Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Internet

Co trzeci użytkownik LinkedIn w Polsce to kierownik lub dyrektor

Co trzeci użytkownik LinkedIn w Polsce to kierownik lub dyrektor

LinkedIn ujawnia, że 30 proc. wszystkich użytkowników portalu to właściciele firm, dyrektorzy, kierownicy i osoby zaliczane do kadry zarządzającej. Również około 30 proc. użytkowników to mieszkańcy Warszawy. Niemal 60 proc. kont na LinkedIn należy do osób pomiędzy 25 a 35 rokiem życia, a co czwarta osoba to pracownik dużych korporacji, które zatrudniają ponad 10 tys. pracowników. Z danych portalu wynika, że 70 proc. profili firmowych należy do mikroprzedsiębiorstw. Duża popularność portalu wśród najbardziej aktywnej zawodowo i decyzyjnej grupy użytkowników to dobry powód, by poznać bliżej, jak obecnie funkcjonuje LinkedIn w Polsce.

Które branże na LinkedIn prowadzą najwięcej rekrutacji?

Na podstawie ogłoszeń o pracę, które ukazują się na platformie, analitycy obserwują i porównują polski oraz międzynarodowy rynek pracy. Dane pozwalają prowadzić statystyki i mierzyć np. wskaźnik KPI. Key Performance Indicators oznacza kluczowe wskaźniki efektywności. Jednocześnie to najważniejsze wskaźniki dla rozmaitych instytucji, dzięki którym organizacja może stale monitorować postępy w osiąganiu celów. Analiza wskaźników daje możliwość w miarę trafnie wyczuwać ogólne tendencje na rynku pracy.

Ścisłe monitorowanie, które branże na LinkedIn i w jakim tempie rekrutują, pokazuje analitykom, jak zmienia się poziom zapotrzebowania na kandydatów. Liczby dobitnie wskazują na trendy pojawiające się w Polsce, w Europie i na całym świecie.

Korzyści dla firm i pracowników z analizowania danych

W jakim celu przeprowadza się analizy i porównania, które branże na LinkedIn rekrutują? Kto wyciąga z tego realne korzyści? Monitowanie dynamiki popytu i podaży na rynku pracy pozwala wysondować, jak duża jest przestrzeń do negocjacji wynagrodzenia. Im mniej konkurentów na jedno stanowisko, tym większe szanse na szybkie znalezienie lepszej pracy.

Ocena sytuacji na rynku pod względem liczby kandydatów i otwartych rekrutacji przydaje się więc użytkownikom kont indywidualnych, ale również pracodawcom. Wiedzą ile muszą zainwestować, by ich oferta zachęciła specjalistów do złożenia CV i listu motywacyjnego. Jeśli zainteresowanie nie osiągnęło spodziewanego pułapu, podnosi się atrakcyjność oferty np. poprzez dodanie pakietów z benefitami.

LinkedIn w Polsce

Analiza raportu LinkedIn w Polsce

Z artykułu na portalu SocialPress.pl dowiadujemy się, że jedną z najliczniej reprezentowanych dziedzin zarówno przez pracowników, jak i przedsiębiorców jest IT. Popularne branże na LinkedIn to także finanse, budownictwo, edukacja i media. Autorzy artykuły podkreślają jednocześnie, że fakt, iż jakieś branże na LinkedIn nie są obecnie zbyt popularne, nie przekreśla szansy na wykorzystanie pełnego potencjału portalu w realizacji własnych celów biznesowych.

W Polsce w 2021 roku było 4,2 mln kont zarejestrowanych na platformie. Co ciekawe, mało który profil jest w tym medium społecznościowym tak aktywny, jak na innych social mediach. Dlaczego? Rekrutacja ze względu na poufność szybko przechodzi w komunikację na kanałach niedostępnych dla innych użytkowników na platformie.

Powiązane artykuły

Co to jest LinkedIn? Praca dzięki LinkedIn

teoriabiznesu.pl

Garść wiedzy o LinkedIn

teoriabiznesu.pl

Aplikacje mobilne zawierające oferty pracy

teoriabiznesu.pl