Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Studia EMBA a MBA różnice i podobieństwa

Studia MBA to najbardziej zaawansowane programy edukacji menedżerskiej

Popyt na rynku pracy na wysokiej klasy i doświadczonych menedżerów jest ogromny. Absolwenci uczelni chcąc podnieść swoje kwalifikacje, wybierają praktyki w prestiżowych firmach lub pracują jako wolontariusze. Są też tacy, którzy decydują się na studia doktoranckie. Natomiast studenci, zwłaszcza kierunków ekonomicznych często wybierają studia podyplomowe MBA lub EMBA. Dowiedzmy się, jak jest różnica pomiędzy tymi studiami!

Co to są studia MBA?

Pierwsze studia MBA sięgają lat pięćdziesiątych XX wieku w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Polsce pojawiły się na początku lat dziewięćdziesiątych.

Studia MBA czyli Master of Business Administration przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem oraz z przynajmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym. Studia MBA może wybrać absolwent studiów magisterskich o dowolnym kierunku.

Program MBA obejmuje część teoretyczną, na której absolwent zapozna się z podstawami ekonomii i zarządzania oraz przede wszystkim część praktyczną, którą można wykorzystać w zarządzaniu firmą.

Studia MBA trwają 4 semestry w systemie dziennym lub weekendowym. Zajęcia na uczelni to przede wszystkim ćwiczenia, ale również księgowość, finanse, marketing i zarządzanie, prawo oraz human resources.

Rodzaje studiów MBA

Studia MBA różnią się pomiędzy sobą sposobem ich realizacji oraz kadrą prowadzącą zajęcia. Rozróżniamy kilka rodzajów studiów MBA:

  • MBA-studia podyplomowe dla młodej kadry zarządzającej z niewielkim doświadczeniem.
  • MBA specjalistyczne-specjaliści w konkretnych branżach.
  • EMBA-przeznaczone tylko dla kadry zarządzającej na stanowisku kierowniczym z przynajmniej 6 letnim doświadczeniem.
  • GEMBA-studia przeznaczone dla kadry pracującej w korporacjach międzynarodowych.
  • DBA-najbardziej prestiżowe studia w biznesie.
  • M.-studia Prawo w biznesie.

Kto może iść na studia MBA, a kto na EMBA?

Kandydat na studia musi mieć wyższe wykształcenie oraz przynajmniej kilkuletnie doświadczenie zawodowe.

W przypadku podstawowego MBA wystarczy tytuł licencjacki, a doświadczenie nie jest wymagane, natomiast osoba aplikująca na EMBA musi posiadać wykształcenie wyższe z co najmniej sześcioletnim doświadczeniem w zawodzie.

Osoby uczęszczające na studia, to najczęściej osoby już pracujące na stanowiskach kierowniczych lub prowadzące swoją działalność gospodarczą. Chcą one poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje.

Studia EMBA

Studia EMBA czyli Executive MBA są skierowane do doświadczonych menedżerów. Kryteria przyjęć są inne niż na studia MBA. W przypadku tego rodzaju studiów niezbędne jest ukończenie studiów ekonomicznych, jak również minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym. Celem studiów jest dalszy rozwój kariery i doskonalenie kwalifikacji.

Studia Executive MBA odbywają się tylko w trybie zaocznym, czyli weekendowym często uzupełniane o wyjazdy np. do partnerskich uczelni zagranicznych. Pozwala to na pogodzenie studiów z pracą zawodową.

Najlepsze szkoły biznesu współpracują z renomowanymi firmami na rynku, dzięki temu studenci mogą czerpać wiedzę od doświadczonych menedżerów.

Są to studia skierowane dla osób, które chcą poznać globalne trendy zarządzania oraz zbudować sieć kontaktów zawodowych.

Wykłady na studiach Executive MBA nastawione są przede wszystkim na praktykę, a wykładowcy od lat pracują w swoim zawodzie i są specjalistami w swojej dziedzinie zarządzania.

Studia Executive MBA w Europie trwają od roku do 2 lat, natomiast w USA od 2 do 3 lat.

Wykładowcy o międzynarodowym uznaniu łączą praktykę z biznesem

Jakie korzyści daje ukończenie studiów MBA i EMBA?

Ukończenia studiów MBA to szereg korzyści, dlatego coraz więcej osób decyduje się na ich rozpoczęcie. Najistotniejsze korzyści to:

1) Przyspieszenie rozwoju kariery zawodowej

Większość absolwentów osiąga wyższe stanowisko np. ze stanowiska menedżera nawet na dyrektora. Mogą też liczyć na miejsce pracy w spółkach skarbu państwa lub radach nadzorczych.

2) Większe wynagrodzenia

Wynagrodzenia absolwentów MBA są dużo wyższe od absolwentów wynagrodzeń studiów magisterskich czy doktorskich

3) Rozwój osobisty

Studia Executive MBA kształtują tzw. umiejętności miękkie takie jak: odporność na stres, asertywność, komunikatywność, praca w zespole czy kreatywność.

4) Nawiązanie kontaktów z innymi studentami

Nawiązane podczas trwania studiów kontakty, mogą zaowocować bliską współpracą oraz biznesowymi kontraktami.

5) Zmiana kariery zawodowej

Wiedza nabyta podczas kształcenia ma charakter uniwersalny, dlatego daje możliwość podjęcia pracy praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki lub otworzyć własną działalność gospodarczą. Znalezienie innej pracy z dyplomem MBA będzie dużo łatwiejsze.

Podstawowe różnice pomiędzy MBA a EMBA

1) Program MBA koncentruje się na wiedzy teoretycznej jak i praktycznej, natomiast EMBA to bardziej praktyczna wiedza niż teoretyczna.

2) MBA to studia dla osób z wykształceniem licencjackim i wyższym, natomiast w przypadku studiów EMBA konieczne jest ukończenie studiów na kierunku ekonomicznym oraz doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

3) Studia MBA prowadzone są z reguły w systemie dziennym, EMBA odbywają się tylko w trybie zaocznym lub weekendowym.

4) MBA trwa 4 semestry, natomiast Executive MBA umożliwia ukończenie studiów w 3 semestry.

Jak finansować studia MBA?

Sposobów na finansowanie jest kilka. Pierwszym z nich są środki własne, czyli oszczędności. Można też spróbować zaangażować w dofinansowanie studiów np. pracodawcę, choć coraz więcej firm odmawia finansowania studiów swoim pracownikom. Następnym sposobem jest kredyt, ale uzyskanie go jest bardzo trudne. Można też aplikować uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą ubiegać się uczelnie lub firmy szkoleniowe i w ten sposób umożliwić studentom odbycie studiów przy obniżonych kosztach. Otrzymanie wsparcia finansowego dla osób indywidualnych jest wykluczone. Niestety nie każda uczelnia ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Podjąć studia ze wsparciem Unijnym mogą kandydaci, którzy spełnią pewne kryteria. Dofinansowanie najczęściej dostają osoby, które prowadzą działalność gospodarczą oraz właściciele firm wpisanych do KRS. Wielkość dofinansowania jest zależna od zasad danego programu, z którego uczelnia dostała dofinansowanie.

Ile kosztują studia Master of Business Administration?

Studia MBA są studiami bardzo prestiżowymi nie tylko ze względu na wymagania stawiane kandydatom, ale również z powodu finansowania. Najdroższe studia to koszt nawet 100 tysięcy złotych, które odbywają się poza granicami Polski. Przeciętnie za studia w Polsce płaci się około 30 tysięcy złotych.

W jakim języku prowadzone są zajęcia?

To, w jakim języku prowadzone są studia Master of Business Administration zależy w dużej mierze od kraju, w którym znajduje się uczelnia. Na międzynarodowych uczelniach zajęcia prowadzone są języku angielskim, natomiast w Polsce mamy do wyboru język polski lub język angielski. Wszystko zależy od zaplanowanej dalszej kariery zawodowej. Jeżeli ktoś zarządza polską firmą, to studia w języku polskim będą jak najbardziej wystarczające, natomiast w przypadku planowanego wyjazdu za granicę lepszym wyborem będa studia w języku angielskim. Niektóre uczelnie wydają dyplom w obu językach.

Podsumowanie

Dyplom MBA jest świadectwem najwyższej jakości, uznawanym przez pracodawców na całym świecie. Studia te skierowane są dla osób, które chcą rozwijać i poszerzać swoją wiedzę oraz są wysoko zmotywowane do pracy.

Ukończenie studiów MBA to milowy przeskok w karierze

Źródło zdjęć: https://www.pexels.com/