Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Kto płaci CIT?

podatki

CIT to podatek dochodowy od osób prawnych. Podatnikami CIT nie są jednak tylko osoby prawne, lecz także spółki kapitałowe w organizacji i kilka innych typów jednostek.

  1. Podatnicy CIT – kim są?
  2. Ile wynosi podatek CIT?

Podatnicy CIT – kim są?

Kto płaci CIT? Opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych podlega różnych typów działalności, w tym przede wszystkim spółki i grupy kapitałowe. Co roku deklarację CIT wypełnić muszą:

  • osoby prawne – są nimi przede wszystkim spółki tworzone na podstawie kodeksu spółek handlowych; osobą prawną jest także Skarb Państwa, natomiast on jest zwolniony z opodatkowania;
  • spółki kapitałowe w organizacji (jest to forma przechodnia, natomiast i tak podlega opodatkowaniu; chodzi o okres między podpisaniem umowy spółki a wpisaniem do rejestru);
  • spółki komandytowo-akcyjne;
  • grupy kapitałowe, w których skład wchodzą co najmniej dwie spółki prawa handlowego.

CIT zapłacić musi każda spółka, której siedziba lub zarząd zarejestrowany jest na terenie Polski. Chodzi tutaj o tzw nieograniczony obowiązek podatkowy. Opodatkowanie CIT obejmuje  od całość osiąganych dochodów, niezależnie od miejsca ich uzyskania. W przypadku, gdy siedziba lub zarząd danej spółki znajdują się zagranicą, podatek CIT uiszcza się jedynie od  obowiązek dochodów uzyskanych na terytorium naszego kraju. Ten przypadek określa się mianem ograniczonego obowiązku podatkowego. Zdarza się, że w przypadku niektórych dywidend czy należności licencyjnych, opodatkowaniu podlega przychód a nie dochód.

Ile wynosi podatek CIT?

Podatek CIT dla wszystkich spółek i grup kapitałowych do 2017 roku wynosił dokładnie tyle samo. Była to stawka 19%. Od 2017 roku sytuacja się zmieniła, doszło bowiem do zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiana miała na celu odciążenie małych i średnich przedsiębiorstw. W 2019 roku jeszcze raz dokonano zmiany, obniżając stawkę dla małych podatników z 15% do 9%. Obecnie funkcjonują więc dwie stawki: obniżona 9% i  standardowa 19%. Do posługiwania się obniżoną stawką podatku CIT mają prawo:

  • mali podatnicy – czyli spółki, których roczny dochód (wlicza się do niego także  kwotę należnego podatku od towarów i usług VAT) nie przekracza 1,2 mln euro;
  • podatnicy rozpoczynający działalność w roku, za który się rozliczają. W kolejnych latach prawo do stosowania preferencyjnej stawki CIT zależy od tego, czy dalej będą „małymi podatnikami”, a więc czy ich roczny dochód nie przekroczy 1,2 mln euro. W innym przypadku przechodzą na standardową stawkę 19%. Stawka stosowana jest wyłącznie do przychodów ze źródeł innych niż zyski kapitałowe.

Powiązane artykuły

Podatek u źródła – podstawowe informacje

teoriabiznesu.pl

Wszystko, co trzeba wiedzieć o podatku CIT

teoriabiznesu.pl

Jak zarejestrować się jako podatnik VAT?

teoriabiznesu.pl