Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma Giełda

Co to jest aport? Wniesienie aportu do spółki

pieniądze

W poniższym artykule sprawdzimy co to jest aport i w jaki sposób może on być wniesiony do spółki. Dodatkowo sprawdzimy do jakiej spółki można go wnieść oraz jakie dokumenty będą do tego potrzebne.

Co to jest aport

Aport jest to wkład wniesiony do spółki handlowej, który oznacza wartość majątkową. Wkład ten wnoszony jest do przedsiębiorstwa w innej formie niż pieniężna. Oznacza to, że wszystkie przedmioty wniesione do spółki w ramach aportu, stają się własnością spółki. Warto zaznaczyć, że przedmiotem wkładu nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.

Podsumowując: aport jest to wkład niepieniężny wniesiony do spółki

Co może być przedmiotem wkładu w ramach aportu?

Jakie przedmioty mogą być przedmiotem wkładu w ramach aportu? Mogą to być na przykład ruchomości, nieruchomości, prawo do własności intelektualnej takiej jak na przykład patenty, a także cała firma.
Przed wniesieniem aportu należy podpisać odpowiednie dokumenty, spisać stosowną umowę oraz wycenić jego wartość. Może to zrobić na przykład rzeczoznawca. Umowa powinna zostać podpisana przez notariusza.

Aport a podatek VAT

Aport nie podlega opodatkowaniu VAT, ponieważ spółka nie ma przychodu podatkowego, a wnoszący aport nie osiąga tym samym żadnego przychodu.

Podstawy prawne dotyczące sposobu rozliczania z wniesienia aportu do spółki:

  • Art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Art. 12 ust 1 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
  • Art. 551; art. 554 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
  • Art. 306g ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
  • Art. 107 § 1, art. 158 § 1ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Więcej informacji dotyczącej aportu znajdziemy na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości:
„Wniesienie przedsiębiorstwa aportem do nowej spółki”https://www.biznes.gov.pl/en/publikacje/2624-wniesienie-przedsiebiorstwa-aportem-do-nowej-spolki-z-oo

Powiązane artykuły

Co to jest dywidenda?

teoriabiznesu.pl

Od chmury do cebuli – korzyści z wdrożenia systemów ERP są wielowymiarowe

teoriabiznesu.pl

Jak wprowadzić spółkę na giełdę?

teoriabiznesu.pl