Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Technologie

Sorbent – w jakim celu jest stosowany?

sorbent

Sorbent jest stosowany w celu minimalizacji ewentualnych szkód oraz ochrony zdrowia i życia pracowników w zakładach pracy. W każdym miejscu pracy jednym z najważniejszych obowiązków jest dbanie o zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ich wysoka chłonność umożliwia bezpieczne eliminowanie rozlanych chemikaliów, cieczy i olejów.

Czym się charakteryzuje sorbent?

Sorbent odznacza się niezwykłą chłonnością płynnych substancji, umożliwia  zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i chroni środowisko naturalne przed zatruciem toksycznymi płynami. Można usunąć dzięki niemu substancje ropopochodne, środki chemiczne, paliwa i oleje. Sorbent stosowany jest w różnych miejscach, między innymi w ciągach komunikacyjnych, na halach produkcyjnych, laboratoriach, lotniskach i warsztatach samochodowych. Charakterystyczne cechy sorbentu:

  • zdolność zatrzymywania wchłoniętego płynu,
  • pływanie na powierzchni wody, dzięki czemu nie dochodzi do jej skażenia,
  • niepalność,
  • duża wytrzymałość na rozciąganie i rozrywanie,
  • łatwość w usuwaniu zużytych sorbentów, cechuje je również brak toksyczności.

Rodzaje sorbentu

Można wyróżnić kilka rodzajów sorbentu, poduszki sorpcyjne chemiczne i maty chłonne nie chłoną wody, dlatego mogą być używane w deszczowe dni do usuwania wycieków na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Używane są w niebezpiecznych sytuacjach, do pochłaniania wycieku płynów agresywnych, maty mogą pochłaniać nawet 20 razy więcej płynu, niż same ważą.

W przypadku neutralizowania chemikaliów nieagresywnych można użyć sorbentu w postaci rękawa sorpcyjnego, mogą być one z powodzeniem wykorzystywane w trudno dostępnych miejscach. Jest on tak skonstruowany, że nie ma możliwości jego przerwania, a można go układać w różne kształty i rozłożyć np. pod dystrybutorem czy jakąś dużą maszyną. Dobrym rozwiązaniem w przypadku wycieku oleju może być zastosowanie sorbentu w postaci rolki, jej długość osiąga 60 metrów, można ją przycinać w zależności od potrzeb.

Sorbent występujący w formie granulatu może być zastosowany do neutralizowania wycieku węglowodorów, rozpuszczalników organicznych, związków kwasowych i zasadowych. W razie potrzeby granulat jest po prostu rozsypywany na substancję, po jej wchłonięciu należy ją zamieść, a zużyty sorbent poddać utylizacji. Po oczyszczeniu powierzchnia może być w dalszym ciągu użytkowana.

Sorbenty są stosowane przez służby ratunkowe oraz różnego rodzaju zakłady przemysłowe jako niezbędne wyposażenie stanowisk pracy, konieczne do zabezpieczenia miejsca wycieku.