Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Pieniądze

Zarobki po studiach MBA. Ile zarabia się po MBA?

Zarobki po studiach MBA

Artykuł sponsorowany

Studia MBA nadal, mimo upływu lat, uznawane są za prestiżowe. Wiele osób zastanawia się jednak, czy ukończenie programu i zdobycie tytułu Master of Business Administration przekłada się również na wzrost wynagrodzenia. Ile zarabiają absolwenci studiów MBA i jak wypadają na tle osób z wykształceniem magisterskim czy inżynierskim?

Zarobki po MBA – ile zarabia absolwent Master of Business Administration?

Sporo osób rozważa podjęcie studiów MBA mając nadzieję, że dyplom Master of Business Administration pozwoli im zmienić pracę na lepiej płatną lub – awansować w obecnej. Nie da się więc ukryć, że zarobki są dla wielu potencjalnych kandydatów istotną kwestią.

Ile zarabiali absolwenci studiów MBA w 2022 roku? Mamy wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Okazuje się, że ponadprzeciętnie. Z OBW przeprowadzonego w 2022 r. na zlecenie firmy Sedlak&Sedlak wynika, że mediana wynagrodzeń absolwentów MBA wynosiła aż 14 tys. zł brutto miesięcznie. Dodatkowo aż 25 proc. ankietowanych wskazało, że zarabiało w 2022 r. nie mniej niż 20 407 zł brutto. Najgorzej zarabiające 25 proc. absolwentów MBA otrzymywało natomiast pensję nie wyższą niż 8936 zł brutto – czyli nadal znacznie więcej niż średnia krajowa, i to uwzględniając tegoroczne wyniki (przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za czerwiec 2023 r. wyniosło 7335,20 zł brutto).

Na wysokość wynagrodzenia ma wpływ w dużej mierze (oprócz dyplomu MBA, posiadanego doświadczenia i branży) również wielkość firmy czy jej lokalizacja. Doskonale obrazuje to przykład Warszawy – w stolicy mediana wynagrodzeń wyniosła aż 18 000 zł brutto. Dla porównania, mediana płac absolwentów MBA w województwie podkarpackim wyniosła 8800 zł brutto.

Inżynierowie zarabiają znacznie mniej niż absolwenci MBA

Warto również zapoznać się z wynikami OBW, jeśli chodzi o zarobki osób z innym wykształceniem. Okazuje się na przykład, że mediana zarobków pracowników, którzy mają wykształcenie wyższe magisterskie inżynierskie, wyniosła w 2022 r. 8100 zł brutto – czyli blisko połowę mniej niż mediana zarobków absolwentów MBA. Jeszcze większe dysproporcje można zauważyć w przypadku osób z wykształceniem wyższym magisterskim (mediana 7250 zł brutto) czy wyższym zawodowym (6650 zł brutto). Tym samym nie da się zaprzeczyć, że absolwenci MBA faktycznie zarabiają przeciętnie znacznie więcej niż osoby, które nie posiadają tytułu Master of Business Administration.

Warto mieć jednocześnie na uwadze fakt, że samo zdobycie dyplomu nie zapewnia ponadprzeciętnego wzrostu zarobków. Absolwenci MBA wykorzystują w pracy wiedzę, umiejętności i know-how, które zdobyli na zajęciach. Dzięki temu mogą osiągać świetne wyniki, a co za tym idzie – zostać docenionymi przez przełożonych lub zmienić pracę na znacznie lepiej płatną.