Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Internet

Audyt IT – dlaczego jest taki ważny dla Twojego biznesu?

audyt it

Audyt infrastruktury IT pozwala na obniżenie kosztów, zwiększenie wydajności firmy i przygotowanie planu na wypadek przestojów, awarii czy ataków hakerskich. Audyt IT staje się dziś koniecznością dla firm i organizacji, poprawiając rentowność biznesową, której gwarantem jest bezpieczne funkcjonowanie systemów informatycznych.

Na czym polega audyt infrastruktury IT?

Audyt infrastruktury IT jest to kompleksowa diagnoza systemów IT, rozwiązań organizacyjnych, oprogramowania, sprzętu i bezpieczeństwa informacji, która jest wykonywana przez doświadczonych ekspertów. Jest to obiektywna ocena kondycji funkcjonowania systemów IT i zasobów informatycznych, która pozwala wykryć potencjalne problemy i zagrożenia, zapewniając firmie wartość dodaną w postaci wytycznych z zakresu zabezpieczenia systemu. Każda firma bez względu na branżę i liczbę pracowników powinna zlecić profesjonalny audyt infrastruktury IT, który pozwoli na wskazanie luk w zakresie zabezpieczeń i przygotowanie planu działania w razie kryzysowej sytuacji. Bezpieczeństwo danych i zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych uchronią firmę przed wysokimi kosztami, zapewniając jej pracownikom święty spokój.

Jakie działania wykonuje się w ramach audytu IT?

Eksperci ESKOM zaczynają audyt IT od wizji lokalnej, podczas której dokonują kompleksowego przetestowania i inwentaryzacji infrastruktury. Efektem tego jest szeroka analiza infrastruktury, która prowadzi do sformułowania szeregu wniosków wraz z konkretnymi zaleceniami, przesyłanymi klientowi w raporcie. Audyt umożliwia wytypowanie newralgicznych obszarów i zaproponowanie konkretnych usług, które zapewnią zminimalizowanie ryzyka awarii w przyszłości.

Kompleksowy audyt obejmuje analizę struktury systemu informatycznego, zarządzanie hasłami dostępowymi, dyskami i nośnikami informacji, przyznawanie uprawnień, wykonywanie kopii zapasowej oraz analizę bezpieczeństwa sieci (router, Wifi, LAN, VLAN), danych i portali (stron www, poczty elektronicznej czy systemów B2B). Holistyczne podejście do wszystkich elementów infrastruktury zapewnia obiektywną ocenę funkcjonowania systemu IT klienta i wskazanie ewentualnych błędów czy awarii, w odpowiedzi na które eksperci IT zaproponują najlepsze rozwiązania naprawcze. Eksperci ESKOM po zakończeniu audytu infrastruktury IT wskażą problemy krytyczne i zwykłe oraz potencjalne zagrożenia, proponując rozwiązania z obszaru zabezpieczenia systemu i tworząc plan działania na wypadek awarii lub sytuacji kryzysowej.

Flagowymi obszarami audytu IT są: infiltracja oprogramowania (jego legalności, licencji etc.), sprawdzenie konfiguracji stacji roboczych i serwerów, inwentaryzacja zasobów informatycznych oraz weryfikacja bezpieczeństwa informacji. Dzięki nim Twoja organizacja czy firma staną się bardziej odporne na ataki hakerskie, przestoje funkcjonowania systemów IT czy błędy ludzkie, które mogą kosztować każdy podmiot dziesiątki lub setki tysięcy złotych.

Audyt sieci Wifi dzięki Aruba User Experience Insight (UXI)

Nasi eksperci mają świadomość, jak ważny jest monitoring sieci Wi-Fi, który jest fundamentem funkcjonowania każdej firmy. Wychodząc naprzeciw coraz bardziej wygórowanym potrzebom klientów, podczas audytu IT proponujemy kompleksowy i skuteczny oraz w pełni zautomatyzowany monitoring wydajności aplikacji z pomocą Aruba User Experience Insight (UXI). Usługa obejmuje wdrożenie i pomoc w razie późniejszych problemów z UXI, co zapewnia bezpieczeństwo i brak przestojów sieci. UXI ocenia sieć Wi-Fi i aplikacje z punktu widzenia użytkownika, zachowując się jak zwykły klient podłączony do sieci bezprzewodowej lub przewodowej. Pozwala to na wykrycie problemów w czasie rzeczywistym i możliwość ich błyskawicznego rozwiązania bez uszczerbku dla funkcjonowania firmy. UXI to innowacyjne rozwiązanie zapewniające monitoring, ocenę wydajności i łączności, responsywności infrastruktury sieciowej i usług wewnętrznych i zewnętrznych przez 24 godziny na dobę. Rozwiązanie jest w pełni niezależne od infrastruktury sieciowej dzięki wbudowanemu modemowi LTE z kartą SIM zapewnioną przez producenta. Istotnym elementem rozwiązania są czujniki UXI, które posiadają funkcje sprawdzania usługi w sieci wewnętrznej, osiągalność serwisów społecznościowych jak Facebook czy Linkedin, dostępność maszyn czy weryfikacji poprawnego logowania w usługach takich jak: Google Drive. Rozwiązanie posiada funkcje raportów, a jego dopełnieniem jest przejrzysty pulpit nawigacyjny, który zapewnia użytkownikowi intuicyjną obsługę i kontrolę nad siecią.

Audyt bezpieczeństwa jako ważny składnik audytu infrastruktury IT

Testy penetracyjne polegają na przeprowadzaniu kontrolowanego cyberataku, którego celem jest przełamanie zabezpieczeń systemu IT. Analiza infrastruktury IT po wykonaniu testów pozwala na zaproponowanie narzędzi, chroniących systemy informatyczne i prowadzących do podwyższenia bezpieczeństwa.

W ramach audytu infrastruktury IT przeprowadza się testy wydajności, obejmujące testy obciążeniowe, testy szczytu obciążenia czy skalowalności, które wskażą wąskie gardła systemu. Dzięki testom wydajności firma lub organizacja otrzyma wnioski wraz z zaleceniami, czego owocem może być rozbudowa bieżącej infrastruktury czy też uruchomienie nowych funkcjonalności firmowej sieci.

„Last but not least” – testy socjotechniczne, które przeprowadza się na dwóch poziomach – ogólnego zweryfikowania podatności organizacji na działania socjotechniczne oraz przygotowania i zrealizowania specyficznych scenariuszy testowych wspólnie z wybranymi osobami z organizacji. Testy socjotechniczne obejmują często szereg scenariuszy, które są uzgodnione z kierownictwem organizacji. Po zakończeniu testów prezentuje się raport, na podstawie których przeprowadza się adekwatne szkolenia pracowników firmy, mające na celu zwiększenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa.

Korzyści audytu infrastruktury IT dla firmy

Audyt to gwarancja wytypowania błędów i luk w infrastrukturze IT, co pozwala na obniżenie kosztów i spore oszczędności. Dzięki całościowej diagnozie i wskazaniu newralgicznych obszarów, organizacja czy firma stają się lepiej przygotowane na ataki z zewnątrz i mają większą świadomość cybernetycznych zagrożeń. Kolejną korzyścią audytu IT jest minimalizacja ryzyka awarii, przestojów i ataków hakerskich dzięki szybkiemu wykryciu błędów systemowych, sprzętowych i w zakresie aplikacji, które pozwalają na uchronienie firmy przed problemami w przyszłości. Dzięki gruntownej analizie oprogramowania, ważności licencji czy aktualności aplikacji poprawia się kondycja firmy oraz samo funkcjonowanie systemów informatycznych. Dzięki zaleceniom od ekspertów IT firma osiąga wyższy poziom wydajności, który podnosi jakość pracy i przyczynia się do zwiększenia zysków firmy.

Dowiedz się więcej o audycie infrastruktury IT teraz.

Powiązane artykuły

Nie każdy przedsiębiorca musi przeprowadzić obowiązkowy audyt. I nie chodzi tylko o liczbę pracowników

teoriabiznesu.pl

Dlaczego systematyczne przeprowadzanie audytu w firmie jest takie ważne?

teoriabiznesu.pl

Kampania Społeczna Biała Lilia – gwarancja bezpieczeństwa w lokalu gastronomicznym

teoriabiznesu.pl