Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Aktualności Internet Pieniądze Reklama

Co to jest Twój e-PIT

Twój e-PIT

Od wczoraj, tj 15 lutego 2019 roku Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła automatycznie przygotowane zeznanie podatkowe dla osób fizycznych. Co to oznacza w praktyce? Co to jest Twój e-PIT? Kto może skorzystać z tego udogodnienia?

Czym jest Twój e-PIT

Podatnik korzystający z Twój e-PIT, nie będzie musiał wypełniać wniosków i deklaracji potrzebnych do rozliczenia podatkowego. Logując się na stronę Portalu Podatkowego, otrzyma on wypełnione zeznanie podatkowe.
Rozwiązanie jakie oferuje Krajowa Administracja Skarbowa, dotyczy podatników rozliczających się w zeszłym roku na formularzach PIT-37 i PIT-38, czyli z umowy o pracę, zlecenie, dzieło lub z przychodów kapitałowych. Dzięki usłudze PIT-OP, z narzędzia skorzystają także emeryci i renciści.
Usługa Twój e-PIT nie będzie udostępniać zeznania dla osób niepełnoletnich, którzy uzyskali dochody z których należy się rozliczyć.

Twój e-PIT, a rozliczenie z małżonkiem

Usługa Twój e-PIT umożliwia rozliczenie się w sposób preferencyjny ze współmałżonkiem, na co podatnik musi wyrazić zgodę. Osoba rozliczająca się za pomocą usługi Twój e-PIT otrzyma indywidualnie wypełnione zeznanie, nawet gdy z zeszłym roku rozliczał się wspólnie z małżonkiem. Po zalogowaniu się do usługi, podatnik ma możliwość zmiany sposobu rozliczania na wspólny z małżonkiem oraz wyboru formy opodatkowania, jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Logowanie do Twój e-PIT

Logowanie do usługi Twój e-PIT wymaga przygotowania kilku dokumentów, na podstawie których system zweryfikuje naszą tożsamość. W pierwszej kolejności podajemy nasz PESEL lub NIP z datą urodzenia, następnie jedną z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika (np. z PIT-11 za 2018 r.), a na końcu kwotę przychodu z deklaracji za 2017 r. Istnieje możliwość zalogowania się do systemu za pomocą profilu zaufanego. Korzystanie z usługi nie wymaga zakładania konta podatkowego na Portalu Podatkowym.
Korzystanie z usługi możliwe jest za pomocą naszej przeglądarki internetowej i nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania.

Twój e-PIT a 1% podatku

Usługa e-PIT umożliwia przekazanie 1% podatku na cel szczególny. Podatnik będzie miał automatycznie wskazaną OPP, która wskazał w roku ubiegłym. Warunkiem jest, aby dana OPP znajdowała się w wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego. Istnieje możliwość zmiany instytucji, w tym KRS, której przekażemy podatek. W tym celu wystarczy zalogować się do usługi i odszukać odpowiednią opcję.

A co jeśli nie zalogujemy się do usługi Twój e-PIT

Jeżeli podatnik nie zaloguje się do usługi Twój e-PIT, oznacza to, że nie chce dokonać zmian w zeznaniu podatkowym i jego wniosek automatycznie 30 kwietnia zostanie uznany za złożony. Urząd skarbowy poinformuje o tym podatnika. Ministerstwo Finansów zachęca do skorzystania z usługi w celu sprawdzenia swoich danych w tym kwoty do zapłaty lub zwrotu. Jeżeli w danym roku z PITu wynika nadpłata podatku, podatnik otrzyma zwrot w ciągu maksymalnie 45 dni od daty złożenia zeznania. To kolejny powód, dla którego warto zalogować się do systemu i zaakceptować przygotowane zeznanie podatkowe.

A co jeżeli przed 30 kwietnia nie zalogujemy się do usługi, a z zeznania podatkowego wynika dopłata podatku? W takim przypadku podatnik zostanie poinformowany przez urząd skarbowy o konieczności dopłaty podatku. Po otrzymaniu takiej informacji mamy 7 dni na zapłacenie podatku. W przeciwnym wypadku, zostaną naliczone odsetki.

Logowanie do Twój e-PIT – https://epit.podatki.gov.pl/
Źródło: https://www.podatki.gov.pl

Powiązane artykuły

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi mailami o „zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej”

teoriabiznesu.pl

Twój e-PIT przyczyną rekordu w ilości złożonych PIT-ów przez Internet

teoriabiznesu.pl

Mikrorachunek podatkowy

teoriabiznesu.pl