Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Firmy muszą się włączyć w walkę z kryzysem klimatycznym

Firmy muszą się włączyć w walkę z kryzysem klimatycznym

Cały świat jest dotknięty kryzysem klimatycznym. Na to wyzwanie stara się odpowiadać Unia Europejska, opracowując „Europejski Zielony Ład” i wyznaczając ambitny cel: osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Odpowiedzialność za jego realizację spoczywa nie tylko na rządach państw, ale także na przedsiębiorstwach. Dlatego coraz więcej firm poszukuje zeroemisyjnych źródeł energii, testuje zielone technologie, edukuje klientów. Jednym z tego typu przedsiębiorstw jest Żabka Polska. Sieć jest także pierwszą firmą w Polsce i pierwszą siecią spożywczą w regionie, której cele dekarbonizacji zostały naukowo zweryfikowane i zatwierdzone.

Jak pokazują badania, Polacy są coraz bardziej świadomi wpływu człowieka i jego codziennych decyzji na stan środowiska naturalnego. Według raportu Ziemianie Atakują, 78% badanych dostrzega, że stan, w jakim znalazła się Ziemia, jest poważny i wymaga natychmiastowych działań. Aż 57% ankietowanych wskazało, że największym niepokojem związanym ze środowiskiem naturalnym w Polsce jest jakość powietrza. To wskazanie nie dziwi – spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Unii Europejskiej aż 36 leży na terenie Polski. Normy zanieczyszczeń w naszym kraju często są przekroczone nawet kilkunastokrotnie.

Żabka, mając ok. 2,5 mln klientów dziennie i dostarczając towar do ponad 7800 sklepów, może mieć duży wpływ. Dlatego z myślą o ochronie naszej planety, aktywnie pracuje nad zmniejszeniem swojego negatywnego wpływu na środowisko i stawia przed sobą ambitne cele na najbliższe lata. Żabka Polska jest pierwszą firmą w Polsce i pierwszą siecią spożywczą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, której cele dekarbonizacji, zawarte w jej strategii ESG, zostały naukowo zweryfikowane i zatwierdzone przez międzynarodową inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Firma udowadnia w ten sposób, że obrana przez nią droga redukcji emisji gazów cieplarnianych i podjęte zobowiązania to realny plan.

– W Żabce każdego dnia podejmujemy szereg proekologicznych działań. Włączamy w te procesy zarówno naszych pracowników, franczyzobiorców, jak i klientów. Aktywnie pracujemy nad zmniejszeniem negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. Aby móc działać jeszcze skuteczniej, przystąpiliśmy – jako pierwsza sieć z Europy Środkowo-Wschodniej – do inicjatywy Science Based Targets, która promuje odpowiedzialne i transparentne wyznaczenie celów redukcji śladu węglowego w oparciu o wiedzę naukową. Jesteśmy dumni, że nasze cele zostały przez SBTi pozytywnie zweryfikowane i zatwierdzone – podkreśla Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds. strategii konsumenckich Grupy Żabka.

Żabka aktywnie pracuje nad zmniejszeniem swojego negatywnego wpływu na środowisko. Jako firma rozwijająca się w sposób zrównoważony, podchodzi do tego wyzwania kompleksowo – pracuje nad zmniejszeniem zużycia energii, poszukuje nisko- i zeroemisyjnych źródeł, testuje innowacyjne zielone technologie oraz zachęca konsumentów do dokonywania przyjaznych planecie wyborów. Wśród celów, które Żabka zadeklarowała w ogłoszonej w tym roku nowej Strategii Odpowiedzialności firmy znalazło się osiągnięcie do 2025 r. neutralności klimatycznej, w ujęciu emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2, oraz ograniczenie intensywności emisji w sklepach w  zakresie 3, zgodnie z celami inicjatywy Science Based Targets (SBTi), do której firma przystąpiła w 2021 r.

W grudniu br. zadeklarowane przez Żabkę cele redukcji emisji gazów cieplarnianych zostały oficjalnie zatwierdzone przez Zespół Walidacji Celów działający w ramach SBTi. Ustanowione przez Żabkę cele klimatyczne, zgodnie z oceną SBTi, wpisują się w najbardziej ambitne postanowienie Porozumienia Paryskiego, zakładające ograniczenie ocieplenia klimatu na poziomie 1,5°C w porównaniu z epoką preindustrialną.

Naukowo zatwierdzone i zweryfikowane przez SBTi cele zakładają, że Żabka zredukuje o 25 proc. całkowitą emisję gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 do 2026 roku względem roku bazowego 2020 oraz obniży o 70 proc. intensywność emisji gazów cieplarnianych w sklepach do 2026 roku (zakres 3, tCO2/PLN1m) w odniesieniu do tego samego czasu. Ponadto do końca 2026 roku sieć zaangażuje partnerów biznesowych odpowiedzialnych za 75 proc. wydatków zakupowych z obszaru produktów i usług w ustalenie naukowo potwierdzonych celów redukcyjnych.

– Science Based Targets to inicjatywa współtworzona przez UN Global Compact, do której dołączyło już ponad 1000 firm z 60 krajów, działających w 53 sektorach gospodarki i zatrudniających łącznie ponad 32 miliony osób! To pokazuje skalę oddziaływania inicjatywy, której głównym założeniem jest wspieranie ambitnych celów korporacyjnych pozwalających zredukować negatywny wpływ przedsiębiorstw na środowisko, a przez to zatrzymać wzrost temperatur. Cieszy mnie, że Żabka, firma członkowska UN Global Compact i partner naszych programów, dołącza do tej inicjatywy – to szansa, że podejmowane działania i wyznaczane cele będą efektywne oraz zgodne z naukowymi wytycznymi ekspertów ONZ ds. klimatu. Tylko działając w oparciu o rzetelną wiedzę, możemy przeciwdziałać zmianie klimatu szybko i według najlepszych standardów – skomentował Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel Krajowy i Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) powstała we współpracy pomiędzy United Nations Global Compact (UN Global Compact), World Resources Institute (WRI), World Wildlife Fund (WWF) oraz CDP, czyli najbardziej znaną na świecie firmą ujawniającą dane klimatyczne. Jej celem jest promowanie wyznaczania celów redukcji śladów węglowego w oparciu o wiedzę naukową. Członkowie SBTi dążą do ograniczenia globalnego ocieplenia znacznie poniżej 2°C w porównaniu do epoki przedprzemysłowej oraz kontynuowania wysiłków na rzecz ograniczenia ocieplenia do 1,5°C.

Powiązane artykuły

Żabka z nową kampanią dotyczącą sprzedaży alkoholu

teoriabiznesu.pl

Żabka i Grupa Santander zawiera umowę finansową opartą na celach ESG

teoriabiznesu.pl

Grupa Żabka po raz pierwszy pokazuje swój wpływ na polską gospodarkę

teoriabiznesu.pl