Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Wszystko, co trzeba wiedzieć o podatku CIT

czym jest cit

Podatek CIT dotyczy między innymi przedsiębiorców, jednak nie wszystkich. Zaraz po podatku PIT, jest to jedno z najczęściej opłacanych zobowiązań i istotne źródło wpływów do budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. W 2018 roku wpływy z podatku CIT, jak podają rządowe źródła, wyniosły 44,3 miliarda złotych, co oznaczało znaczący wzrost względem lat ubiegłych. Co warto wiedzieć o tym podatku?

1. Czym jest CIT?

2. Kto płaci CIT?

3. Ile wynoszą stawki i kto z nich korzysta?

Warto wspomnieć, że – oprócz podmiotów zobowiązanych – istnieje krótka lista tych, których podatek CIT nie dotyczy. Są to na przykład jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe, emerytalne i inwestycyjne oraz międzynarodowe przedsiębiorstwa i jednostki utworzone przez administrację państwową wspólnie z innymi państwami.

Czym jest CIT?

Warto rozpocząć od odpowiedzi na pytanie, czym jest CIT. To podatek bezpośredni pobierany od podmiotów posiadających osobowość prawną i zdolnych do czynności prawnych. Nie są nim jednak objęte jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki cywilne. Zeznanie za rok miniony złożyć należy, zgodnie z przepisami, do końca trzeciego miesiąca roku następnego, czyli do końca marca.

Kto płaci CIT?

Zgodnie z ustawą podatek CIT opłacają:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, po uwzględnieniu wyjątków,
 • spółki bez osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym państwie, w którym opłacają podatki,
 • spółki prawa handlowego, posiadające osobowość prawną,
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • podatkowe grupy kapitałowe, czyli spółki składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego.

Zwolnione z CIT są:

 • przychody z działalności rolniczej, także dochody ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w jego skład,
 • przychody z gospodarki leśnej,
 • przychody z działalności żeglugowej,
 • dochody kościelnych osób prawnych,
 • dochody z loterii fantowych,
 • dochody spółdzielni mieszkaniowych,
 • dochody uzyskane wskutek prowadzenia szkoły,
 • dotacje budżetowe,
 • odsetki od obligacji Skarbu Państwa,
 • dochody z funduszy inwestycyjnych,
 • działalność partii politycznych.

Ile wynoszą stawki i kto z nich korzysta?

Podstawowa stawka podatku CIT wynosi 19%. Od 2019 roku istnieje jednak także podatek CIT na warunkach preferencyjnych, w wysokości 9%, jednak dotyczy on tylko pewnej grupy podatników. Korzystać mogą z niego ci, dla których jest to pierwszy rok działalności oraz tzw. mali podatnicy, w przypadku których przychody nie przekroczyły kwoty 1 200 000 euro, przeliczonej na złotówki.

 

 

 

Powiązane artykuły

Ryczałt – forma opodatkowania ratunkiem dla polskich przedsiębiorców?

teoriabiznesu.pl

Akademia Inwestora: „Podatek od nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych w praktyce”

teoriabiznesu.pl

Mikrorachunek podatkowy

teoriabiznesu.pl