Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

System rotacyjny. Czym jest i dlaczego firmy się na niego decydują?

praca rotacyjna

Praca rotacyjna jest ciekawym rozwiązaniem, które niesie ze sobą wiele korzyści. Dzięki takiemu systemowi pracodawcy mogą znacznie poprawić wskaźnik utrzymania swoich pracowników, a także zyskać bardziej elastyczny i lepiej wykwalifikowany personel, zaś sami pracownicy mają okazję zdobyć nowe umiejętności i wiedzę oraz lepiej poznać firmę. W niniejszym artykule omówimy, czym właściwie jest praca rotacyjna, jakie zalety niesie ze sobą taki system oraz jak on wygląda w praktyce.

Czym jest praca rotacyjna?

Na początek warto by było wyjaśnić sobie, co właściwie oznacza termin praca rotacyjna. Otóż jest to proces, w ramach którego pracodawca przenosi pracownika na nowe, ale równorzędne stanowisko, tymczasowo lub na stałe. Rotację stanowisk raczej ciężko określić jako awans, niemniej jednak może ona przynieść wiele korzyści zarówno samemu pracownikowi, jak i jego pracodawcy. Taka rotacja może przebiegać na przykład zgodnie z pewnym określonym harmonogramem, według którego pracownik zmienia swoje stanowisko kilka razy do roku, lub na czas nowego, tymczasowego procesu, w ramach którego pracownik zostaje oddelegowany do nowej roli na pewien krótki okres, a następnie, po zakończeniu projektu, wróci na swoje pierwotne stanowisko.

Praca rotacyjna wymaga oczywiście od przenoszonego pracownika posiadania odpowiednich kwalifikacji na nowe stanowisko. Jednakże, co najważniejsze, jest to dla niego również świetna szansa na zdobycie nowych umiejętności. Przykładowo, pracodawca nie może oddelegować pielęgniarki do roli lekarza ze względu na ogromne różnice w niezbędnych kwalifikacjach, co jest oczywiste. Jednakże, ta sama pielęgniarka może objąć stanowisko na różnych oddziałach w tej samej jednostce służby zdrowia.

Więcej o pracy rotacyjnej znajdziesz na: https://grupaprogres.pl/praca-rotacyjna-coraz-czestsze-zjawisko/

Zalety pracy rotacyjnej

System pracy rotacyjnej niesie ze sobą wiele zalet. Wśród nich z pewnością należy wymienić szerokie możliwości dla pracowników, lepszą znajomość działalności firmy, zidentyfikowanie umiejętności i zainteresowań pracowników w nowych dziedzinach, przydzielenie najlepszego możliwego pracownika na dane stanowisko, zwiększoną produktywność i efektywność, brak rutyny i monotonii wykonywanych obowiązków, zwiększoną innowacyjność i znacznie wyższy wskaźnik utrzymania pracowników w przedsiębiorstwie.

Praca rotacyjna – pozytywne efekty na przykładzie obszaru technologii IT

Dla przykładu możemy przywołać tutaj Firmę ABC Technology, która zatrudnia specjalistów z obszaru technologii IT. Firma ta wprowadziła możliwość dobrowolnego udziału w programie pracy rotacyjnej. Chętni, którzy zaangażują się do programu, mają możliwość zdobycia nowych umiejętności i wiedzy z różnych obszarów technologii, z którymi wcześniej nie mieli styczności. Dzięki pracy rotacyjnej u tych osób znacząco zwiększył się poziom satysfakcji z wykonywanej pracy, a także osoby te zaczęły chętniej podejmować wyzwania i rozwijać się na nowym polu zainteresowań.