Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Technologie

Jak wygląda procedura przyłączenia prądu do domu?

przyłączę energetyczne

Procedura, po której podpinane jest przyłącze elektryczne do domu wymaga większej ilości formalności niż tylko podpisanie umowy sprzedaży energii elektrycznej. W poniższym artykule znajdą Państwo opisane krok po kroku, co należy zrobić by doprowadzić prąd.

Wniosek o przyłącze

Przyłącze energetyczne wymaga pozwolenia, które jest udzielane na skutek odpowiedzi do wniosku przesłanego przez osobę zainteresowaną. Wniosek o przyłącze energetyczne składany jest na samym początku procedury.

Nim rozpocznie się podpisywanie umowy należy uzgodnić warunki przyłączenia m.in moc przyłączeniową, czy będzie to przyłącze stałe, czy przyłącze tymczasowe, rodzaj przyłącza (napowietrzne przyłącze energetyczne lub kablowe). One są określane przez Operatora po tym jak wyślemy wniosek.

Wniosek ma zawierać takie informacje jak: dane właściciela, opis budynku oraz zapotrzebowań wobec przyłącza, termin, w którym przewidujemy rozpoczęcie poboru energii oraz szacunkowe zużycie roczne. Wniosek musi być uzupełniony o plan zabudowy lub rysunek przedstawiający lokalizacje obiektu względem sieci elektrycznej oraz dokument potwierdzający prawo korzystania z obiektu.

Obecnie istnieje duże uproszczenie, które pozwala na wysłanie wniosku drogą elektroniczną.

Umowa na przyłączenie prądu do domu

Po otrzymaniu wniosku operator określa warunki oraz przedstawia wstępną umowę. Umowa podpisywana jest z właścicielem przyłącza energetycznego.

Otrzymujemy ją do 21 dni po wysłaniu wniosku. Wnioskodawca musi dokładnie zapoznać się z nią oraz wytycznymi Operatora, a następnie jeżeli nie dostrzeże przeciwwskazań zaakceptować warunki. Dopiero wówczas procedura przejdzie do kolejnego etapu. Zgodę możemy wysłać również pocztą lub drogą internetową.

Dokument ten jest podstawą do rozpoczęcia prac nad przyłączem energetycznym.

Realizacja podpięcia przyłącza energetycznego

Po podpisaniu umowy rozpoczynają się prace przyłączenia do sieci. Pamiętajmy jednak, że musimy przed tym uregulować również część opłat zgodnych z obecną taryfą, które zostały uwzględnione w umowie z operatorem.

Jeżeli spełniliśmy wszystkie wytyczne oraz zostały wykonane prace budowlano-remontowe umożliwiające przeprowadzenie przyłącza, Operator wysyła do naszego obiektu swoich pracowników, którzy ostatecznie doprowadzają przyłącze. Termin uruchomienia przepływu energii jest określany w umowie.

Przyłącze prądu do domu musi przebiegać wedle wyżej przytoczonych kroków. Chcąc uzyskać dokładniejsze informacje warto zapoznać się ze stroną https://operator.enea.pl/przylaczeniedosieci/procedura-krok-po-kroku-dla-domu.