Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Pieniądze Startupy

Kim jest „anioł biznesu”?

model biznesowy

Kim jest „anioł biznesu”?

Anioł biznesu (ang. business angel) jest podmiotem o wysokiej wartości netto, który zapewnia wsparcie finansowe dla małych przedsiębiorstw rozpoczynających działalność lub dla przedsiębiorców, zazwyczaj za kapitał własny spółki. Często zdarza się, że „aniołowie” inwestują wśród rodziny bądź przyjaciół przedsiębiorcy. Fundusze, które zapewniają „aniołowie” inwestorzy, mogą być jednorazową inwestycją mającą na celu pomóc przedsiębiorstwu w rozpoczęciu działalności lub stałym zastrzykiem wspierającym i prowadzącym firmę przez jej trudne wczesne etapy.

Zrozumieć „anioła biznesu”

„Anielscy inwestorzy” to osoby fizyczne, które starają się inwestować na wczesnym etapie startupów. Tego typu inwestycje są ryzykowne i zazwyczaj nie stanowią więcej niż 10% portfela „anielskiego inwestora”. Większość „anielskich inwestorów” ma do dyspozycji nadmiar środków i poszukuje wyższej stopy zwrotu niż ta, którą zapewniają tradycyjne możliwości inwestycyjne.

„Anielscy inwestorzy” zapewniają korzystniejsze warunki w porównaniu z innymi kredytodawcami, ponieważ zazwyczaj inwestują w przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność, a nie w jego rentowność. „Anielscy inwestorzy” koncentrują się na pomocy startupom w stawianiu pierwszych kroków, a nie na ewentualnym zysku, jaki mogą uzyskać z biznesu. Zasadniczo, „anielscy inwestorzy” są przeciwieństwem inwestorów typu venture capital.

„Anielscy inwestorzy” nazywani są również nieformalnymi inwestorami, aniołami-fundatorami, prywatnymi inwestorami, inwestorami w fazie zalążkowej lub aniołami biznesu. Są to osoby fizyczne, zwykle zamożne, które zasilają kapitał na rozpoczęcie działalności w zamian za kapitał własny lub dług zamienny. Niektórzy „anielscy inwestorzy” inwestują poprzez platformy crowdfundingowe online lub budują sieci „anielskich inwestorów”, aby wspólnie gromadzić kapitał.

Geneza „anioła biznesu”

Termin „anioł” pochodzi z teatru na Broadwayu, gdzie zamożni ludzie dawali pieniądze na napędzanie przedstawień teatralnych. Termin „anielski inwestor” został po raz pierwszy użyty przez Williama Wetzela z University of New Hampshire, założyciela Center for Venture Research.

Kto może zostać „aniołem biznesu”?

Anielscy inwestorzy to zazwyczaj osoby fizyczne, które uzyskały status „akredytowanego inwestora”, ale nie jest to warunek konieczny. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) definiuje „akredytowanego inwestora” jako takiego, który posiada wartość netto co najmniej $1M w aktywach (z wyłączeniem osobistych rezydencji), lub który zarobił 200 tys. dolarów w dochodach za poprzednie dwa lata, lub posiada łączny dochód w wysokości $300 tys. dla małżeństw. I odwrotnie, bycie akredytowanym inwestorem nie jest równoznaczne z byciem aniołkiem inwestorem.

Źródła finansowania

Anielscy inwestorzy zazwyczaj wykorzystują swoje własne pieniądze, w przeciwieństwie do inwestorów typu venture capital, którzy dbają o wspólne pieniądze wielu innych inwestorów i umieszczają je w strategicznie zarządzanym funduszu.

Chociaż anielscy inwestorzy zazwyczaj reprezentują osoby fizyczne, podmiotem, który faktycznie dostarcza funduszy może być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), przedsiębiorstwo, trust lub fundusz inwestycyjny.

Anielscy inwestorzy, którzy rozpoczynają działalność, która kończy się niepowodzeniem w początkowej fazie, całkowicie tracą swoje inwestycje. Dlatego też profesjonalni aniołowie inwestycyjni poszukują możliwości określonej strategii wyjścia, przejęcia lub pierwszej oferty publicznej (IPO).

Opracował: Adam Sadowski

Powiązane artykuły

Biznes Backstage – Jak pozyskać środki finansowe od Anioła Biznesu

teoriabiznesu.pl