Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma Startupy

Do czego są potrzebne badania ilościowe i badania jakościowe?

badania ilosciowe

Podstawą do zrozumienia trendów panujących na rynku jest szczegółowa analiza zachowania konsumentów w różnych sytuacjach i kontekstach. Jeśli więc planujesz wejść na rynek z nowym produktem lub usługą, ale nie wiesz na jakie faktyczne potrzeby klientów powinna odpowiadać Twoja usługa albo Twój produkt, stajesz przed koniecznością przeprowadzenia badań ilościowych i jakościowych.

Zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym istotnym elementem opracowania strategii działania jest dostosowanie swojej oferty do faktycznych potrzeb i wymagań konsumentów. Mówi się, że w biznesie niezbędna jest intuicja. To prawda, ale nie zastąpi ona rzetelnych badań rynku. Każda z omówionych niżej metod ma swoje wady i zalety.

Co to są badania ilościowe?

Badania ilościowe pozwalają odpowiedzieć na pytanie „ile?”. Przeprowadzane są zazwyczaj na dużych (reprezentatywnych dla badanej populacji) próbach badawczych. W badaniach ilościowych często korzysta się z metod statystycznych zarówno przy doborze próby jak i obliczeniach wyników. Przeprowadzają ten rodzaj badań dowiemy się np.:

 • ILE osób z badanej grupy uważa produkt za interesujący?
 • ILE osób z badanej grupy preferuje nasz produkt lub usługi w porównaniu do oferty konkurencji?
 • ILE osób w interesującej nas grupie docelowej rozpoznaje daną markę?
 • ILU klientów czuje przywiązanie do danej marki
 • ILU klientów oglądało daną reklamę
 • ILE osób posiada dany produkt
 • ILE osób byłoby zainteresowanych nową usługą

Zalety badań ilościowych

Badania ilościowe to badania, w których interesują nas ilościowe wyniki: ile, jak dużo, co więcej, kto lepiej, itd… Są to najczęściej stosowane badania – zarówno w naukach, jak i w analizach rynkowych, których zaletą jest ich systematyczny charakter oraz nieodzowne połączenie ze statystyką. Do zalet badań ilościowych zalicza się: określenie „skali”, „wielkości” danych zmiennych; porównywanie ze sobą grup; określenie czynników mających wpływ na badane zjawisko oraz – wspomniany już wyżej –
systematyczny charakter badania.

Techniki badań ilościowych

Badania ilościowe, to głównie sondaże kwestionariuszowe. Badający może wykorzysta takie techniki jak: różne rodzaje ankiet, wywiad telefoniczny, badania on-line, np. ankieta internetowa. W wywiadach i ankietach mogą pojawić się pytania zamknięte (np. Woli Pan produkt A czy produkt B?) albo otwarte (Określ poziom swojego zadowolenia z usługi na skali 1-5, gdzie 1 oznacza całkowicie niezadowolony a 5 oznacza całkowicie zadowolony).

Badania ilościowe pozwalają:

Na podstawie analizy przeprowadzonych badań ilościowych na reprezentatywnych grupach docelowych możemy oszacować np.:

 • Atrakcyjność produktu lub usługi na tle konkurencji,
 • Preferencje konsumentów w stosunku do produktu lub usługi,
 • Częstotliwość występowania określonego zjawiska w grupie docelowej,
 • Aktualność posiadanych przez klienta informacji rynkowych,
 • Odsetek klientów czujących przywiązanie do danej marki.

Co to są badania jakościowe?

Badania jakościowe koncentrują się na „głębszej” analizie danego zjawiska. Działanie to ukierunkowane jest nie na określenie parametrów liczbowych, jak ma to miejsce w przypadku badań ilościowych, a na scharakteryzowaniu badanego zjawiska lub obiektu badań. Badania jakościowe stosuje się w celu zdobycia nowych informacji, aby lepiej zrozumieć analizowany aspekt. Charakterystycznymi pytaniami, które zadawane są niewielkim próbom badawczym są „jak?”, „co?”, „gdzie?” i „dlaczego?”, np.:

 • Dlaczego woli Pan/Pani nasz produkt od oferty konkurencji?
 • Co było kluczowym czynnikiem wpływającym na Pana/Pani wybór?
 • Jakie trendy panują na interesującym rynku?
 • Jak kształtuje się poziom satysfakcji z produktów i usług?

Zalety badań jakościowych

W badaniach jakościowych stosuje się techniki, które mają na celu wydobycie wiedzy od badanych osób. Jak sama nazwa wskazuje, badania jakościowe to badania w celu uzyskania „dobrej” jakości informacji o badanych produkcie czy usłudze. Wykorzystanie technik badawczych umożliwia zrozumienie konkretnych zjawisk, czy też trendów na rynkach docelowych, co pozwala na optymalizację działania przedsiębiorstwa.

Techniki badań jakościowych

W badaniach jakościowych stosuje się indywidualny wywiad pogłębiony, przeprowadzany z jedną osobą; zogniskowany wywiad grupowy, tzw. fokus, badania fokusowe, przeprowadzany jednocześnie z kilkoma osobami; eksperyment, obserwację, a także analizę materiałów zastanych, dokumentów, stron www, materiałów archiwalnych itp.

Badania jakościowe pozwalają:

Badania jakościowe pozwalają na interpretację emocji i głęboko ukrytych motywów działań, np.: ukrytych motywów konsumenckich. Pozwalają na identyfikację określonych zachowań, pokazują wzory myślenia, postępowania, przyzwyczajenia i reguły działań konsumentów.

W jaki sposób badania ilościowe i jakościowe uzupełniają się wzajemnie?

Z pewnością najskuteczniejszym i najefektywniejszym sposobem badania rynku jest umiejętne połączenie badań ilościowych i badań jakościowych, jednak nie zawsze istnieje taka potrzeba. Metodyki badań jakościowych i ilościowych mogą się wzajemnie uzupełniać. W dużej mierze zależy to od projektu ankiety. Czasami wykorzystanie kwestionariusza może być uważane za badanie jakościowe, lecz w rzeczywistości będzie badaniem ilościowym. Bardzo często wykorzystuje się metodę mieszaną – jest to połączenie danych ilościowych i jakościowych.

Komu warto zlecić badania rynkowe

Badania ilościowe i badania jakościowe warto zlecić firmie, która ma doświadczenie w realizacji projektów dla klientów rozwijających własne firmy na rodzimych, a także zagranicznych rynkach. Dla sektora prywatnego, jak i publicznego. Firmie, która dysponuje zaangażowanym zespołem i gronem ekspertów, których praca pozwoli Twojej firmie dogłębnie poznać sytuację na rynku rynku docelowym.

ConQuest Consulting działa na rynku od 1998 roku, gwarantując profesjonalne i terminowe usługi najwyższej jakości z zakresu doradztwa biznesowego, obejmujące między innymi badania ilościowe i jakościowe, analizy rynku i konkurencji, strategie marketingowe oraz optymalizację modeli biznesowych. Pracownicy ConQuest Consulting pomogli już ponad 550 klientom. Dlaczego nie mieliby pomóc właśnie Tobie?