Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Franczyza Technologie

Żabka zaoszczędziła tyle energii, ile rocznie zużywa 9 tysięcy rodzin

żabka raport esg

30 tys. MWh energii zaoszczędziła Żabka w 2019 roku. To tyle, co roczne zużycie energii ponad 9 tysięcy 4-osobowych rodzin. Oszczędność energii możliwa była dzięki modernizacji sklepów – głównie wymianie oświetlenia i urządzeń chłodniczych, oraz edukacji personelu. Sieć zainwestowała także 59 mln zł w wymianę czynników chłodniczych w 2200 placówkach (w tym 1600 w 2019 r.), co pozwoliło na oszczędność emisji CO₂ na poziomie 40 proc. w porównaniu do poprzednio stosowanych rozwiązań.

Dane dotyczące ograniczania wpływu na środowisko pochodzą z opublikowanego przez firmę raportu „Blisko i odpowiedzialnie”. To pierwsza publikacja Żabki, w której sieć kompleksowo podsumowuje działania w obszarze CSR w ujęciu rocznym, zgodnie z międzynarodowym standardem GRI.

Żabka Polska jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się sieci handlowych typu convenience w Europie. Nasz rozwój wspierają nowoczesne narzędzia pracy, innowacyjne rozwiązania oraz efektywna komunikacja. Decyzje biznesowe pomaga nam podejmować sztuczna inteligencja. Jednak my nowoczesność rozumiemy znacznie szerzej. Realizację strategicznych priorytetów łączymy ze społeczną odpowiedzialnością. W centrum naszej uwagi stawiamy przede wszystkim człowieka i jego potrzeby, nie zapominając jednak o wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne i nasze najbliższe otoczenie – mówi Tomasz Suchański, Prezes Zarządu Żabka Polska.

System zarządzania energią w Żabce

W ramach zarządzania energią jako jedna z niewielu firm na rynku polskim Żabka wdrożyła i certyfikowała  w lipcu 2019 system zarządzania energią wg normy ISO 50001. Redukcja zużycia energii w minionym roku możliwa była dzięki przeprowadzonej na szeroką skalę modernizacji sklepów Żabka. W placówkach sieci oprawy oświetleniowe zostały wymienione na efektywne energooszczędne typu LED. Także na zapleczach sklepów zastosowano oświetlenie LED, czemu towarzyszyło zainstalowanie czujników ruchu. Wdrożono sterowanie wizualizacją zewnętrzną (w okresie letnim wyłączaną na 9 godzin). Dzięki tym inicjatywom ilość zaoszczędzonej energii wyniosła w minionym roku 30,2 tys. MWh. Największy udział w redukcji miała wymiana oświetlenia sali sprzedaży i mebli chłodniczych – 13,5 tys. MWh. Wymiana oświetlenia na zapleczach przyniosła 7 tys. MWh oszczędności, a 5 tys. MWh – szkolenia dla pracowników sklepów z zasad efektywnego zarządzania sprzętem.

Zabka_e-Crafter

Głównymi czynnikami wpływu na środowisko są emisje gazów cieplarnianych do atmosfery. W Żabce emisje te pochodzą przede wszystkim z urządzeń chłodniczych i transportu. Aby je zminimalizować, sieć podczas modernizacji sklepów zmieniła czynniki chłodnicze w lodówkach i zamrażarkach na bardziej przyjazne środowisku, czyli takie, które posiadają niższy potencjał tworzenia efektu cieplarnianego oraz mniej szkodzą warstwie ozonowej. Wymiana czynników w 2200 sklepach (w tym 1600 w 2019 r.) pozwoliła na oszczędność emisji CO₂ na poziomie 40 proc. (ponad 75 ton ekwiwalentu CO₂) w porównaniu do poprzednio stosowanych rozwiązań. Prawidłowe zarządzanie energią łączy się z oczywiście wysokimi kosztami inwestycyjnymi – na zmiany czynników chłodniczych w minionym roku Żabka przeznaczyła 59 mln zł. Jednocześnie dzięki modernizacji formatu oszczędności sieci wyniosły kilkanaście milionów złotych.

Proekologiczne rozwiązania w obszarze logistyki

Proekologiczne rozwiązania Żabka wdrożyła również w obszarze logistyki. Są to m.in. automatyczne ładowanie baterii, monitorowanie chłodnictwa, zainstalowanie oświetlenia LED w centrach logistycznych. Z kolei optymalizacja transportu Żabki możliwa jest dzięki systemowi TMS (Transport Management System), którym objęte są wszystkie etapy dystrybucji towarów aż do dostawy do konkretnej placówki. System umożliwia też komunikowanie się ze sobą wszystkich elementów łańcucha dostaw oraz obsługę zwrotów. TMS przynosi wymierne korzyści. Planowanie transportu na jego bazie przyczynia się do zmniejszenia liczby przejechanych kilometrów oraz zwiększenia wypełnienia naczep. Od kilku miesięcy firma testuje również w pełni elektryczne, zeroemisyjne samochody dostawcze Volkswagen e-Crafter.

Ważnym elementem podnoszenia świadomości ekologicznej jest także edukacja franczyzobiorców, pracowników i klientów. W 2019 sieć Żabka zorganizowała w przedszkolach programy edukacyjne, w których wzięło udział ok. 1300 osób oraz cykl szkoleń dla franczyzobiorców, który objął swoim zasięgiem ponad 20 tys. osób.

Powiązane artykuły

Żabka Drive w Zduńskiej Woli już otwarta

teoriabiznesu.pl

Visa loteria w sklepach Żabka i Freshmarket

teoriabiznesu.pl

Żabka z nową kampanią dotyczącą sprzedaży alkoholu

teoriabiznesu.pl