Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Motoryzacja

Leasing samochodu – operacyjny czy finansowy? Którą formę finansowania wybrać?

Przedsiębiorcy mogą wziąć samochód w leasing operacyjny lub finansowy. Wskazujemy najważniejsze cechy, zalety i wady obu tych rodzajów finansowania, a także występujące pomiędzy nimi różnice.

Wspólne cechy leasingu finansowego i operacyjnego

Zarówno w leasingu operacyjnym, jak i finansowym (kapitałowym) przez cały okres trwania umowy formalnym właścicielem pojazdu pozostaje firma leasingowa. Leasingobiorca korzysta z samochodu na ściśle określonych warunkach w zamian za terminowe opłacanie rat. Dopiero po zapłaceniu ostatniej z nich może przejąć prawo własności do pojazdu.

Obie formy leasingu pozwalają zaopatrzyć firmę w auto dowolnej marki – zarówno najpopularniejszych, takich jak Toyota czy Skoda, jak i należących do segmentu premium, np. Marcedes, BMW, Audi czy Porsche. W leasing można brać nie tylko samochody osobowe, lecz także dostawcze oraz ciężarowe.

Oba rodzaje leasingu samochodowego łączy także to, że pozwalają leasingobiorcom uwzględniać w kosztach uzyskania przychodu poniesione wydatki eksploatacyjne, związane m.in. z serwisem, zakupem paliwa, przeglądami, wymianą płynów i wycieraczek czy korzystaniem z automyjni, parkingów i autostrad.

Bez względu na wybrany rodzaj leasingu, można uniknąć zawiłych formalności, a umowa zostanie zawarta nawet w dniu złożenia wniosku – pod warunkiem zastosowania weryfikacji w trybie uproszczonym. Zarówno leasing finansowy, jak i operacyjny nie wpływają również negatywnie na zdolność kredytową przedsiębiorcy.

Leasing operacyjny a finansowy samochodu – różnice

Można wskazać wiele różnic pomiędzy tymi dwoma rodzajami leasingu. Opisujemy najważniejsze spośród nich.

Okres obowiązywania umowy

Umowa leasingu operacyjnego powinna zostać zawarta na czas odpowiadający co najmniej 40% okresu normatywnego amortyzacji. Przedsiębiorca chcący wziąć w leasing samochód musi w związku z tym opłacać raty przez minimum 2 lata. Najczęściej firmy leasingowe zawierają umowy maksymalnie na 5 lat. Natomiast w przypadku leasingu finansowego ustawodawca nie wyznaczył minimalnego ani maksymalnego okresu finansowania. Można dzięki temu znacznie szybciej niż po 24 miesiącach stać się właścicielem leasingowanego auta.

Prawo do amortyzacji samochodu

Leasing finansowy pozwala przedsiębiorcy umieścić samochód w rejestrze środków trwałych swojej firmy i dokonywać jego amortyzacji. Jest to możliwe pomimo tego, że właścicielem pojazdu przez cały okres obowiązywania umowy pozostaje finansujący. Firmy korzystające z leasingu operacyjnego nie mają takiego prawa, ponieważ odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca. W związku z tym leasing finansowy może być korzystniejszym rozwiązaniem zwłaszcza w przypadku leasingowania samochodów używanych, co umożliwia zastosowanie przyspieszonej amortyzacji.

Zasady opłacania i rozliczania podatków

Przedsiębiorcy korzystający z leasingu finansowego są zobowiązani opłacić cały VAT (23%) z góry razem z pierwszą ratą po otrzymaniu samochodu do dyspozycji. Taki obowiązek wynika z tego, że ta forma leasingu jest traktowana jako dostawa towaru. Leasing operacyjny to natomiast usługa, co pozwala finansującemu naliczać podatek VAT do każdej faktury. Leasingobiorca unika więc konieczności wpłacania jednorazowo wysokiej kwoty.

Operacyjny leasing samochodu daje więcej możliwości optymalizacji podatkowej. W jego przypadku można uwzględniać w kosztach firmowych zarówno część kapitałową, jak i odsetkową każdej raty. Możliwe jest również odliczanie VAT-u z faktury – 50% lub 100% w zależności od tego, czy pojazd jest używany jedynie w celach firmowych czy w sposób mieszany. Przedsiębiorca ma także prawo zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu zapłaconą opłatę wstępną, opłaty manipulacyjne czy prowizje. Leasing finansowy pozwala natomiast uwzględniać w kosztach jedynie część odsetkową każdej raty. Kosztem uzyskania przychodu są również w tym przypadku odpisy amortyzacyjne.

Wykup auta z leasingu

Znacząca różnica wiąże się również z wykupem samochodu po leasingu. Przedsiębiorca decydujący się na leasing operacyjny może sam zdecydować, czy chce stać się właścicielem auta po zakończeniu umowy. Ma prawo zrezygnować z wykupu i wziąć w leasing kolejny, nowy model auta. W leasingu finansowym nie dochodzi do wykupu, ponieważ prawo własności automatycznie przechodzi z finansującego na leasingobiorcę po zakończeniu okresu obowiązywania umowy.

Nie da się więc jednoznacznie stwierdzić, która forma leasingu jest korzystniejsza, ponieważ zależy to od potrzeb i możliwości finansowych przedsiębiorcy. Niemniej leasing operacyjny samochodu cieszy się znacznie większą popularnością – według statystyk stanowi około 80% zawieranych umów.