Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

System realizacji produkcji – cechy charakterystyczne 

system realizacji produkcji

Informatyczny system realizacji produkcji, czyli MES (Manufacturing Execution System) jest jednym z najważniejszych cyfrowych narzędzi wykorzystywanych obecnie w firmach produkcyjnych. Na przykładzie MES Qguar wskażemy, czym powinno charakteryzować się takie oprogramowanie.

System realizacji produkcji – założenia ogólne

System realizacji produkcji jest oprogramowaniem przeznaczonym do optymalizacji i nadzorowania procesu produkcyjnego na wszystkich jego etapach – od złożenia zamówienia na komponenty lub materiały, aż po dostarczenie gotowych wyrobów. Pomiędzy tymi dwoma skrajnymi etapami znajduje się wiele dodatkowych działań odbywających się w magazynach, halach produkcyjnych czy biurach. Co w praktyce oznacza, że może istnieć równie dużo okazji do obniżenia kosztów wytworzenia gotowego wyrobu, poprawienia gospodarki magazynowej, eliminacji wąskich gardeł czy zwiększenia wydajności produkcji. A tym samym do zwiększenia zysków. Dzięki temu system MES, gdy zostanie odpowiednio zintegrowanymi z pozostałymi rozwiązaniami stosowanymi w przedsiębiorstwie (WMS, APS, SCADA), staje się idealnym narzędziem do osiągnięcia wyżej wymienionych celów.

Zostańmy na chwilę przy integracji systemów, ponieważ jest ona kluczowa dla optymalnego działania oprogramowania realizacji produkcji. Otóż MES pokazuje pełnię swoich możliwości wtedy, gdy można za jego pomocą śledzić i nadzorować procesy produkcyjne w czasie rzeczywistym. Aby taka sytuacja miała miejsce, wszystkie informacje dotyczące produkcji muszą do niego trafiać bez żadnego opóźnienia. Nie będzie to możliwe bez integracji poszczególnych systemów zawierających lub generujących informacje w jakikolwiek związane z produkcją, takich jak wyżej wspomniane WMS, SCADA czy APS. A jako że obecnie na rynku istnieje wielu wytwórców systemów informatycznych przeznaczonych dla firm produkcyjnych, dobrej jakości oprogramowanie MES musi być kompatybilne z każdym z takich rozwiązań. I w przypadku MES Qguar tak się właśnie dzieje.

system realizacji produkcji

Jakie funkcje powinny się znaleźć w oprogramowaniu MES?

Prześledźmy zatem najważniejsze działania, które mogą być wspierane przez prawidłowo zaprojektowany i wdrożony system MES na przykładzie wcześniej wspomnianego MES Qguar.

 • Gromadzenie informacji dotyczących zamówień, produkcji, jakości gotowych wyrobów, parametrów maszyn, zasobów ludzkich itp.
 • Tworzenie harmonogramów modernizacyjnych, konserwacyjnych czy produkcyjnych.
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – od koordynacji działań pracowników, po monitorowanie ich wydajności czy ewentualnych nieobecności.
 • Zarządzanie utrzymaniem ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania urządzeń, maszyn i narzędzi produkcyjnych.
 • Zarządzanie jakością gotowych wyrobów wraz z monitorowaniem ewentualnych odchyleń od wzorców jakości.
 • Monitorowanie procesów produkcyjnych z naciskiem na obecność sytuacji alarmowych, awarii czy przestojów.

W przypadku MES Qguar do tej listy można również dodać takie funkcje i możliwości, jak:

 • Tworzenie zestawień materiałowych (BOM).
 • Wspieranie zarządzania produkcją w oparciu o zasady Lean Manufacturing, np. poprzez możliwość korzystania z macierzy przezbrojeń czy macierzy kompetencji.
 • Tworzenie list kontrolnych.
 • Tworzenie procedur pobierania próbek do badań jakości.

Po więcej informacji dotyczących systemu realizacji produkcji Qguar MES zapraszamy na witrynę quantum-software.com.