Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Nie każdy przedsiębiorca musi przeprowadzić obowiązkowy audyt. I nie chodzi tylko o liczbę pracowników

Ustawa która weszła w życie 20 maja 2016 roku jasno mówi o obowiązku audytu efektywności energetycznej i tym samym nakłada na przedsiębiorstwa wymóg jego sporządzenia. Przedstawiamy, kto jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego w firmach oraz wiele innych bardzo istotnych informacji.

Obowiązek audytu energetycznego

We wprowadzonej ustawie znajduje się informacja kto jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego oraz kto jest zwolniony z takiego obowiązku. Należy pamiętać przede wszystkim, iż Urząd Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą przypomina, że audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura, której głównym celem jest przeprowadzenie precyzyjnych i szczegółowych obliczeń. Dotyczą one inwestycji i przedsięwzięć firmy, które mają służyć poprawie efektywności energetycznej, istotne jest również dostarczenie ważnych informacji o potencjalnych oszczędnościach energetycznych. Więcej wskazówek można znaleźć na stronie https://energiadlawarszawy.pl/audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa/.

Jakie są obszary audytu energetycznego?

Audyt efektywności energetycznej to opracowanie, które zawiera zużycie energii oraz określa stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji. Wśród obszarów audytu można wymienić między innymi:

  • audyt źródła ciepła,
  • audyt energii elektrycznej i chłodu,
  • audyt energetyczny budynków,
  • audyt elektroenergetyczny,
  • audyt procesów technologicznych.

Przeprowadzanie audytu energetycznego

Powinieneś wiedzieć, że audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi być przeprowadzony co 4 lata i powinno to być dokonywane przez podmiot niezależny, który posiada specjalistyczną wiedzę oraz konkretne doświadczenie zawodowe w tym zakresie. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z doświadczenia eksperta audytowanego przedsiębiorcy. O czym warto pamiętać? Audyt powinien zawierać bardzo szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach oraz innych instalacjach przemysłowych a także w transporcie. Powinien się opierać na analizie kosztów związanych z życiem budynków oraz instalacji przemysłowych. Dzięki temu możliwe jest uwzględnienie wszelkich oszczędności energii w dłuższym czasie. Co ważne, przedsiębiorca zobowiązany jest do wykonania audytu energetycznego po raz pierwszy w terminie jednego roku od dnia wejścia w życie ustawy. W następnej kolejności powinien zawiadomić URE o przeprowadzonym audycie do 30 dni. Należy również pamiętać, aby do zawiadomienia dołączyć informacje o uzyskanych oszczędnościach energii.

Kogo dotyczy obowiązek audytu energetycznego?

Zobowiązani do przeprowadzenia audytu lub jego zlecenia są przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat zatrudniali rocznie co najmniej 250 pracowników, a także przedsiębiorcy którzy osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży zarówno towarów jak i usług oraz innych operacji finansowych przekraczający równowartość 50 milionów euro. Zobowiązani są również ci przedsiębiorcy, którzy pod koniec jednego z lat przekroczyli równowartość 43 milionów euro.

Kto jest zwolniony z obowiązku dokonania audytu?

Należy podkreślić, iż obowiązek nie dotyczy mikroprzedsiębiorców oraz firm z sektora MŚP. Co bardzo istotne, zwolnienie obejmuje również przedsiębiorców, którzy wdrożyli system zarządzania energią. Dotyczy on wymagań i zaleceń użytkowania oraz zastosowania nowoczesnego systemu zarządzania środowiskowego. Aczkolwiek pod warunkiem, iż w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Dlaczego należy wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Każdy przedsiębiorca musi wykonać audyt co 4 lata oraz pisemnie poinformować o jego wykonaniu. Jeśli terminy nie zostaną dotrzymane, przedsiębiorstwo może ponieść karę do 5 proc. rocznego obrotu. Jest to kwota sięgająca od około 8 milionów złotych w przypadku najmniejszych firm do nawet 4 miliardów złotych w przypadku większych przedsiębiorstw.

Zdjęcie: pixabay.com

Powiązane artykuły

Kampania Społeczna Biała Lilia – gwarancja bezpieczeństwa w lokalu gastronomicznym

teoriabiznesu.pl

Dlaczego systematyczne przeprowadzanie audytu w firmie jest takie ważne?

teoriabiznesu.pl

Audyt IT – dlaczego jest taki ważny dla Twojego biznesu?

teoriabiznesu.pl