Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Internet

Elektroniczne księgi wieczyste dostępne online

Elektroniczne księgi wieczyste dostępne online

Wiele osób planujących swoją przyszłość lokalową poszukuje informacji na temat ksiąg wieczystych. Pragną uzyskać odpis od danej księgi bądź też inny dokument związany z jej funkcjonowaniem. Obecnie, załatwienie takiej sprawy nie wymaga składania osobistych odwiedzin w odpowiednim oddziale sądu rejonowego. Wystarczy skorzystać z elektronicznej ewidencji ksiąg wieczystych, przez pośrednictwo której uzyskasz wszystkie poszukiwane informacje. Poniżej przybliżamy temat ksiąg wieczystych online, podpowiadamy kiedy i dlaczego są stosowane oraz kto i na jakich warunkach może uzyskać do nich dostęp.

Księgi wieczyste – podstawowe informacje

Księgi wieczyste to nadzorowany przez odpowiednie instytucje państwowe rejestr publiczny, do którego może uzyskać dostęp każdy obywatel. Rejestr ten przedstawia stan prawny niektórych nieruchomości zlokalizowanych na terenie naszego kraju. Jest to system pozwalający na ostateczne ustalenie prawa własności do danej nieruchomości oraz jego zakresu względem konkretnych osób. W naszym kraju, funkcjonowanie ksiąg wieczystych jest regulowane przez ustawodawstwo z 1982 roku, zaktualizowane rozporządzeniem z 2016 roku.

Obecnie, wszystkie księgi wieczyste zakładane w naszym kraju, uzyskują formę elektroniczną. Księgi w formie papierowej są natomiast digitalizowane – konwertowane do postaci cyfrowej. Prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg zajmuje się odpowiedni wydział sądu rejonowego, którym podlegają wszystkie nieruchomości według miejsca ich lokalizacji.

Księga wieczysta jest prowadzona względem konkretnej nieruchomości, a nie jego właściciela. Tym samym, jedna osoba może dysponować prawami własności wykazanymi w większej niż jedna liczbie ksiąg wieczystych. Wpisów do księgi dokonuje sąd na podstawie wniosku złożonego przez petenta, rzadziej na podstawie wniosku złożonego z urzędu.

Elektroniczne księgi wieczyste – przeznaczenie i pomoc w wyszukiwaniu

Księgi wieczyste w formie online istnieją w naszym kraju od 2003 roku. Od 2010 roku istnieje publiczny system dostępu, w którego bazie z pewnością znajdziesz interesujące Cię księgi wieczyste. Dostęp do niego możesz uzyskać za pośrednictwem strony ministerialnej. By odnaleźć interesujący Cię wpis, musisz dysponować numerem księgi oraz jej cyfrą kontrolną.

Elektroniczna KW cieszy się popularnością przede wszystkim wśród osób zainteresowanych kupnem nowego lokum. Korzystając z rejestru online, masz możliwość uzyskania szczegółowych informacji na temat danego lokalu, często stanowiących podstawę przy szacowaniu wysokości kredytu hipotecznego. Ważne jest, by zapoznać się ze wpisem do ksiąg wieczystych przed podjęciem decyzji kupna. Jeśli Twój kontrahent nie jest zbyt skłonny, by udostępnić księgę wieczystą swojego lokalu, powinno to budzić Twoje podejrzenia.