Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Pieniądze

Jak otrzymać odszkodowanie za wypadek w pracy?

odszkodowanie

Wypadek w pracy jest niezwykle stresującym zdarzeniem – nie tylko poprzez poniesione szkody fizyczne i psychiczne, ale także przez proces dochodzenia odszkodowania. Prawo do jego uzyskania ma każdy zatrudniony na podstawie umowy o pracę pracownik. Co zatem o odszkodowaniu i zadośćuczynieniu za wypadek w pracy warto wiedzieć? Jak takie świadczenie uzyskać? Podpowiadamy w artykule!

Odszkodowanie za wypadek w pracy – co należy wiedzieć?

Przepisami prawnymi regulującymi kwestie związane z uzyskaniem odszkodowania za wypadek w pracy jest Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz Kodeks Pracy.

Podstawą do uzyskania odszkodowania jest sytuacja, w której do wypadku doszło podczas wykonywania rutynowych czynności lub poleceń przełożonych, a wypadek spowodował stały / długotrwały uszczerbek na zdrowiu lub też śmierć pracownika. Na równi z wypadkami w pracy traktuje się też wypadki, które miały miejsce podczas podróży służbowej, a także szkoleń. Nie jest istotne czy wypadek ma miejsce w czasie pracy, czy też w godzinach nadliczbowych. Odszkodowanie za wypadek w pracy ma na celu naprawienie wyrządzonych szkód i urazów. Więcej szczegółowych informacji na temat odszkodowania za wypadek w pracy przeczytasz w artykule blogowym kancelarii adwokackiej z Poznania: (https://smadwokaci.pl/aktualnosci/zadoscuczynienia-odszkodowania/odszkodowanie-za-wypadek-w-pracy/).

Świadczenia za wypadek przy pracy

Osoba, która zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę i uległa wypadkowi przy pracy (ale także ta, u której stwierdzono chorobę zawodową) ma prawo oprócz jednorazowego odszkodowania ma prawo do otrzymywania innych świadczeń. Są nimi:

  • zasiłek chorobowy,
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • zasiłek wyrównawczy,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy,
  • dodatek pielęgnacyjny,
  • renta rodzinna lub dodatek do renty rodzinnej.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy?

Pierwszym krokiem powinno być możliwie najszybsze zgłoszenie wypadku pracodawcy. Nie zawarto dokładnych regulacji, kiedy dane zgłoszenie powinno nastąpić, jednak roszczenia przedawniają się po 3 latach od zdarzenia. W przeciągu 10 lat od powstania uszczerbku można dochodzić już tylko odszkodowań w procesie cywilnym. Kolejno przygotowywany jest protokół, który na celu ma stwierdzenie przyczyn, okoliczności i skutków zajścia. Wypełnia go najczęściej pracodawca, ma na tą czynność 2 tygodnie. Następnie należy zgłosić roszczenia, których zamierzamy się domagać — mogą one być zadośćuczynieniem za poniesione straty fizyczne i psychiczne lub też zwrotem kosztów poniesionych na leczenie.
Uszczerbek na zdrowiu ocenia lekarz lub komisja lekarska, natomiast o przyznaniu odszkodowania decyduje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przyznanie odszkodowania za wypadek w pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracy przyznawane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych — najczęściej wynosi ono 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli natomiast ZUS odmówi przyznania odszkodowania, od tej decyzji mamy prawo się odwołać. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że każda tego rodzaju sytuacja jest wyjątkowa. Podstawą we wniosku powinna być dokumentacja, z której wynika, że dane zdarzenie faktycznie było wypadkiem przy pracy. Do innych, niezbędnych dokumentów zalicza się również protokół powypadkowy i zaświadczenie o stanie zdrowia. Często wymagane są również: karta informacyjna z udzielenia pierwszej pomocy, wyjaśnienia dotyczące szkoleń BHP, a także oświadczenie osoby, której poszkodowany zgłosił wypadek.