcyjnych i usługowych, której głównym celem jest maksymalizacja efektywności i minimalizacja błędów w wyrobach. Począwszy od jej stworzenia w latach 80. XX przez inżynierów Motoroli, metoda ta przeszła ewolucję, tworząc skuteczną hybrydę Lean Six Sigma. Six Sigma opiera się na kilku kluczowych zasadach, takich jak zrozumienie potrzeb klienta, wykorzystanie danych do podejmowania decyzji, ciągłe doskonalenie i zaangażowanie pracowników. Warto podjąć współpracę z doświadczoną firmą konsultingową, jaką jest Open Horizon Consulting, która zapewni wsparcie na każdym z etapów usprawniania procesów – począwszy od dostarczenia niezbędnej wiedzy kadrze kierowniczej i liderom w celu zdobycia nowych umiejętności, po praktyczne warsztaty wdrożeniowe oraz wsparcie liderów i pracowników prowadzących projekty usprawniające poprzez mentoring oraz coaching.