Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady

Słowa kluczowe : sąd

Aktualności

Sądy polubowne w czasie pandemii rozstrzygają więcej sporów

teoriabiznesu.pl
W 2020 roku o ponad 36 proc. wzrosła liczba spraw, które trafiły do polskich sądów arbitrażowych. Aż 80 proc. wszystkich sporów rozstrzyganych przez arbitrów odbyło się online. Pandemia i wynikające z niej obostrzenia pokazały korzyści, jakie płyną z postępowań arbitrażowych. Bo sądy polubowne niezwykle szybko przystosowały się do nowej rzeczywistości,......
Aktualności

Arbitrzy w czasie pandemii orzekają szybciej

teoriabiznesu.pl
W sądach polubownych skrócił się czas potrzebny na wydanie wyroku – arbitrzy największego w kraju sądu arbitrażowego w ub. r. średnio potrzebowali tylko 154 dni, by wydać orzeczenie kończące postępowanie. Tymczasem sądy powszechne pracują coraz wolniej – w sądach apelacyjnych czas postępowań średnio wydłużył się o ponad 16 dni, w......
Blisko ludzi Firma

Jak usprawnić postępowania sądowe? Sąd arbitrażowy zaprasza do współpracy ponad 160 Izb KIG

teoriabiznesu.pl
Przedsiębiorcy zmagają się z kryzysem wywołanym pandemią. Wielu zawiesza inwestycje, zwalnia pracowników. Nie myślą o rozwoju, tylko o tym, by przetrwać. Kolejnym poważnym problemem, przed którym stanął biznes są odwołane rozprawy w sądach powszechnych. Wielu zastanawia się, jak rozwiązywać spory, gdy nie działają sądy? Naprzeciw ich oczekiwaniom wychodzą sądy polubowne,......