Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Bony na cyfryzację szansą dla MŚP na automatyzację i cyfryzację działań

Aż 110 mln zł trafi do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na cyfryzację w formie dotacji w ramach działania “Bony na cyfryzację” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na zakup oprogramowania lub licencji oraz nabycie specjalistycznych usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania z obszaru cyfryzacji. – Rynek pozytywnie reaguje na propozycje rządowe, codziennie otrzymujemy od kilku do kilkunastu zapytań o wsparcie w przygotowaniu projektów cyfryzacji sprzedaży hurtowej – mówi Dawid Paszek, prezes cstore.pl.

Innowacyjność Polski musi odnotować wzrost

W badaniach obrazujących innowacyjność krajów Unii Europejskiej Polska nadal zajmuje niską pozycję. Porównując np. poziom Sumarycznego Wskaźnika Innowacyjności (Sumary Innovation Index) wynik Polski jest niższy niż średnia dla wszystkich państw UE. W najnowszej edycji rankingu Innovation Union Scoreboard (IUS), opublikowanym w czerwcu 2021 roku, Polska zajęła 4. miejsce od końca[1]. Najwyżej ocenianym krajem od kilku lat pozostaje niezmiennie Szwecja.

Wzrost nakładów na rzecz badań i rozwoju w Polsce jest niezbędny, tak samo jak tworzenie otoczenia sprzyjającego przedsiębiorczości i innowacjom. Cele te są realizowane przede wszystkim w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, znanego pod skrótem POIR. Głównym celem POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, a jego założeniem jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac B+R – w tym przygotowanie prototypu – aż po komercjalizację wyników prac B+R.

19 lipca zaktualizowano harmonogram konkursów realizowanych w ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR) w 2021 roku. Główna zmiana w harmonogramie dotyczy dodania konkursu w nowym działaniu 6.2 “Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”. Celem tego działania jest wsparcie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie realizacji projektów przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania przez nie technologii cyfrowych. Wsparcie może zostać przeznaczone m.in. na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, a także, choć w ograniczonym zakresie, na zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności firmy do realiów gospodarki w czasach pandemii COVID-19. Działanie to jest możliwe dzięki inicjatywie REACT-EU, dodatkowym środkom w ramach polityki spójności na lata 2014-2020. Celem REACT-EU jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii. Pakiet ratunkowy zakłada jak najszybsze uruchomienie inwestycji w walce z kryzysem spowodowanym przez pandemię, przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki oraz wzmocnienia jej odporności na wypadek potencjalnych przyszłych kryzysów.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

 Program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których działalność jest zarejestrowana w Polsce. Maksymalna kwota wsparcia to 85% wartości kosztów kwalifikowanych, gdzie minimalna ich wartość projektu ogółem to 60 tysięcy zł, a maksymalna 300 tysięcy.

Fundusz odbudowy jest odpowiedzią Unii Europejskiej na kryzys gospodarczo-ekonomiczny, gdyż pandemia koronawirusa mocno dotknęła wielu przedsiębiorców. Nie wszyscy jednak skutki pandemii odczuli w jednakowy sposób. Są branże, które wręcz odnotowały sukces. Jednym z wygranych pandemii jest zdecydowanie e-commerce, który w Polsce odnotował wzrost o 35%. Jak wynika z raportu PwC i Digital Experts Club, w 2020 roku kanał online osiągnął 14% udział w wartości sprzedaży detalicznej, a średnioroczny wzrost e-handlu w kolejnych latach jest prognozowany na poziomie 12%[2]. – Chcemy pomóc i wyjść naprzeciw podmiotom prowadzącym sprzedaż w kanale hurtowym, które nie wykorzystują platform B2B do obsługi klientów hurtowych oraz podmiotów, których obecna platforma nie spełnia wymagań firmy i klientów – mówi Dawid Paszek, prezes firmy CStore S.A., wskazując, że popularność platform sprzedażowych B2C rozszerza się na kanał B2B. – Warto, by hurtownicy również sięgnęli po “bony na cyfryzację” – przekonuje Dawid Paszek.

Krajowy Plan Odbudowy

 Do podziału jest ponad 58 mld euro. – Krajowy Plan Odbudowy odpowiada na polskie potrzeby rozwojowe. Pieniądze z Funduszu Odbudowy zainwestujemy m.in. w stworzenie przedsiębiorcom stabilnych warunków do inwestowania, ochronę zdrowia, transformację w kierunku „zielonej” gospodarki, innowacyjne rozwiązania, przyjazny środowisku transport czy upowszechnienie rozwiązań cyfrowych” – mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas konsultacji społecznych. Na transformację cyfrową Fundusz Odbudowy przeznaczy 13,7 miliarda złotych.  Tylko do końca tego roku w ramach bonów na cyfryzację będzie do wydania blisko 110 mln złotych. – CStore pomaga z przygotowaniem wniosku oraz obsługą dotacji, żeby jak najwięcej ludzi mogło skorzystać z bonów, gdyż jest to niesamowita szansa na krok do zwiększenia konkurencyjności polskich firm na rynku krajowym i europejskim – podsumowuje Dawid Paszek.

Według informacji dostępnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości konkurs oficjalnie zostanie ogłoszony 6 września, a nabór wniosków rozpocznie się dwa tygodnie później, tj, 20 września i potrwa miesiąc, do 20 października. Należy mieć na uwadze, że projekt “Bony na cyfryzację” jest nadal w opracowaniu i ostateczne założenia mogą przyjąć inny kształt.

[1] Źródło: https://cdn3.euraxess.org/worldwide/asean/european-innovation-scoreboard-2021-published
[2] Źródło: https://www.pwc.pl/pl/publikacje/liderzy-e-commerce-o-rozwoju-handlu-cyfrowego.html

Powiązane artykuły

Zdobądź grant w programie GovTech inno_LAB. Dotacje nawet do 2,5 mln zł!

teoriabiznesu.pl

10 pomysłów na zdobycie gotówki na rozwój firmy

teoriabiznesu.pl

Ponad 2,2 mln świadczeń postojowych zostało wypłacone przez ZUS

teoriabiznesu.pl