Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Aktualności Pieniądze

Zmiana stóp procentowych, a oprocentowanie kredytów

czym sa stopy procentowe

UOKiK podał na swojej stronie, że otrzymuje sygnały od klientów, z których wynika że niektóre banki obniżają oprocentowanie kredytów jedynie do określonego w umowie poziomu. Obecnie stopy procentowe są na rekordowo niskim poziomie.

Obniżenie oprocentowania kredytu tylko do pewnego poziomu

Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest pochodną stopy procentowej ustalanej przez przed Radę Polityki Pieniężnej oraz marży banków. Obniżenie stóp procentowych, powinno skutkować niższą ratą, jednak z sygnałów jakie dochodzą do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że niektóre banki przeliczając oprocentowanie kredytu w oparciu o nowe stawki referencyjne obniżają je jedynie do ustalonego w umowie progu.

UOKiK podkreśla, że niedopuszczalne jest, ustawianie dolnego limitu oprocentowania kredytów o zmiennej stopie procentowej z naruszeniem interesów konsumentów.

Apeluję o uczciwe rozliczenia między bankami a konsumentami. Ryzyko zmiany stóp procentowych powinno być równo rozłożone między bank a konsumenta. W analizowanej sytuacji minimalnych stóp procentowych ryzyko kredytodawcy jest nieporównywalnie mniejsze niż ryzyko kredytobiorcy związane ze zmienną, dodatnią stopą referencyjnąStosowanie dolnych limitów należy ocenić w kontekście naruszania dobrych obyczajów, które są wyznaczane przez zasady dobrych praktyk, takie jak choćby „Kodeks etyki bankowej”. W sytuacji rosnących stóp procentowych – bank ma prawo pobrać wyższą ratę, natomiast w odwrotnej sytuacji powinien ją obniżać – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKIK.

W tej chwili prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, a dotyczy jednego z banków, co do którego UOKiK otrzymał sygnały o nieprawidłowościach.

Stanowisko UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podkreśla że na oprocentowanie składa się stawka referencyjna oraz marża banku. W związku z niskimi stopami procentowymi, mamy niższe raty. Jeżeli stawka referencyjna ulega zmianie, bank powinien odpowiednio przeliczać oprocentowanie kredytu.

Powiązane artykuły

„SPRAWDZAJ, CZYTAJ, PYTAJ!” – kampania społeczna UOKiK

teoriabiznesu.pl

UOKiK sprawdził ceny w Biedronce – są zastrzeżenia

teoriabiznesu.pl

Rekordowo niskie stopy procentowe po kolejnych cięciach – o ile mniejsza rata kredytu i jaki wpływ na rynek?

teoriabiznesu.pl