Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Motoryzacja

Transport drogowy – co warto wiedzieć o tym rodzaju transportu?

Transport drogowy towarów to podstawowa forma przewozu ładunków, która realizowana jest zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym. Czym dokładnie jest transport drogowy? Jakie są jego zalety? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest transport drogowy?

Definicję transportu drogowego zawiera ustawa o transporcie drogowym, zgodnie z którą jest to:

podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy.

Przepisy prawa wyszczególniają dwa podstawowe rodzaje transportu drogowego, a mianowicie krajowy transport drogowy oraz międzynarodowy transport drogowy. W pierwszym przypadku wspomniane w definicji pojazdy samochodowe muszą być zarejestrowane w kraju, a jazda pojazdu, miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży i przejazdu, a także droga znajdują się na terytorium Polski. W międzynarodowym transporcie drogowym jazda pojazdu między miejscem początkowym i docelowym odbywa się natomiast z przekroczeniem polskiej granicy.

Rodzaje przewozów w transporcie drogowym

Warto mieć świadomość, że transport drogowy można klasyfikować nie tylko ze względu na zasięg przewozów, ale również ich rodzaj. W tym drugim przypadku wyróżnić należy m.in.:

  • transport FTL (Full truck load) – pojazd przewozi jeden ładunek i tym samym jest w pełni obciążony;
  • transport w doładunku – zabranie dodatkowego ładunku w przypadku posiadania wolnej przestrzeni ładunkowej oraz dostarczenie go bezpośrednio do odbiorcy;
  • transport częściowy – następuje konsolidacja kilku ładunków, co pozwala zmniejszyć koszty transportu;
  • transport paletowy – pojazd przewozi ładunki umieszczone na paletach, co ułatwia ich załadunek i rozładunek;
  • transport ekspresowy – przewozy realizowane są w możliwie najkrótszym czasie;
  • transport ponadgabarytowy – przewóz ładunków, których waga lub wymiary przekraczają normy wyznaczone dla zespołu pojazdów.

Zalety transportu drogowego

Popularność transportu drogowego wynika nie tylko z jego dostępności (transport drogowy oferowany jest przez wiele podmiotów), ale przede wszystkim zalety tego typu przewozów. Zaliczyć do nich należy możliwość dotarcia praktycznie wszędzie, co wynika z faktu, że infrastruktura drogowa jest znacznie bardziej rozbudowana niż infrastruktura transportu kolejowego, lotniczego, czy morskiego. Możliwość świadczenia przewozów bezpośrednich od klienta do klienta (brak przeładunków w portach) pozwala także skrócić czas transportu ładunków oraz zwiększyć poziom ich bezpieczeństwa. Ważną zaletą jest także fakt, że transport drogowy może być realizowany zarówno na trasach krajowych, jak i międzynarodowych, a wycenę tego typu przewozów można otrzymać pod linkiem: https://omida.pl/transport-drogowy/. Istotne jest również to, że przewożone mogą być zarówno towary gabarytowe, jak i drobnicowe.

Podsumowując należy stwierdzić, że transport drogowy to zdecydowanie najpopularniejsza forma transportu, w ramach której mogą być świadczone różne typu przewozu ładunków. Popularność jest natomiast efektem licznych zalet, które nie sprowadzają się wyłącznie do kosztów, czy czasu realizacji transportu.