Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Korekta Native Speakera, – kiedy się przydaje?

Native Speaker

Każdy, kto pragnie nawiązać jak najbardziej naturalne relacje ze swoim zagranicznym odbiorcom powinien położyć szczególny nacisk, na jakość językową przygotowywanych dokumentów. Warto, aby przetłumaczony już tekst przeczytał jeszcze native speaker. Dzięki temu treść tłumaczenia będzie bardziej naturalna, ponieważ będzie wyglądała jakby została napisana przez rodowitego użytkownika języka.

Kim jest native speaker?

Choć to bardzo często używana dziś nazwa, warto na wstępie wyjaśnić jej znaczenie. Native speaker to osoba, dla której dany język jest językiem ojczystym np. Polak jest native speakerem polskiego.

Jak czytamy w Wikipedii, w opublikowanym przez „Asian EFL Journal” artykule zatytułowanym „The Native Speaker: An Achievable Model?” wyróżnia się sześć ogólnych pryncypiów odnoszących się do definicji native speakera. Do głównych cech wyróżniających native speakera mają należeć:

  • Przyswojenie języka we wczesnym dzieciństwie,
  • Posiadanie intuicyjnej znajomości języka,
  • Umiejętność prowadzenia swobodnego i spontanicznego dyskursu,
  • Umiejętność sprawnej komunikacji w różnych kontekstach społecznych,
  • Poczucie więzi lub przynależność do pewnej społeczności językowej,
  • Brak obcego akcentu.

Typowy native speaker posługuje się swoim rodzimym dialektem doskonale pod względem gramatyki, niezależnie od posiadanych umiejętności piśmiennych. W mowie native speakerów powszechne są jednak pewne przejęzyczenia, które native speaker potrafi z założenia poprawić. Mowa native speakera nie musi też odpowiadać społecznym wyobrażeniom, np. dialektowi standardowemu, uzusowi literackiemu czy też mowie klasy wyższej, które często służą za wzorce tzw. poprawności językowej.

Na czym polega korekta native speakera?

Korekta tekstu native speakera polega na poprawieniu przetłumaczonego już tekstu. Jednak korekty tłumaczenia dokonuje osoba, dla której język tłumaczenia jest językiem ojczystym. No dobrze, w takim razie nasuwa się pytanie, czy native speaker musi być tłumaczem? Jeśli ma jedynie sprawdzić tekst w docelowym języku, to nie ma takiej konieczności. Musi jednak posiadać duże wyczucie językowe. Jeżeli native speaker ma wykonać korektę tekstu specjalistycznego z określonej dziedziny na przykład, prawa czy stomatologii, powinien mieć wykształcenie kierunkowe. Wynika to z konieczności posługiwania się fachowym nazewnictwem, które występuje w treści.

Kiedy dobrze jest powierzyć korektę native speakerowi?

Są takie rodzaje tłumaczeń, dla których kluczowa będzie korekta native speakera. Zaliczają się do nich przede wszystkim tłumaczenia treści, które chcemy pokazać zagranicznym odbiorcom. Do najważniejszych przykładów zaliczyć można: korektę tłumaczenia marketingowego, również tłumaczenie haseł marketingowych i reklamowych. Wynika to z faktu, iż przekazy marketingowe mają z założenia wywoływać konkretne emocje. Tego typu dokumenty trafiają często w ręce ostatecznego klienta, dobrze więc aby były napisane jak najbardziej naturalnym językiem. Dość specyficznym rodzajem tłumaczeń jest też tłumaczenie gier i aplikacji mobilnych. W tym przypadku interfejs musi być jak najbardziej intuicyjny, a pojawiające się w nich komunikaty muszą być jak najbardziej naturalne. To kolejny rodzaj tłumaczeń, przy którym ostateczną korektę warto zlecić native speakerowi. Podobnie ma się sprawa z tłumaczeniem stron internetowych. Strona internetowa jest wizytówką firmy, jest częścią materiału marketingowego i posiada konkretne funkcjonalności. Ma ona ogromne znaczenie dla współczesnego biznesu. Dlatego też tłumaczenie strony internetowej musi charakteryzować się jak największą naturalnością

Czy zawsze potrzebujesz korekty native speakera?

Biorąc pod uwagę wszystko to, co zostało napisane powyżej jest wiele sytuacji, kiedy korekta native speakera powinna towarzyszyć tłumaczeniu. Wyjątkiem są sytuacje, w których tłumaczymy tekst dla siebie lub zlecamy tłumaczenie tłumaczowi przysięgłemu. Pozostałe treści, jeśli zależy nam na budowaniu wizerunku profesjonalisty, warto przekazać do korekty native speakera. Takie rozwiązanie z pewnością pomoże w szybszym nawiązaniu profesjonalnych międzynarodowych relacji.