Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Aktualności Pieniądze Reklama

Santander i dyrektywa Unijna PSD2 – zmiany w logowaniu

Santander bank

Bank Santander poinformował o zmianach w logowaniu do Santander internet i Santander mobile, które zostaną wprowadzone od 14 września 2019 roku. Jest to wynik dyrektywy PSD2, która zakłada zwiększenie bezpieczeństwa w bankowości internetowej i mobilnej.

Co to jest dyrektywa Unijna PSD2

PSD2 (ang. Payment Services Directive) to dyrektywa unijna z dnia 25 listopada 2015 r. o usługach płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Ma ona za cel ujednolicić i uporządkować zasady funkcjonowania rynku usług płatniczych, na którym działają m.in. banki oraz instytucje płatnicze.
Wdrożenie dyrektywy PSD2 do naszego prawa zmieniło obowiązującą wcześniej ustawę o usługach płatniczych.

Logowanie do Santander Banku

Od 14 września zaczną obowiązywać przepisy dotyczące silnego uwierzytelniania klienta (SCA ang. Strong Customer Authentication), które mają wpłynąć na zwiększenie zabezpieczenia bankowości internetowej oraz mobilnej. Oznacza to, ze nie wystarczy wpisać login i hasło, aby zalogować się do naszego konta bankowego. Zastosowanie SCA spowoduje, że do bankowości internetowej i mobilnej będziemy logować się dwuskładnikowo.

Co to oznacza?

Pierwszy etap logowania, przebiega bez zmian, natomiast w nastepnej kolejności, Santander Bank poprosi o potwierdzenie logowania narzędziem autoryzacyjnym, czyli smsKodem, tokenem lub mobilnym podpisem.

Urządzenie zaufane

Istnieje możliwość logowania się szybciej i sprawniej. W tym celu należy dodać swoje urządzenie ( komputer, telefon lub tablet ) do urządzeń zaufanych. Dzięki temu, klient Santander Banku nie będzie musiał dodatkowo autoryzować każdego logowania smsKodem, tokenem,lub mobilnym podpisem.
Pełna procedura dodawania urządzenia zaufanego jest opisana na stronie Santander Banku.

Logowanie do aplikacji mobilnej

Klienci Santander Banku mogą skorzystać z aplikacji Santander mobile po wcześniejszym dodaniu go do urządzania zaufanego. Jeżeli do tej pory aplikacja jest dostępna z poziomu urządzani zaufanego, logowanie do panelu bankowości mobilnej pozostaje bez zmian.

Inne zmiany:

  • Długość sesji bankowej zmniejszy się do 5 minut.
  • Bank może poprosić o podanie kodu PIN przy transakcjach zbliżeniowych w wypadku płatności do 50 zł. W przypadku płatności powyżej 50 zł nic się nie zmieni.

źródło: Santander Bank

Zobacz także: mBank z ważnymi zmianami od 14 września. To efekt dyrektywy PSD2

Co to jest dyrektywa Unijna PSD2

PSD2 (ang. Payment Services Directive) to dyrektywa unijna z dnia 25 listopada 2015 r. o usługach płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Ma ona za cel ujednolicić i uporządkować zasady funkcjonowania rynku usług płatniczych, na którym działają m.in. banki oraz instytucje płatnicze.

Powiązane artykuły

Santander i przerwa techniczna w ten weekend

teoriabiznesu.pl

Santander – nie działa BLIK, aplikacja mobilna

teoriabiznesu.pl

Żabka i Grupa Santander zawiera umowę finansową opartą na celach ESG

teoriabiznesu.pl