Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Aktualności Franczyza

Grupa Żabka po raz pierwszy pokazuje swój wpływ na polską gospodarkę

5,3 mld zł – to łączny wpływ działalności Grupy Żabka i współpracujących z siecią franczyzobiorców na polską gospodarkę w 2021 r. Najsilniej ten wpływ odczuwają takie gałęzie gospodarki, jak m.in. transport i logistyka, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, przetwórstwo przemysłowe. W ub. roku sieć wygenerowała także blisko 12,4 mld zł przychodu ze sprzedaży, odprowadziła 281 mln zł podatków, składek i opłat oraz zapewniła ponad 45,4 tys. miejsc pracy.

Grupa Żabka po raz pierwszy przedstawiła wpływ swojej działalności na polską gospodarkę. Dane te znaleźć można w Raporcie Odpowiedzialności Grupy – publikacji, sporządzonej według międzynarodowych standardów raportowania pozafinansowego Global Reporting Initiative (GRI) oraz Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Łączny wpływ działalności Grupy Żabka i franczyzobiorców na polską gospodarkę w 2021 roku wyniósł 5,3 mld złotych wartości dodanej i był o ponad 26% większy niż w 2020 roku. Wtedy ta wartość wyniosła blisko 4,2 mld złotych. To wartość nieznacznie wyższa niż całkowite planowane wydatki ogółem Miasta Poznania na rok 2022 lub kwota, która pozwoliłaby sfinansować wybudowanie ok. 5,9 tys. km asfaltowych dróg gminnych. Każda złotówka wartości dodanej, wytworzonej bezpośrednio przez Grupę Żabka w 2021 r., tworzy dodatkowo 2,14 zł w gospodarce – w tym także poprzez działalność franczyzobiorców.

W 2021 roku podmioty działające w ramach Grupy Żabka odprowadziły ponad 281 mln zł podatków, opłat i składek – 20% tej kwoty zasiliło budżety gmin, powiatów i województw, a pozostała część została odprowadzona do budżetu centralnego. To wzrost o 59% rok do roku (ponad 177 mln zł w 2020 r.).

Łączny wpływ działalności Grupy Żabka i franczyzobiorców na zatrudnienie to ponad 45,4 tys. miejsc pracy w ub. roku. Utrzymane zatrudnienie wzrosło o 24% w porównaniu do 2020 roku (36,5 tys. miejsc pracy). To około 5 razy więcej niż liczba mieszkańców Sierakowa (woj. Wielkopolskie), w którym Żabka otworzyła 8000. Sklep czy w przybliżeniu populacja Radomska, Krosna czy Kołobrzegu. Gałęzie gospodarki, w których utrzymywane jest zatrudnienie to m.in. transport i logistyka, usługi administrowania i działalność wspierająca, przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny czy wytwarzanie i zaopatrzenie w energię.

W realizację naszej strategii ESG zaangażowani są wszyscy pracownicy, współpracownicy, franczyzobiorcy, klienci oraz partnerzy handlowi. Dzięki temu w 2021 roku mogliśmy podjąć  wiele istotnych działań, które m.in. ograniczyły nasz ślad węglowy, umożliwiły klientom dostęp do produktów ułatwiających zrównoważony tryb życia, a naszym franczyzobiorcom zapewniły jeszcze większe bezpieczeństwo finansowe oraz nowoczesne rozwiązania do zarządzania biznesem  – mówi Anna Grabowska, Wiceprezeska Zarządu ds. Strategii Konsumenckich Grupy Żabka.

 Sieć Żabka to ponad 8400 sklepów stacjonarnych, prowadzonych przez ponad 7100 franczyzobiorców. Placówki sieci zlokalizowane są na terenie całego kraju, zarówno w dużych aglomeracjach, jak i małych miejscowościach. Aktualnie Żabka to także największa sieć sklepów autonomicznych w Europie – obecnie działa ponad 40 Żabek Nano.

Powiązane artykuły

Grupa Żabka tworzy start-up Lite e-Commerce

teoriabiznesu.pl

Żabka zaoszczędziła tyle energii, ile rocznie zużywa 9 tysięcy rodzin

teoriabiznesu.pl

Co NASA ma wspólnego z Żabką?

teoriabiznesu.pl