Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Pieniądze

Kim jest rzeczoznawca majątkowy i czym się zajmuje?

wycena-nieruchomosci

Niejednokrotnie zdarza się, że planując sprzedać nieruchomość i nie wiedząc jaka jest jej wartość rynkowa, potrzebujemy profesjonalnie wykonanej wyceny. W tej sytuacji z pomocą przychodzi rzeczoznawca majątkowy, którego działalność jest ściśle regulowana przepisami prawa. Kim jest rzeczoznawca majątkowy i jakie ma zadania?

Rzeczoznawca majątkowy jest zawodem, do którego wykonywania niezbędne jest uzyskanie uprawnień państwowych nadawanych przez Ministerstwo. Jest to zawód ściśle regulowany, a za jego wykonywanie bez wspomnianych uprawnień, można dostać karę grzywny w wysokości nawet do 50 tysięcy złotych. Rzeczoznawca majątkowy to osoba, której zadaniem jest oszacowanie wartości nieruchomości.

Osoba, która zdobędzie specjalistyczne uprawnienia, zostaje wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, która jest prowadzona przez Ministerstwo. Dlatego każdy może sprawdzić, czy dany rzeczoznawca majątkowy posiada owe uprawnienia.

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy oprócz określania wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego lub opinii o wartości może sporządzać różnorodne ekspertyzy i opracowania, które mogą dotyczyć m.in.:

  • rynku nieruchomości,
  • opłacalności inwestycji w daną nieruchomość,
  • oszacowania wartości nieruchomości dla potrzeb inwestora indywidualnego,
  • wskazania przedmiotu własności odrębnej bankowo-hipotecznej wartości dotyczącej nieruchomości,

Świadczeniem takich usług zajmuje się rzeczoznawca majątkowy Barbara Włodarczyk, która swoją działalność prowadzi na terenie województwa śląskiego, w okolicach Jaworzna, posiadając uprawnienia zawodowe nr 7282.

Kto może zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Rzeczoznawcą majątkowym może zostać osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada wyższe wykształcenie oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości (lub ukończyła studia wyższe spełniające minima programowe stawiane studiom podyplomowym). Kandydat na rzeczoznawcę majątkowego musi także odbyć praktyki zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości oraz uzyskać wynik pozytywny w ramach postępowania kwalifikacyjnego oraz uzyskać pozytywny wynik egzaminu. Rzeczoznawcą majątkowym nie może zostać osoba, która była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi papierami wartościowymi i pieniędzmi, obrotowi gospodarczemu, wymiarowi sprawiedliwości i przeciwko wiarygodności dokumentacji, a także za przestępstwa przeciwko działalności samorządu terytorialnego i instytucji państwowych.