Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Pracownik z orzeczeniem niepełnosprawności – dlaczego warto go zatrudnić?

Z roku na rok rośnie liczba w Polsce liczba pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Tego rodzaju ruch przynosi przedsiębiorcom, jak i samym pracownikom wiele korzyści. Dlaczego warto zatrudniać kandydatów, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności? Między innymi na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poniższym artykule!

W pierwszej kolejności warto zastanowić się nad definicją samego określenia “niepełnosprawny pracownik”. Na gruncie przepisów polskiego prawa to osoba, której stan fizyczny, psychiczny czy umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolność wykonywania pracy zawodowej i zarobkowej.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – co trzeba wiedzieć?

Duże znaczenie w kontekście korzyści wynikających z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej ma tzw. stopień niepełnosprawności. Z prawnego i medycznego punktu widzenia można wyróżnić stopień lekki, umiarkowany oraz znaczny. Pracodawca decydując się na przyjęcie niepełnosprawnego musi liczyć się z kilkoma istotnymi ograniczeniami, takimi jak m.in. brak możliwości zlecania pracy w ramach nadgodzin czy też w porze nocnej. Ponadto, zatrudnionemu przysługuje na przykład przerwa lub przerwy w pracy, które są zaliczane jako czas pracy, jak i prawo do dodatkowych urlopów – u osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 10 dni roboczych w roku kalendarzowym (najwcześniej po roku od uzyskania stosownego orzeczenia lekarskiego). Więcej na ten temat można dowiedzieć się tutaj: https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/1564/praca-a-orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-podstawowe-informacje

Niepełnosprawny pracownik – najważniejsze korzyści

Mimo wielu obowiązków nakładanych na przedsiębiorcę, zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika wiąże się z szeregiem zalet. Przede wszystkim dzięki temu firma zyskuje wyższą renomę. Poza tym, pracodawca uzyskuje możliwość korzystania z dofinansowania do pensji niepełnosprawnego pracownika w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Może starać się także o zwrot wydatków poniesionych w celu przystosowania stanowiska pracy, kosztów szkolenia pracownika i wielu innych nakładów poniesionych w związku z jego przyjęciem.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Takie wsparcie finansowe należy się zakładom pracy chronionej (posiadający stanowiska przystosowane do osób niepełnosprawnych), które zatrudniają w przeliczeniu na cały etat mniej niż 25 pracowników lub minimum 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym co najmniej w 6% załoga musi składać się z niepełnosprawnych. Zarówno podmioty prawne, których celem jest m.in. aktywizowanie zawodowe osób niepełnosprawnych, jak i zakłady otwarte poszukują pracowników na różne sposoby. Najczęściej poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie oraz Internecie, w którym zachęcają do składania CV. Jeśli chodzi o ostatnie z tych zagadnień warto poznać skuteczne sposoby tworzenia takiego dokumentu lub najlepiej skorzystać z gotowych kreatorów. Więcej o tym w artykule pod tytułem “Kreator CV – dlaczego warto z niego korzystać?”.