Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Eventy

Jak działa TransferHUB i co może Ci dać? [webinar]

Transfer HUB

Inkubator innowacji społecznych TransferHUB prowadzi obecnie trzeci, ostatni nabór nowatorskich rozwiązań i pomysłów. Podczas webinarium, 29 listopada br. osoby zainteresowane udziałem w inkubatorze będą mogły dowiedzieć się, jak działa TransferHUB, jak skutecznie aplikować w trwającym właśnie naborze, jakie korzyści płyną z zaangażowania. Wydarzenie w formule online odbędzie się w najbliższy poniedziałek w godzinach 18-20.

„Jak działa TransferHUB i co może Ci dać?” to tytuł najbliższego wydarzenia w ramach TransferHUB, przygotowanego z myślą o osobach zgłaszających pomysły w trzecim naborze. Spotkanie będzie okazją do prezentacji inkubatora i wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości. W trakcie webinarium będzie możliwość indywidualnego skonsultowania pomysłu w oddzielnym pokoju.

Termin: 29 listopada br. (poniedziałek), godz. 18-20

Rejestracja >> https://forms.office.com/r/ANmpRdZZcg

Prowadzenie: Julia Koczanowicz-Chondzyńska – koordynatorka TransferHUB, Weronika Chodacz – animatorka ekosystemu innowacji, Grzegorz Lepianka – opiekun innowatorek i innowatorów społecznych

– To już ostatnie dni naboru do TransferHUB. Szczególnie zapraszamy na webinarium wszystkie osoby, które rozważają zgłoszenie się do nas, ale nie są pewne, czy ich pomysł wpisuje się w ramy Inkubatora lub mają wątpliwości dotyczące naszych procedur. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytaniaJulia Koczanowicz-Chondzyńska, koordynatorka TransferHUB, prezeska Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Webinar organizowany jest w ramach TransferHUB, inkubatora innowacji społecznych prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Webinar będzie tłumaczony na polski język migowy.

Zgłoś pomysł

Aby dołączyć do projektu TransferHUB i zgłosić innowacyjne rozwiązanie, należy do 6 grudnia wypełnić formularz online dostępny na stronie https://transferhub.pl/zglos-pomysl. Ponadto, wymagane jest wypełnienie oraz podpisanie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z naboru (https://transferhub.pl/o-transferhub/procedury/) i wydrukowanie go, podpisanie i załączenie skanu do formularza zgłoszeń za pomocą przycisku na dole strony.

Pomysły zgłaszane do inkubatora powinny dotyczyć zatrudnienia w jednym z poniższych wyzwań:

  • praca kobiet,
  • sytuacja osób w wieku powyżej 50 roku życia,
  • społeczne zmiany związane z automatyzacją i robotyzacją pracy.

Zgłaszane pomysły muszą spełniać następujące kryteria:

  • są nowatorskie,
  • nie były wcześniej stosowane na terenie Polski,
  • można przetestować je w ciągu pół roku,
  • inne osoby, firmy, instytucje będą mogły z nich w przyszłości korzystać (pomożemy wypromować pomysły, które będą miały największą szansę na wyskalowanie),
  • są dostępne,
  • będą pomagać przezwyciężać bariery związane na przykład z niepełnosprawnością, wiekiem, płcią ich odbiorczyniom i odbiorcom.

Inkubator TransferHub powstał w celu wypracowania innowacyjnych i możliwych do wdrożenia na szerszą skalę rozwiązań w obszarach pilnie wymagających działania. Mowa tu nie tylko o automatyzacji i robotyzacji, oraz starzejącym się społeczeństwie, ale również sytuacji kobiet na rynku pracy, równego traktowania w zakresie dostępu nie tylko do edukacji, ale i rozwoju zawodowego, awansów i warunków pracy. Do udziału w projekcie TransferHub zachęcamy wszystkie osoby, które pragną mieć wpływ. Każdy z nas ma potencjał innowatora, korzystając z indywidualnych doświadczeń, może przedstawić swój własny pomysł na zmianę – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Projekt TransferHub prowadzony w partnerstwie przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Forum Odpowiedzialnego Biznesu ma zasięg ogólnopolski. Nadrzędny cel Inkubatora stanowi kompleksowe wsparcie w opracowaniu i przetestowaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie starzejącego się społeczeństwa, pozycji i możliwości kobiet na rynku pracy, a także wyzwań w obliczu automatyzacji i robotyzacji. 3. edycja Inkubatora TransferHUB jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat naboru: https://transferhub.pl/

Powiązane artykuły

20 tysięcy osób obejrzało już Konferencję online – Logistyka po ataku koronawirusa.

teoriabiznesu.pl

XI Międzynarodowa Konferencja SIM – Od kryzysu do sukcesu

teoriabiznesu.pl

XIX EDYCJA KONFERENCJI KURS NA HR

teoriabiznesu.pl