Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Pieniądze

Polskie banknoty – pieniądze papierowe

pieniądze

Poniżej prezentujemy Polskie banknoty po denominacji. Chcesz wiedzieć kto jest na banknocie 100, 200, 500 złotowym, albo jakie zabezpieczenia mają polskie pieniądze papierowe ? Chcesz dowiedzieć się jak nie dać się oszukać poprzez przyjęcie fałszywego banknotu ?

Banknoty polskie

Banknoty polskie po denominacji weszły do powszechnego obiegu 1 stycznia 1995 roku. Pierwsze nominały jakie mogliśmy zobaczyć to banknot 10 zł, 20 zł i 50 zł. 1 czerwca 1995 roku wprowadzono do powszechnego obiegu banknoty 100 zł i 200 zł. Bliżej naszych czasów – 10 lutego 2017 – wprowadzono także banknot 500 zł. Poniżej omówimy poszczególne banknoty polskie, wraz z ich cechami charakterystycznymi oraz zabezpieczeniami chroniącymi przed ich podrobieniem.

Banknot 200 zł

Banknot o nominale 200 zł został wyemitowany 25 marca 1994 roku. Zmodernizowana wersja ukazała się od dnia 30 marca 2015 roku. Jego centralną część wypełnia wizerunek Zygmunta I Starego. Osoby niedowidzące mogą rozpoznać nominał dzięki równoramiennemu wypukłemu trójkątowi znajdującemu się lewym dolnym rodu banknotu.

Banknot 200 zł – zabezpieczenia

Banknot o nominale 200 zł ma kilka zabezpieczeń chroniących go przed podrobieniem. Najważniejsze z nich to nitka zabezpieczająca umieszczona pionowa na której naniesiono napisy z oznaczeniem 200 ZŁ. Podczas oglądania banknotu pod światło można zauważyć znak wodny przedstawiający portret króla Zygmunta I Starego. Banknot przyłożony pod światło UV przedstawia nam kwadrat z napisem 200 ZŁ. Pełna lista zabezpieczeń znajduje się na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Banknot 100 zł

Jest to jeden z najczęściej spotykanych przez nas nominałów. Data emisji banknotu 100 złotowego to 25 marzec 1994 roku, a po denominacji 5 stycznia 2012 roku. Centralna część banknotu 100 zł przedstawia wizerunek Władysława II Jagiełły. Zabezpieczenie, a zarazem pomoc dla osób niedowidzących w zidentyfikowaniu wartości pieniądza to równoramienny krzyż umieszczony w lewym dolnym rogu.

Banknot 100 zł – zabezpieczenia

Zabezpieczenia polskiego banknotu to znak wodny przedstawiający portret króla Władysława II Jagiełły, nitka zabezpieczająca umieszczone w pionie banknotu z napisem 100 ZŁ oraz wyraźne znaki szczególne widoczne tylko przy promieniach UV. Dodatkowe zabezpieczenia znajdziemy na oficjalnej stronie Narodowego Banku Polskiego.

Banknot 50 zł

Banknot o nominale 50 zł ma charakterystyczną niebieską barwę, a w jego centralnym punkcie znajdziemy wizerunek Kazimierza III Wielkiego. Data emisji pieniądza papierowego o nominale 50 zł to 25 marca 1994 r. i 5 stycznia 2012 r. i 8 grudnia 2017 r. (w zmodernizowanych banknotach). Zabezpieczenie przed falsyfikatami oraz pomoc dla osób niedowidzących stanowi romb umieszczony podobnie jak w innych banknotach, w lewym dolnym narożniku.

Banknot 50 zł – zabezpieczenia

Podobnie, jak na poprzednich banknotach, umieszczono znak wodny z wizerunkiem króla, w tym wypadku portret króla Kazimierza III Wielkiego. Nitka pionowa z napisem 50 ZŁ i znaki szczególne widoczne pod światłem UV to tylko niektóre zabezpieczenia chroniące przed podrobieniem banknotu. Dodatkowe zabezpieczenia znajdziemy na oficjalnej stronie Narodowego Banku Polskiego.

Banknot 20 zł

Banknot o kolorach filetowym i różowym przedstawia wizerunek króla Bolesława I Chrobrego i ma wymiary 126 × 63 mm. Data jego emisji to 25 marca 1994 r. 5 stycznia 2012 r. lub 15 września 2016 r. Zabezpieczenie pozwalające także rozpoznać banknot osobom niedowidzącym to okrąg umieszczony w lewym dolnym rogu.

Banknot 20 zł – zabezpieczenia

Znak wodny z portretem Bolesława I Chrobrego, nitka zabezpieczająca z oznaczeniem 20 ZŁ. Dodatkowe zabezpieczenia widoczne są pod światłem UV, opisane są na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Banknot 10 zł

Banknot o najmniejszym nominale występującym jako pieniądz papierowy używanym w Polsce. Jego wymiary to 120 x 60 mm, a emisja miała miejsce 25 marca 1994 r., 5 stycznia 2012 r. i 15 września 2016 r. (w zmodernizowanych banknotach). Centralna część polskiego banknotu o nominale 10 zł przedstawia portret księcia Mieszka I. Pomoc dla niewidomych w zidentyfikowaniu nominału stanowi kwadrat umieszczony w lewym dolnym rogu.

Banknot 10 zł – zabezpieczenia

Podobnie jak na pozostałych banknotach, pieniądz papierowy zawiera znak wodny z wizerunkiem księcia Mieszka I, nitkę zabezpieczającą i znaki specjalne widoczne pod światłem UV. Pozostałe zabezpieczenia znajdziemy na oficjalnej stronie NBP.

Banknot 500 zł

Data emisji banknotu przypadła na 16 lutego 2016 roku. Wprowadzony został do obiegu prawie rok później – dokładnie 10 lutego 2017 roku. Jego wymiary to 150 x 75 mm. Jest to banknot najrzadziej spotykany w obiegu. Na jego centralnej części znajdziemy wizerunek Jana III Sobieskiego.

Kto jest na banknocie

Pokrótce omówiliśmy, czy wizerunek znajduje się na poszczególnych banknotach. Poniżej zebraliśmy wszystkie te informacje:

– Banknot o nominale 10 zł – Centralna część polskiego banknotu o nominale 10 zł przedstawia portret księcia Mieszka I
Banknot o nominale 20 zł – Centralna część przedstawia wizerunek króla Bolesława I Chrobrego
– Banknot o nominale 50 zł – w jego centralnym punkcie znajdziemy wizerunek Kazimierza III Wielkiego
– Banknot o nominale 100 zł – Centralna część banknotu 100 zł przedstawia wizerunek Władysława II Jagiełły
– Banknot o nominale 200 zł – Jego centralną część wypełnia wizerunek Zygmunta I Starego
– Banknot o nominale 500 zł – Na jego centralnej części znajdziemy wizerunek Jana III Sobieskiego.

Znaki dla osób niewidomych

  • Banknot 10 zł – Pomoc dla niewidomych w zidentyfikowaniu nominału stanowi kwadrat umieszczony w lewym dolnym rogu
  • Banknot 20 zł – okrąg umieszczony w lewym dolnym rogu
  • Banknot 50 zł – pomoc dla osób niedowidzących stanowi romb
  • Banknot 100 zł – pomoc dla osób niedowidzących w zidentyfikowaniu wartości pieniądza to równoramienny krzyż
  • Banknot 200 zł – Osoby niedowidzące mogą rozpoznać nominał dzięki równoramiennemu wypukłemu trójkątowi
  • Banknot 500 zł – oznaczenie dla osób niewidomych w postaci dwóch pionowych linii złożonych z drobnych kwadratów

Papierowe pieniądze – nie daj się oszukać

Jeżeli nie chcemy aby w nasze ręce trafił nieporządny banknot warto zapoznać się z kilkoma radami dotyczącymi zachowania ostrożności w transakcjach. Przed przyjęciem banknotu który wzbudza w nas podejrzenia, zapoznajmy się z podstawowymi zabezpieczeniami. Warto zobaczyć, czy posiada on znak wodny, pasek – nitkę zabezpieczającą. Jeżeli banknot jest uszkodzony powinno to wzbudzić w nas dodatkową czujność. W razie wątpliwości poprośmy o inny banknot, co do którego mamy pewność że jest autentyczny. Dodatkowo w razie wątpliwości, otrzymany banknot możemy porównać z takim co do którego mamy pewność, że jest prawdziwy.
Wprowadzanie, nawet nieświadomie fałszywych banknotów, może nieć za sobą przykre skutki.

Podrabianie pieniędzy a Kodeks k arny

Art. 310. Fałszowanie pieniędzy, środków płatniczych lub papierów wartościowych
§ 1. Kto podrabia albo przerabia polski albo obcy pieniądz, polski albo obcy znak pieniężny, który został ustalony jako prawny środek płatniczy, jednak nie został jeszcze wprowadzony do obiegu, inny środek płatniczy albo dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce lub z pieniędzy, innego środka płatniczego albo z takiego dokumentu usuwa oznakę umorzenia,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.
§ 2. Kto pieniądz, inny środek płatniczy lub znak pieniężny albo dokument określone w § 1 puszcza w obieg albo go w takim celu przyjmuje, przechowuje, przewozi, przenosi, przesyła albo pomaga do jego zbycia lub ukrycia,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
§ 4. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1 lub 2,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Powiązane artykuły

Twój biznes – Które kanały na YouTube warto śledzić?

teoriabiznesu.pl

Oszczędzanie pieniędzy – jak uczyć nasze dzieci?

teoriabiznesu.pl