Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Na czym polega harmonogramowanie produkcji?

harmonogramowanie produkcji

Planowanie i harmonogramowanie produkcji to kluczowe działania z perspektywy efektywnego zarządzaniem czasem i wydajnością procesów produkcyjnych. Bardzo często pojęcia te używane są zamiennie. Czy planowanie i harmonogramowanie to te same czynności i czy oba procesy wspomagane są przez jedno narzędzie? O tym poniżej.

Harmonogramowanie produkcji – definicja

Harmonogramowanie polega na precyzyjnym przydzieleniu konkretnych zasobów do realizacji określonych zleceń produkcyjnych. W ramach tego procesu uwzględniane są kompetencje niezbędne do wykonania zadania, liczne reguły planistyczne oraz wyjątki, a także zdefiniowany horyzont czasowy. Efektem harmonogramowania są konkretne informacje o terminie rozpoczęcia oraz zakończenia operacji produkcyjnych.

Dzięki efektywnemu harmonogramowaniu firma jest w stanie optymalnie zarządzać dostępnymi zasobami i utrzymywać kontrolę nad zleceniami produkcyjnymi. Jest to podstawa do generowania zysków i rentowności firmy. Jednak mnogość zasobów i czynników, które należy brać pod uwagę, zdecydowanie utrudnia sprawne zarządzanie i tradycyjnymi metodami i powoduje, że firmy produkcyjne wspierają się do tego celu systemami klasy ERP oraz systemem APS do planowania i harmonogramowania produkcji.

Czym się różni planowanie od harmonogramowania?

Podstawową cechą różnicującą oba procesy jest poziom szczegółowości, na którym opracowywane są operacje. Planowanie to bardziej ogólny, poglądowy zarys działań w dłuższej perspektywie czasu, dzięki któremu można zbilansować dostępne moce produkcyjne z zamówieniami klientów, długoterminowymi prognozami sprzedaży czy obecnymi stanami magazynowymi.

Są to założenia co do przewidywanych poziomów zapasów, wykorzystania maszyn itp. Harmonogramowanie jest zdecydowanie bardziej zaawansowane i uwzględnia szczegóły takie jak konkretne numery zleceń i dokładne terminy. Bazuje na rzeczywiście wpływających zamówieniach i jest wynikową analizy szeregu informacji. Zasadniczą różnicą jest też dynamika obu tych procesów. Harmonogram jest bardziej szczegółowy a przez to również bardziej dynamiczny – stale ulega modyfikacjom pod wpływem zmiany dostępności zasobów czy popytu.

Narzędzia do planowania i harmonogramowania produkcji

Systemy ERP to narzędzia doskonale nadające się do planowania długoterminowego oraz zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Pozwalają usprawnić przepływ informacji między działami, bardzo ułatwiają zarządzanie finansami oraz automatyzują wiele operacji.

Jednak, w przeciwieństwie do systemu APS, nie uwzględniają wielu istotnych z perspektywy firm produkcyjnych parametrów. “Harmonogramowanie” w ERP opiera się o nieograniczone zasoby i nie pozwala na natychmiastową reakcję na nagłe zmiany. Mowa tu między innymi o wpływie czynników tj. ograniczenia wydajności sprzętu czy zasobów ludzkich w hali produkcyjnej. Dlatego planiści, mimo dostępu do ERP, korzystają w takiej sytuacji z Excela. Mimo wielu zalet, on także nie jest dostosowany do harmonogramowania produkcji i posiada znaczne ograniczenia.

System APS jest natomiast narzędziem dedykowanym dla produkcji. Wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji, dzięki czemu jest w stanie zaplanować każdy typ produkcji, odpowiednio alokować zasoby ludzkie oraz elastycznie modyfikować harmonogram w odpowiedzi na zmiany rynkowe i wewnątrzfirmowe. Aby poznać możliwości systemu skontaktuj się z doradcą OptiMES!