Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Motoryzacja Pieniądze

Co to jest franszyza redukcyjna?

franszyza

Franszyza redukcyjna oznacza udział ubezpieczającego w odszkodowaniu. Zobowiązuje się on pokryć pewną część szkody w momencie, jeśli jej wartość nie przekroczy sumy ustalonej w umowie. Kiedy stosuje się franszyzę redukcyjną i jakie daje nam ona korzyści?

Franszyza redukcyjna – co to jest?

Terminologia związana z ubezpieczeniami może być dla niektórych niezrozumiała. Może to przeszkodzić w odpowiednim podjęciu decyzji związanej np. z wyborem polisy. Decydując się na ubezpieczenie warto wiedzieć, co to jest m.in. franszyza redukcyjna. Pod pojęciem franszyzy kryje się udział firmy ubezpieczeniowej w sumie odszkodowania.

Franszyza redukcyjna to dosłownie “udział własny”. Sformułowanie oznacza ustaloną z ubezpieczycielem wysokość szkody, którą właściciel zobowiązuje się pokryć z własnej kieszeni. Udział własny najczęściej spotykamy przy polisach samochodowych, mieszkaniowych czy turystycznych. Informacje na temat tych ubezpieczeń znajdziemy w porównywarkach jak np. https://ocenapolis.pl/.

Kiedy stosuje się franszyzę?

Wysokość franszyzy ma wpływ na całkowitą cenę ubezpieczenia. Kiedy stosuje się franszyzę redukcyjną? Najczęściej stosuje się ją w ubezpieczeniach typu assistance lub AC. Jeśli szkoda powstała w wyniku różnych okoliczności nie przekracza pewnej kwoty, ubezpieczenie nie zostanie wypłacone. Osoba kupująca polisę będzie musiała pokryć szkodę samodzielnie.

Franszyzę redukcyjną stosuje się po to, aby obniżyć koszty ubezpieczenia. Musimy jednak pamiętać, że w wyniku posiadania franszyzy wypłacone odszkodowanie może być niższe niż przy tradycyjnej polisie.

Franszyza ustalana jest kwotowo lub procentowo. To, na jaką formę współpracy z ubezpieczalnią się zdecydujemy, zależy od jej polityki. Warto przed podjęciem decyzji sprawdzić warunki działania innych firm i wybrać tę, która spełnia nasze oczekiwania.

Franszyza redukcyjna w OC – przykład

Aby zrozumieć, czym dokładnie jest franszyza redukcyjna, dobrze jest poznać przykład jej działania. Załóżmy, że klient ustala z towarzystwem ubezpieczeniowym wysokość franszyzy na poziomie 10 proc. Szkoda powstała na mieniu ubezpieczającego warta jest 20 000 zł. Ubezpieczalnia wypłaca więc klientowi maksymalnie 18 000 zł. Pamiętajmy, że wysokość franszyzy ustalana jest z kontrahentem indywidualnie.

Jeśli franszyza wynosi 100 zł, a wartość powstałej szkody wynosi 80 zł, pieniądze z ubezpieczalni nie zostaną nam wypłacone.

Franszyza redukcyjna ma na celu zmniejszenie całkowitego kosztu ubezpieczenia. Będzie on niższy wtedy, gdy wyższa będzie wartość udziału własnego ubezpieczonego w szkodzie. Musimy jednak pamiętać, że nie zawsze można kupić ubezpieczenie z udziałem własnym. Będzie to niemożliwe np. wtedy, gdy kupimy samochód na kredyt.

Franszyza redukcyjna – zmiany w umowie

Umowa podpisana z ubezpieczycielem jest wiążąca. Warto jednak wiedzieć, że w każdej chwili możemy zmienić jej warunki, rezygnując np. z franszyzy. Większość towarzystw ubezpieczeniowych jest elastyczna. Aby usunąć franszyzę z naszej umowy OC należy skontaktować się z ubezpieczycielem i określić mu swój zamiar. Następnie zostaną nam przedstawione nowe warunki usługi oraz ich cena.

Musimy być świadomi, że wartość ubezpieczenia po rezygnacji z franszyzy redukcyjnej automatycznie wzrośnie. Ubezpieczalnia nie może być stratna przez to, że w trakcie trwania umowy zrezygnowaliśmy z ustalonych wcześniej warunków. Przez to wysokość składki naszej polisy wzrośnie. Możemy spotkać się również z sytuacją, w której ubezpieczalnia pozwoli klientowi wybrać samodzielnie wysokość wkładu własnego w nadal obowiązującą polisę.

Wady i zalety udziału w odszkodowaniu

Ubezpieczenie gwarantuje ochronę na wypadek niespodziewanych zdarzeń. Warto jest po nie sięgnąć bez względu na to czy zamierzamy ochronić siebie czy nasz pojazd. Decydując się na określony wariant ubezpieczenia, dobrze jest poznać jego warunki. Każda forma polisy niesie za sobą wady oraz zalety. Jakie plusy i minusy ma franszyza redukcyjna?

Zaletami tego rodzaju franszyzy są:

  • możliwość ubezpieczenia na własnych warunkach;
  • możliwość obniżenia całkowitej ceny ubezpieczenia;
  • możliwość zmiany warunków umowy w trakcie jej trwania.

Franszyza redukcyjna ma jednak swoje wady. Pierwszą z nich jest to, że jeśli wartość szkody nie przekroczy ustalonego z ubezpieczycielem progu, nie otrzymamy odszkodowania. Co więcej, po rezygnacji z franszyzy będziemy musieli opłacać wyższe składki. Dobrze jest się więc zastanowić, czy rzeczywiście ten rodzaj współpracy z ubezpieczalnią będzie dla nas korzystny.

Powiązane artykuły

Zabezpiecz swój samochód

teoriabiznesu.pl

Sprowadzasz auto z zagranicy? Sprawdź, jak je ubezpieczyć

teoriabiznesu.pl

Co to jest mPojazd? Nowa funkcja w aplikacji mObywatel

teoriabiznesu.pl