Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Zlecenie przewozu towarów – co to jest, jak je napisać?

zlecenie przewozu towaru

Wybranie firmy, która zajmie się planowaniem wysyłki ładunku oraz samym przewozem to jeden z początkowych etapów. Zwieńczeniem tych rozmów powinno być stworzenie zlecenia przewozu towarów w formie pisemnej – będzie to stanowić zabezpieczenie dla obu zaangażowanych stron. Jak je poprawnie napisać?

Jak zdefiniować zlecenie przewozu towarów?

Można tu przytoczyć inne tożsame pojęcie, które będzie dotyczyć tego samego zagadnienia – jest to choćby umowa przewozu. To niejako powtórzenie ustaleń między firmą przewozową a zleceniodawcą – tyle że w formie pisemnej.

Taki dokument może być także nazwany umową przewozu.

Zlecenie przewozu towarów – co powinno się w nim znaleźć?

Bazą jest tutaj umieszczenie choćby:

  • przedmiotu takiego zlecenia, czyli co w zasadzie ma zostać przewiezione,
  • jaki jest punkt załadunkowy oraz gdzie ma zostać dokonany rozładunek,
  • jaki czas jest przewidziany na wykonanie tego zlecenia,
  • wskazanie wynagrodzenia za tę usługę oraz forma przekazania należności w określonym terminie,
  • doprecyzowanie innych aspektów dotyczących realizacji przewozu (co w sytuacji kradzieży lub zniszczenia towaru).

Co jeszcze może być przedmiotem zlecenia przewozu towarów?

Powyższe punkty stanowią niejako podstawę przy zawieraniu takiej umowy – warto jednak przytoczyć opcjonalne postanowienia, które mogą znaleźć się w takim dokumencie.

Będzie to np. kwestia określająca jakiś konkretny sposób dotyczący preferowanego zabezpieczenia ładunku w czasie przewozu. Inny aspekt może dotyczyć też procedury postępowania na wypadek zniszczenia towaru lub opóźnień w realizacji.

Czy zawsze trzeba spisywać umowę?

Ustalenia pomiędzy stronami nie muszą być przenoszone do wersji papierowej – już same ustalenia dokonane w formie mailowej czy wiadomości za pośrednictwem telefonu czy komputera są dla obu stron wiążące.

O ile w przypadku niedużych zleceń taka forma może być w pełni wystarczająca, tak w przypadku większych i systematycznych kooperacji warto sfinalizować wszystkie aspekty, które mogą pomóc w wypracowaniu porozumienia w razie nieścisłości czy niepowodzenia przewozu.

W skrajnych przypadkach, gdy dojście do takiego konsensusu między zleceniodawcą a przewoźnikiem nie jest możliwe – wówczas zapisy takiego zlecenia przewozu towarów będą stanowić dowód sądowy.

Spisanie zlecenia przewozu towarów leży w interesie obu stron

Nie ma prawnego obowiązku wskazującego na konieczność spisywania takiej umowy – warto jednak we własnym interesie dążyć do wygospodarowania czasu na spisanie ustnych postanowień lub zebranie ustaleń, które zostały wypracowane na bazie wcześniejszej wymiany emaili. Rzeczywistość pokazuje jednak, że to spisanie takiego zlecenia jest z reguły inicjatywą wychodzącą od zleceniodawcy.

Zlecenie transportowe – jakie kroki powinna wykonać firma transportowa?

Jeżeli to właśnie zleceniodawca stworzył taką umowę – przewoźnik powinien wnikliwie zapoznać się ze wszystkimi zawartymi tam aspektami. Może bowiem się okazać, że zawarte tam postanowienia zawierają przede wszystkim zapisy chroniące właśnie jego.

Taka gruntowna analiza wiąże się z kolei z inwestycją czasu i zaangażowania w ramach poświęcenia na lekturę tych takiej umowy transportowej. Dla własnej wygody przewoźnik powinien stworzyć draft takiego dokumentu, który będzie chronił zarówno jego, jak i zleceniodawcę.

Poszanowanie dążeń obu stron ułatwi sfinalizowanie współpracy, a zaprezentowanie takiej elastyczności względem zleceniodawcy stworzy solidne fundamenty do długofalowej współpracy oparte na zaufaniu. Przykładem takiego przedsiębiorstwa jest M&W Spedition z Obornik. Pod tym adresem https://www.mw-spedition.com/przewoznik/zlecenia-transportowe/ sprawdzisz szczegółowe informacje na temat firmy. W M&W Spedition możesz liczyć nie tylko na bezpieczne i terminowe dostarczenie Twojego ładunku, ale także na sprawny i przyjazny kontakt.

Zlecenie przewozu towarów agreguje postanowienia obu stron w zakresie realizacji przewozu. Spisanie tych ustaleń jest korzystne zarówno dla przewoźnika jak i zleceniodawcy – nie ma tu większych wymogów, aby taki dokument stanowił ewentualny dowód w sądzie w przypadku nienależytego wykonania usługi. Wystarczy dokładne opisanie przedmiotu zlecenia.