Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Pieniądze

Czym jest i komu przysługuje estoński CIT?

estonia podatek

Estoński CIT stanowi ciekawą alternatywę w porównaniu do tradycyjnego opodatkowania przedsiębiorstw podatkiem dochodowym. Dla wybranych podatników staje się szczególnie atrakcyjny z uwagi na liczne nowe obciążenia podatkowe wprowadzone w 2022 roku. W przypadku reinwestycji wypracowanych środków może całkowicie znieść obowiązek opłacenia podatku dochodowego. Jak to możliwe? Kto może skorzystać z estońskiego CIT-u?

CIT estoński – kluczowe założenia

Estoński CIT został wprowadzony w Polsce w 2021 roku, a jego istota polega na opodatkowaniu zysków firm jedynie w momencie wypłaty dywidendy. Oznacza to, że spółki nie są obciążone podatkiem od dochodu przed jego wypłatą właścicielom. Jest to odmienna filozofia podatkowa niż w wielu innych krajach, gdzie dochód firmy jest opodatkowany na różnych etapach generowania zysku.

Początkowo w naszym kraju CIT estoński nie cieszył się zbyt dużym zainteresowaniem. Zmieniło się to jednak z chwilą wprowadzenia nowych zasad zapisanych w Nowym Ładzie.

Jak skorzystać z estońskiego CIT?

Nie każdy podmiot może skorzystać z przepisów o estońskim CIT. Niezbędne jest spełnienie określonych kryteriów, które reguluje ustawa o CIT. Przede wszystkim, podmiot musi spełnić konkretne warunki, a ich lista jest dość długa. Najważniejsze z nich to:

  • Zakres działalności – firmy, które chcą skorzystać z estońskiego CIT, muszą generować większość swoich przychodów ze źródeł „niepasywnych”. Za przychody pasywne uznaje się m.in. przychody z wierzytelności, odsetek, części odsetkowych rat leasingowych, poręczeń, praw autorskich i własności przemysłowej, zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych oraz transakcji z podmiotami powiązanymi, jeśli w ich ramach nie powstaje wartość dodana względem ekonomicznym lub jest ona znikoma.
  • Zatrudnienie – firma musi zatrudniać przez co najmniej 300 dni w roku podatkowym przynajmniej trzy osoby na pełny etat, które nie są udziałowcami lub akcjonariuszami. Uwzględnia się m.in. umowę o pracę, umowę zlecenie – ale już nie umowę B2B (działalność gospodarcza)
  • Forma prawna – CIT estoński jest dostępna dla większości form prawnych (spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek komandytowych, SKA, prostych spółek akcyjnych), ale nie dla spółek jawnych
  • Własność udziałów – podatnik rozliczający się CIT estońskim nie może posiadać udziałów (akcji) w kapitale innej spółki ani być zaangażowany kapitałowo w inny podmiot.
  • Udziałowcami/wspólnikami spółki rozliczającej się CIT estońskim mogą być wyłącznie osoby fizyczne (a nie spółki)
  • Sprawozdania finansowe – podatnicy korzystający z estońskiego CIT-u muszą stosować polskie przepisy o rachunkowości (a nie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości).
  • Brak uczestniczenia w restrukturyzacjach (aporty, podziały, połączenia) w ostatnich 2 latach
  • Brak stosowania innych ulg (np. zwolnień strefowych)

Warto mieć również na względzie, że konieczne jest złożenie zawiadomienia o wyborze opodatkowania w ramach estońskiego CIT.

CIT estoński – podsumowanie

Estoński CIT opiera się na opodatkowaniu zysków jedynie w momencie wypłaty dywidendy. Jednak, aby skorzystać z tego rozwiązania, przedsiębiorcy muszą spełnić określone kryteria, do których zalicza się m.in. limity przychodów, zakres prowadzonej działalności, zatrudnienie  określonej liczby osób czy forma prawna spółki. Z pewnością CIT estoński może być atrakcyjną opcją dla spółek, które je spełniają i chcą zoptymalizować swoje rozliczenia podatkowe.